Văn phòng thừa phát lại tại Trà Vinh

văn phòng thừa phát lại tại Trà Vinh

Ra đời sau các dịch vụ tư pháp như luật sư, công chứng, ban đầu người dân và kể cả một số cán bộ công chức cũng không biết nhiều đến thừa phát lại (TPL).

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn thí điểm thực hiện, TPL đã đem lại hiệu quả tích cực trong thi hành án dân sự, công tác xét xử…

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ TPL là yêu cầu đối với loại hình dịch vụ tư pháp đầy mới mẻ này. 

Vậy văn phòng thừa phát lại tại trà vinh được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại trà vinh của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Thừa phát lại văn phòng thừa phát lại tại trà vinh”

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Phan Thị Bình Thuận – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã đề nghị một số nội dung sau:

– Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện tiếp tục kiến nghị cơ quan cấp trên quan tâm, đề xuất Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định mới về Thừa phát lại và quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại.

– Các địa phương cần tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò của hoạt động Thừa phát lại; tăng cường công tác phối hợp và hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại, đặc biệt là việc hỗ trợ hoạt động tống đạt của Thừa phát lại; kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp biết những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động Thừa phát lại tại địa phương.

– Các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện đúng quy định pháp luật về lập vi bằng, tống đạt văn bản, giấy tờ, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án; chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, vi phạm trong hoạt động về Thừa phát lại đã được Sở Tư pháp lưu ý, nhắc nhở thời gian qua; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để Sở Tư pháp tổng hợp, xem xét giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền.

– Về phần mình, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục chủ động trong tham mưu giúp việc cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong quản lý Thừa phát lại; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền, giải thích pháp luật, giá trị pháp lý của vi bằng cho người dân; thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban, họp liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động của Thừa phát lại; định kỳ hoặc đột xuất phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại; xử lý thông tin báo chí, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động Thừa phát lại; thường xuyên rà soát đội ngũ Thừa phát lại để đảm bảo chất lượng, điều kiện hành nghề, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền nghiêm khắc xử lý hành vi vi phạm.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại tại văn phòng thừa phát lại tại trà vinh

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ Thừa phát lại theo hướng chuyên nghiệp hóa

Thừa phát lại có chất lượng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa không chỉ là người được đào tạo bài bản về pháp luật về nghề Thừa phát lại, tinh thông nghề nghiệp, giàu kinh nghiệm, vốn sống mà còn phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, vô tư, khách quan.

Đồng thời, họ còn có kiến thức ngoại ngữ, tin học đủ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Theo đó, cần có các quy định một cách chặt chẽ đối với người hành nghề Thừa phát lại, cụ thể:

– Về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại: Xác định nghề Thừa phát lại cần có kinh nghiệm và có chuyên môn sâu, chính vì vậy cần quy định tất cả các đối tượng muốn được bổ nhiệm làm Thừa phát lại phải tốt nghiệp khóa đào tạo tại một cơ sở đào tạo nghề Thừa phát lại và phải đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

– Về đào tạo nghề Thừa phát lại: Thay vì chỉ tập huấn cho các đối tượng muốn được bổ nhiệm Thừa phát lại, cần có quy định cụ thể cho việc đào tạo nghề này như: Thời gian đào tạo nâng lên thành 06 tháng; nội dung đào tạo cần bám sát quy định của pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

– Về tập sự hành nghề Thừa phát lại: Các quy định về tập sự hành nghề Thừa phát lại một cách chặt chẽ nhằm tránh tình trạng “đánh trống ghi tên”, mang tính hình thức, thời gian tập sự cần quy định tối thiểu là 06 tháng tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại.

– Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại: Các quy định cần rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ để Thừa phát lại có thể hoàn thành tốt được vai trò, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đó cần có quy định về việc Thừa phát lại phải tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm cho quá trình hành nghề của mình.

Thừa phát lại cũng phải có nghĩa vụ tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp của mình khi mà tổ chức xã hội – nghề nghiệp này được thành lập ở địa phương và ở trung ương.

– Bên cạnh đó, cần có quy định chặt chẽ về những trường hợp không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại cũng như việc xử lý nghiêm Thừa phát lại có hành vi vi phạm bằng các hình thức khác nhau tùy theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm.

– Ban hành quy tắc đạo đức Thừa phát lại: Giống như hoạt động của công chứng, hoạt động của Thừa phát lại ngoài tuân thủ pháp luật về Thừa phát lại cần tuân thủ đạo đức khi hành nghề, khi đó mới phát huy vai trò tự quản của các Thừa phát lại trong quá trình hoạt động của mình; nâng cao vai trò giám sát của tổ chức xã hội – nghề nghiệp khi tổ chức này được thành lập. Từ đó làm cho hiệu lực, hiệu quả của quản lý đối với hoạt động Thừa phát lại được nâng lên.

văn phòng thừa phát lại tại Trà Vinh
văn phòng thừa phát lại tại trà vinh

Hai là, hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

– Về Văn phòng Thừa phát lại: Cần quy định Văn phòng Thừa phát lại được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, chứ không phải là doanh nghiệp, bởi Thừa phát lại hành nghề tại Văn phòng Thừa phát lại là do được Nhà nước trao quyền để thực hiện các dịch vụ công, thông qua quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Khác với quy định đối với văn phòng công chứng, Văn phòng Thừa phát lại có thể có một Thừa phát lại thành lập, được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, bởi: Trong 04 việc Thừa phát lại được làm theo quy định hiện hành thì tống đạt văn bản có quy định về địa hạt, trong khi đó, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có thể ủy quyền cho thư ký Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt; hơn nữa, các việc Thừa phát lại được làm là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu (không quy định bắt buộc) nhằm tạo lập chứng cứ chứ không có hiệu lực thi hành giống như công chứng.

– Về tên gọi Văn phòng Thừa phát lại: Để tránh những bất cập như quy định về tên gọi của văn phòng công chứng trong Luật Công chứng năm 2014, tên gọi của Văn phòng Thừa phát lại không nên đặt theo tên riêng của Trưởng Văn phòng hoặc Thừa phát lại hợp danh, để mỗi khi thay đổi Trưởng Văn phòng hoặc Thừa phát lại hợp danh (trường hợp chỉ có 02 Thừa phát lại) lại phải đổi tên của Văn phòng Thừa phát lại, gây khó khăn cho quá trình hoạt động của Văn phòng cũng như thiệt hại về kinh tế khi thương hiệu Văn phòng bị thay đổi. 

– Để bảo đảm việc cạnh tranh lành mạnh giữa các Văn phòng Thừa phát lại, tránh tình trạng lộn xộn trong việc đặt biển hiệu, tiếp nhận khách hàng, để việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại được chặt chẽ, sát sao, cần quy định Văn phòng Thừa phát lại không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở Văn phòng Thừa phát lại.

Ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy và công chức thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại

Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại trong phạm vi cả nước. Ngày 16/02/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-BTP để giao cho Cục Bổ trợ tư pháp thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại. Tuy nhiên, hiện nay, tại Cục Bổ trợ tư pháp chỉ có Tổ Thừa phát lại với 03 thành viên thực hiện chức năng này. 

Tại Sở Tư pháp các địa phương, thông qua công tác kiểm tra của Cục Bổ trợ tư pháp cho thấy, ở những địa phương có đầu tư cho Phòng Bổ trợ tư pháp về cơ sở vật chất, về con người có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giải quyết các công việc của Thừa phát lại, thì công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cũng như việc tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi cho các Văn phòng Thừa phát lại đáp ứng được yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật, các Văn phòng Thừa phát lại hoạt động có hiệu quả, chuyên nghiệp và có ít sai phạm hơn.

Chính vì lẽ đó, trong thời gian tới, để nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động Thừa phát lại, Bộ Tư pháp cũng như Sở Tư pháp địa phương cần kiện toàn bộ máy và công chức thực hiện quản lý nhà nước về Thừa phát lại.  

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động Thừa phát lại

Định kỳ, cơ quan quản lý nhà nước (sau này có thể phối hợp với tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Thừa phát lại, các cơ quan có thẩm quyền khác) thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại, nắm bắt tình hình và kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương ứng.

Cũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước phát hiện những lỗi, những hành vi của các Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại để kịp thời tổ chức tập huấn nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm chung cho các Thừa phát lại trong quá trình hoạt động của mình.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về văn phòng thừa phát lại tại trà vinh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại trà vinh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin