Văn phòng thừa phát lại tại Nam Định

văn phòng thừa phát lại tại Nam Định

Thừa phát lại Nam Định có thẩm quyền thi hành án tương tự như Chi cục thi hành án. Tức là, Văn phòng được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định. 

Vậy văn phòng thừa phát lại tại nam định thực hiện chức năng được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại nam định của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự của văn phòng thừa phát lại tại nam định

Thừa phát lại tại tỉnh Nam Định được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;

Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng;

Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp huyện nơi Thừa phát lại đặt văn phòng.

Khi tổ chức thi hành án, Thừa phát lại có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Luật Thi hành án dân sự như sau:

– Phong toả tài khoản;

– Tạm giữ tài sản, giấy tờ;

– Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.

Khi áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án, Thừa phát lại có quyền và nghĩa vụ như Chấp hành viên, thực hiện các thủ tục quy định tại Luật Thi hành án dân sự.

Thừa phát lại có quyền chủ động ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án như sau (trừ trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng bảo vệ):

– Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

– Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

– Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

– Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

– Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

– Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, Thừa phát lại có quyền, nghĩa vụ như Chấp hành viên và thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ, Văn phòng Thừa phát lại phải báo cáo, xin ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại lập kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, kèm theo hồ sơ thi hành án để Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét, phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng chế thi hành án.  

Sau khi được phê duyệt và ra quyết định cưỡng chế thi hành án, Thừa phát lại thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Khi có nhu cầu thi hành án dân sự, người yêu cầu thi hành án và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận về việc thi hành án. Văn bản thỏa thuận thể hiện dưới hình thức hợp đồng và có các nội dung chủ yếu sau:

– Ngày, tháng, năm yêu cầu thi hành án;

– Các khoản yêu cầu thi hành theo bản án, quyết định;

– Chi phí, phương thức thanh toán;

– Các thỏa thuận khác, nếu có.

Văn bản thỏa thuận thi hành án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Chi phí thi hành án dân sự:

Khi tổ chức thi hành án dân sự, Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự. Đối với những vụ việc phức tạp, Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm với đương sự về chi phí.

Trường hợp được miễn, giảm chi phí thi hành án theo quy định của pháp luật, người phải thi hành án có đơn đề nghị gửi văn phòng Thừa phát lại kèm theo các tài liệu chứng minh.

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn và tài liệu của đương sự, Trưởng văn phòng Thừa phát lại lập hồ sơ đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét, quyết định việc miễn, giảm. Nếu từ chối thì Trưởng văn phòng Thừa phát lại phải trả lời bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh xem xét quyết định việc miễn, giảm và thực hiện việc chi trả số tiền được miễn, giảm cho Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị. Đồng thời tổng hợp số kinh phí phải thực hiện này để đề nghị Bộ Tư pháp cấp bổ sung.

văn phòng thừa phát lại tại Nam Định
văn phòng thừa phát lại tại nam định

Xác minh điều kiện thi hành án và lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại tại nam định

Với quy định của luật thi hành án hiện hành, bạn là người được thi hành án thì bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án vì người đó phải có tài sản, có thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản của mình đối với bạn.

Điều đó có nghĩa là bạn phải nắm bắt được các thông tin liên quan đến điều kiện về tài sản, hoàn cảnh, nhân thân của người đã và đang xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình..

Tuy nhiên, bạn không nhận được sự hợp tác từ phía người phải thi hành án thậm chí của các cơ quan có thẩm quyền khi bạn yêu cầu cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của đối phương.

Quan trọng hơn, bạn không thể có kỹ năng thu thập các thông tin về điều kiện thi hành án dẫn tới những thông tin mà bạn rất khó khăn mới thu thập được chỉ mang tính chất tham khảo đối với cơ quan thi hành án.

Kết quả việc thu thập của bạn không hiệu quả lại có thể làm kéo dài thêm quá trình thi hành án hoặc bị trả lại đơn yêu cầu thi hành án, tạo điều kiện cho người phải thi hành án tẩu tán tài sản.

Thừa phát lại tại Nam Định là một được Nhà nước trao một phần quyền lực nên có chức năng xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Thừa phát lại là một tổ chức xác minh điều kiện thi hành án chuyên nghiệp, có chuyên môn và kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án. Trên cơ sở yêu cầu của bạn là ngưởi được thi hành án,

Thừa phát lại sẽ lập kế hoạch xác minh, tiến hành xác minh sau đó lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án.

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại là căn cứ để bạn nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc cung cấp cho cơ quan thi hành án.

Các Thừa phát lại tại tỉnh Nam Định sẽ vì bạn luôn cố gắng hết mình đảm bảo việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Các Thừa phát lại còn sẵn sàng thực hiện việc xác minh ngoài địa bàn Tỉnh Bình Định trong trường hợp người phải thi hánh án cư trú, có tài sản hay có điều kiện thi hành án trên phạm vi toàn quốc.

Thừa phát lại tại tỉnh Nam Định hình thành là giúp cho người được thi hành án có sự lựa chọn dịch vụ pháp lý tốt và hiệu quả nhất trong việc thi hành án dân sự.

Văn phòng Thừa phát lại Gia Bình với phương châm nhanh chóng – hiệu quả – nghiêm minh, chính là chiếc cầu nối của bạn đến với việc được thi hành án, khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Lập vi bằng tại Tỉnh Nam Định và thừa phát lại văn phòng thừa phát lại tại nam định

Lập vi bằng tại Tỉnh Nam Định chúng tôi gồm: Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ, Thư ký tống đạt và các nhân viên hành chính khác.

Các Thừa phát lại nguyên là cán bộ đã từng công tác trong các lĩnh vực pháp luật như: Công an, Thi hành án, Công chứng, Luật sư …với nhiều năm kinh nghiệm quản lý cũng như kinh nghiệm xử lý, giải quyết thực tế.

Bên cạnh đó, chúng tôi có một đội ngũ các Thư ký nghiệp vụ, có trình độ từ Cử nhân Luật trở lên; rất năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và am hiểu luật pháp.Thừa phát lại là người có đủ các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc: lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh tài sản thi hành án; trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của khách hàng; thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

Các chức năng cơ bản của Lập vi bằng văn phòng thừa phát lại tại nam định

Xác minh điều kiện thi hành án: Bất động sản, động sản, tài khoản tại Ngân hàng, phần vốn góp tại các công ty, tiền lương, thu nhập, tài sản thừa kế… làm căn cứ để ngăn chặn, tránh tẩu tán tài sản; để tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản.

Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của Quý khách (tương đương thẩm quyền của Chi cục thi hành án dân sự về thi hành án theo đơn yêu cầu) đối với: Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân; Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân; Bản án, quyết định giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân các cấp.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, Lập vi bằng tỉnh Nam Định có chức năng, nhiệm vụ như chi cục thi hành án dân sự, có quyền áp dụng mọi biện pháp pháp luật quy định để tổ chức thi hành án, kể cả các biện pháp cưỡng chế thi hành án:

Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá; Khấu trừ thu nhập; Kê biên, xử lý tài sản; Khai thác tài sản;

Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ; Buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định…

Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại tại Tỉnh Nam Định có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng (Công an, phòng cháy chữa cháy, điện lực, y tế…) để tổ chức thi hành án.

Lập vi bằng theo yêu cầu của Quý khách:

Vi bằng là văn bản có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Vì thế, bất kỳ một giao dịch, một hoạt động kinh doanh, một sự kiện mà Quý khách thấy cần phải lưu giữ để làm chứng cứ pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai thì Quý khách đều có thể sử dụng đến dịch vụ lập vi bằng của Văn phòng thừa phát lại.

Việc lập vi bằng được thực hiện trên phạm vi toàn quốc không giới hạn địa điểm và thời gian.

Tống đạt văn bản cho Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự:

Đây là một hoạt động mang tính hỗ trợ của các Văn phòng Thừa phát lại đối với ngành Tòa án và Thi hành án dân sự nhà nước.

Ở mảng công việc này, các nhân viên của Văn phòng Thừa phát lại là người thừa hành quyền lực công tiến hành giao các văn bản, giấy tờ, tài liệu của Tòa án, của Cơ quan thi hành án dân sự đến các đương sự theo thủ tục nhất định.

Từ đó, các cán bộ, công chức của 2 cơ quan này có thời gian tập trung vào công việc chuyên môn tại trụ sở cơ quan của mình.

Thừa phát lại tại Tỉnh Nam Định ra đời là đã cụ thể hóa thêm một bước trong tiến trình chế định Thừa phát lại tại địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng và cả nước nói chung, cùng quyết tâm nỗ lực, góp phần giới thiệu, tuyên truyền chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về việc thực hiện chức năng của văn phòng thừa phát lại tại nam định. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại nam định và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin