Vợ đẻ chồng có được nghỉ không

vợ đẻ chồng có được nghỉ không

Vợ đẻ con chồng được nghỉ mấy ngày theo quy định của pháp luật là câu hỏi mà nhiều người lao động thắc mắc.

Nhiều doanh nghiệp dựa trên căn cứ này để thực hiện một số những hành vi như đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải người lao động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Rong Ba xin đưa ra một số ý kiến bình luận về vợ đẻ chồng có được nghỉ không, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Vợ đẻ chồng có được nghỉ không theo quy định của pháp luật

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định lao động nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với lao động nam được xác định như sau:

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

e) Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Theo đó, nếu vợ bạn sinh ngày 14/02/2019 thì 14/03/2019 sẽ hết thời hạn 30 ngày nên bạn có thể nghỉ trong thời gian này.

Như vậy, bạn nộp hồ sơ lên công ty bạn bao gồm bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi để được giải quyết chế độ bảo hiểm.

Chế độ thai sản áp dụng với chồng khi vợ sinh đôi?

Căn cứ Điều 31 và Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng chế độ thai sản, theo đó, vợ của bạn sẽ được hưởng những chế độ sau theo quy định:

– Hưởng chế độ thai sản 06 tháng với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với điều kiện vợ bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

Hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

vợ đẻ chồng có được nghỉ không

vợ đẻ chồng có được nghỉ không

Ngoài việc được hưởng 100% tiền lương 06 tháng, vợ bạn còn được hưởng những quyền lợi sau:

– Hưởng trợ cấp một lần khi sinh con, mức trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh, quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

– Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, được quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

+ Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

-> Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

+ Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

* Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

* Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

+ Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: chồng được nghỉ 05 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh thường, 07 ngày khi vợ sinh phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Nếu vợ sinh đôi thì chồng được nghỉ 10 ngày; từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì chồng được nghỉ 14 ngày.

Chế độ thai sản khi chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội

 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Do đó, sau khi vợ bạn sinh con, bạn phải nộp đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho công ty trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ bạn sinh con, trong đó, tùy vào từng trường hợp, vợ bạn sinh đôi, sinh thường hay sinh con phải phẫu thuật,… thì bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản với số ngày tương ứng.

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.”

Như vậy, trong trường hợp rủi ro xấu nhất có thể xảy ra, vợ bạn có thể chết sau khi sinh hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con bạn đủ 06 tháng tuổi.

Trong thời gian này, bạn được nghỉ việc và hưởng chế độ thai sản như vợ bạn nghỉ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn.

Trong trường hợp bạn tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc khi vợ bạn có thể chết sau khi sinh hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì ngoài tiền lương khi đi làm việc bình thường, bạn còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của vợ bạn.

Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần căn cứ theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Theo đó, khi vợ bạn sinh con mà chỉ có bạn tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, trong trường hợp này, bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ bạn sinh con bằng 02 lần x 1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng cho mỗi con nếu vợ bạn sinh con.

Thứ nhất, chế độ thai sản cho nam nghỉ việc khi vợ sinh con

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 và Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

Như vậy: nếu chồng của bạn đang đóng BHXH thì khi bạn sinh con, chồng của bạn sẽ được nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản. Trong những ngày nghỉ đó, chồng bạn được BHXH chi trả tiền. 

Thứ hai, trợ cấp một lần cho nam có vợ sinh con:

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

“1. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.” “Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;”

Như vậy, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, nếu chồng bạn đóng đủ 6 tháng BHXH thì chồng bạn  được nhận thêm tiền trợ cấp một lần cho lao động nam có vợ sinh con. Nếu trong thời gian 12 tháng trước sinh mà chồng bạn không đóng đủ 6 tháng BHXH thì chồng bạn không được hưởng trợ cấp một lần.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba với nội dung vợ đẻ chồng có được nghỉ không. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về pháp luật dân sự và những vấn đề pháp lý liên quan bảo hiểm , hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. một cách nhanh chóng nhất.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775