2. Các yếu tố cấu thành tội phạm 

Cấu thành tội phạm là tổng thể các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm cụ thể được quy định trong Luật Hình sự. Cấu thành tội phạm phải có đầy đủ bốn yếu tố: Yếu tố khách thể, yếu tố chủ thể yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan:

– Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ ,bị tội phạm xâm hại,gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại

– Mặt khách quan của tôi phạm là những biểu hiện của bên ngoài tội phạm.Mặt khách quan bao gồm các dấu hiệu: hành vi nguy hiểm cho xã hội ,hậu quả tác hại do tội phạm gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả do hành vi đó gây ra ; thời gian, địa điểm; công cụ phương tiện thực hiện tội phạm. v.v

– Mặt chủ quan của tội phạm là những biểu hiện bên trong của tội phạm, là thái độ tâm lý của người phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm gồm các dấu hiệu lỗi, động cơ, mục đích của tội phạm.

Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể thực hiện hành vi phạm tội ,mà theo quy định của Luật Hình sự họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Chủ thể của tội phạm phải là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật Hình sự.

3. Tư vấn cho trường hợp của khách hàng

Thứ nhất: Bạn cung cấp cho bên phía chúng tôi về độ tuổi của bạn, cũng như 1 số thông tin để chứng minh xem bạn là người đã thành niên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Thứ hai: Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đã có hành vi mua bán tiền giả nhưng chưa sử dụng, lưu thông số tiền đó trên thị trường

Thứ ba: Bạn mua số tiền giả đó vì mục đích cụ thể là gì, nếu là hành vi mua bán để xài tiền giả trên thị trường thì bạn đã vi phạm vào Điều 207 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Cũng theo đó nếu việc bạn xài tiền giả với giá trị từ 5.000.000 đồng  thì sẽ bị chịu mức hình phạt là phạt tù. “Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.”,. quy định cụ thể tại Điều 2017 Bộ luật hình sự 2015.