Xăng xe có tính thuế tncn

xăng xe có tính thuế tncn

Phụ cấp xăng xe là loại phụ cấp thường được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp. Vậy phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2022 khi tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động hay không? Vậy xăng xe có tính thuế tncn được quy định như thế nào. Bài viết về xăng xe có tính thuế tncn của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của Tổng cục thuế.

Công văn 1166/TCT-TNDN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế.

Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Phụ cấp xăng xe là gì?

Phụ cấp xăng xe là khoản tiền được nhiều người quan tâm khi bắt đầu làm việc tại công ty, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đòi hỏi nhiều đến vấn đề di chuyển bằng các phương tiện cá nhân. Đối tượng thường được hỗ trợ những khoản phụ cấp này là nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng,…

Bên cạnh phụ cấp phụ cấp xăng xe thì phụ cấp về ăn trưa, gửi xe hay phụ cấp điện thoại cũng là những khoản hỗ trợ tạo thêm động lực cho nhân viên hoàn thành các công việc tốt hơn.

Phụ cấp xăng xe là khoản mà người lao động được trả theo một tỷ lệ nhất định tùy theo tính chất công việc, mục đích sử dụng và chức vụ mà người lao động đảm nhiệm.

Không phải doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nào cũng có phụ cấp xăng xe, điện thoại, tùy theo tính chất công việc và loại hình kinh doanh. Trên thực tế, một số công ty không yêu cầu sử dụng điện thoại di động hoặc đi lại trong khi làm việc.

Phụ cấp xăng xe, điện thoại thường được ghi rõ trong quy chế của công ty, hoặc hợp đồng lao động,…

Những điều khoản pháp luật quy định về phụ cấp xăng xe

Để trả lời cho những câu hỏi liên quan đến phụ cấp xăng xe. Ta cần căn cứ vào những điều khoản xác thực, minh bạch của pháp luật. Cụ thể là Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã được bổ sung và cập nhật mới nhất hiện nay.

Thứ nhất là trong điều 6, khoản 2, điểm 2.2 của thông tư 78/2014/TT-BTC. Tại điều khoản này đã quy định cụ thể về mức khấu hao tài sản. Đối với khấu hao tài sản của xe chở người lao động được tính vào khoản chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai là điều 1 trong thông tư 151/2014/TT-BTC có quy định về các khoản chi trả không được tính và khoản chi phí trừ. Bao gồm các khoản chi phí có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động. Và khoản chi này không quá một tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Ai được hưởng phụ cấp xăng xe?

Nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, nhân viên thị trường… là những vị trí thường được công ty hỗ trợ phụ cấp xăng xe do đặc thù công việc cần đi lại nhiều bằng phương tiện cá nhân.

Ngoài ra, tùy thuộc vào chế độ của mỗi doanh nghiệp mà có thể liệt kê phụ cấp xăng xe vào 1 trong những chế độ phúc lợi cho công nhân, tăng quyền lợi, giúp tạo động lực làm việc – thu hút và giữ chân nhân viên giỏi gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Hiện nay, khá nhiều doanh nghiệp mảng dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, điện tử… công khai chi trả phụ cấp xăng xe cho NLĐ trong bản tin tuyển dụng đăng tải công khai.

Phụ cấp xăng xe bao nhiêu?

Hiện luật không quy định hay bắt buộc doanh nghiệp phải chi phụ cấp xăng xe cho NLĐ; cũng không khuyến khích mức phụ cấp cụ thể bao nhiêu. Thông thường, doanh nghiệp sẽ tự mặc định con số cụ thể, có hoặc không có sự thỏa thuận với NLĐ, dựa vào tính chất công việc, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp và chức vụ mà NLĐ đó đang đảm nhận.

Theo ghi nhận, hầu hết doanh nghiệp hiện hỗ trợ mức 500.000đ/tháng cho phụ cấp xăng xe; có nơi 300.000đ/tháng hoặc cao hơn.

xăng xe có tính thuế tncn
xăng xe có tính thuế tncn

Phụ cấp xăng xe có tính thuế tncn không?

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm:

“a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước….”

Đồng thời Theo công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25/05/2017 của Tổng cục Thuế:

“Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân”

Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN 2022 không cũng được nếu rõ trong Công văn 79557/CT-TTHT ban hành ngày 3/12/2018 do Cục Thuế Thành phố Hà Nội:

“… trường hợp Công ty trả phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe (từ nhà đến công ty theo mức cố định hàng tháng), điện thoại, phụ cấp chuyên cần cho người lao động, ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

Về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Về khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty trả phụ cấp xăng xe, có ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

Phụ cấp xăng xe là khoản chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế TNCN. Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN cũng không nói đến khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN.

Chú ý: Nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác thì được miễn thuế TNCN vì được tính là khoản công tác phí (Nhưng phải theo mức quy định của DN)

Mức khoán chi phí văn phòng phẩm, công tác phí, trang phục, điện thoại

Phần khoán chi cho văn phòng phẩm, công tác phí, trang phục, điện thoại… cao hơn mức quy định hiện hành. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN được áp dụng phù hợp với quy định của Nhà nước và DN đúng theo các văn bản của BTC và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

– Về chi trang phục không qua 5 triệu đồng/năm và phải có hóa đơn, chứng từ.

– Về công tác phí: Luật quy định, tiền công tác phí, phụ cấp đi công tác phải phù hợp với quy chế tài chính và quy định của công ty.

– Về tiền điện thoại: Luật thuế TNDN chưa quy định nên số tiền này được DN quy định riêng.

Những lưu ý đặc biệt cho phụ cấp xăng xe có tính thuế tncn

Như ta đã biết, thuế thu nhập cá nhân được phân ra làm hai hình thức: Chi trả cố định hàng tháng và công tác phí. Dựa trên hai hình thức này, đã có những lưu ý dành cho đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản phụ cấp xăng xe như sau:

Đối với thuế thu nhập cá nhân là công tác phí ( như khoản hỗ trợ không định kỳ) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Còn đối với những khoản thu nhập cá nhân được chi trả cố định hàng tháng, sẽ phải tính vào khoản thuế thu nhập cá nhân.

Kỳ tính thuế TNCN

Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:

a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng;

c) Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về xăng xe có tính thuế tncn. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về xăng xe có tính thuế tncn và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035