Văn phòng thừa phát lại tại Hà Tĩnh

văn phòng thừa phát lại tại Hà Tĩnh

Hiện nay có nhiều người dân tại thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh muốn tìm Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh để lập vi bằng nhưng lại không biết phải làm thế nào?

Vậy văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư Pháp

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Việc thành lập phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

Điều kiện về kinh tế – xã hội của nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện;

Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã. Không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Một số điều kiện khác:

Phải đăng ký mã số thuế và mở tài khoản văn phòng.

Phải ký quỹ cho mỗi thừa phát lại là 100 triệu đồng hoặc phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng thừa phát lại.

Một số các tài liệu khác chứng minh văn phòng thừa phát lại có đủ điều kiện thành lập hoạt động.

Quy trình thành lập văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Bước 1. Lựa chọn loại hình đăng ký

Thừa phát lại đăng ký thành lập:

Doanh nghiệp tư nhân nếu do 1 thừa phát lại thành lập;

Công ty hợp danh nếu do 2 thừa phát lại trở lên thành lập.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại.

+ Đề án thành lập văn phòng thừa phát lại, trong đó nêu rõ về sự cần thiết thành lập; dự kiến về tổ chức, tên gọi; bộ máy giúp việc, trong đó nêu rõ số lượng, chức danh, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của họ; địa điểm đặt trụ sở; các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện về trụ sở và tổ chức để thành lập văn phòng Thừa phát lại.

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm thừa phát lại.

Căn cứ vào Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương. Hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị thành lập theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

Bản thuyết minh và kế hoạch triển khai thực hiện;

Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu.

Bước 3. Nộp hồ sơ

Trên cơ sở thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thừa phát lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập đến Sở Tư pháp.

Thừa phát lại  phải nộp phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Bước 4. Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Bước 5. Nhận kết quả

Thừa phát lại nhận kết quả của thủ tục theo giấy hẹn.

văn phòng thừa phát lại tại Hà Tĩnh
văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, văn phòng TPL phải đăng ký hoạt động.

Điều kiện:

+ Phải mở tài khoản ngân hàng và mã số thuế

+ Phải ký quỹ 100 triệu đồng cho mỗi lần thừa phát lại hoặc có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Việc ký quỹ được thực hiện tại tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ sở.

+ Có tài liệu chứng minh điều kiện thành lập của văn phòng TPL.

Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

+ Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký hoạt động

– Giấy tờ đăng ký hoạt động văn phòng TPL

+ Nơi nộp hồ sơ: Sở tư pháp nơi văn phòng đặt trụ sở

+ Thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lưu ý:

Trong 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, văn phòng TPL phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về:

– Tên gọi, địa chỉ trụ sở của văn phòng TPL;

– Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm thừa phát lại hành nghề trong văn phòng TPL;

– Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động.

Mức lương thừa phát lại

Hiện nay, Thừa phát lại hoạt động trong các Văn phòng Thừa phát lại dưới hai hình thức:

– Thừa phát lại hưởng lương cố định của văn phòng để thực hiện các công việc được giao. Thu nhập của các Thừa phát lại này bao gồm lương cố định do văn phòng trả hàng tháng được hai bên thống nhất khi ký kết hợp đồng, thù lao theo vụ việc được văn phòng giao giải quyết, và phần trăm công việc do thừa phát lại giới thiệu về văn phòng.

– Thừa phát lại cộng tác với văn phòng, chủ yếu là dựa trên mối quan hệ, khách hàng của mình để nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực thừa phát lại, tự giải quyết công việc. Họ chỉ trả một phần chi phí về văn phòng theo thỏa thuận giữa hai bên.

Ta có thể thấy thu nhập của Thừa phát lại cũng như các ngành nghề khác trong xã hội, cao hay thấp hoàn toàn dựa vào năng lực, địa bàn hoạt động.

Đối với những thừa phát lại giỏi chuyên môn, khả năng xử lý tình huống tốt, làm việc uy tín chất lượng, kết nối được với nhiều mối quan hệ, khách hàng thì thu nhập khá cao so với mặt bằng chung xã hội.

Tuy nhiên thu nhập của Thừa phát lại cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển kinh tế, xã hội nơi mà Thừa phát lại cung cấp dịch vụ.

Tại khu vực các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác mỗi ngày diễn ra rất nhiều các giao dịch khác nhau, người dân có mức thu nhập cao và muốn sử dụng các dịch vụ pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình thì lượng công việc liên quan đến thừa phát lại nhiều hơn và mức thù lao cũng cao hơn các địa phương khác, thông qua đó cũng làm tăng mức lương cũng như tổng thu nhập của Thừa phát lại.

Quy định về chấm dứt hoạt động văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Các trường hợp chấm dứt hoạt động văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Văn phòng Thừa phát lại bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

– Tự chấm dứt hoạt động;

– Bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập;

– Bị hợp nhất, bị sáp nhập.

Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh

Trường hợp Tự chấm dứt hoạt động

– Trường hợp chấm dứt hoạt động trong trường hợp “Tự chấm dứt hoạt động” thì chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng Thừa phát lại phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Văn phòng Thừa phát lại có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ khác, hoàn thành thủ tục chấm dứt hợp đồng đã ký với người lao động, thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ đã ký kết; trường hợp không thể thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ đã ký kết thì phải thỏa thuận với người yêu cầu về việc thực hiện các hợp đồng đó.

– Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở có trách nhiệm thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập, đăng tải thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và thông báo bằng văn bản cho các cơ quan theo quy định như sau:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản thông tin đăng ký hoạt động cho Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở, Bộ Tư pháp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Trường hợp chấm dứt do Bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập

 Trường hợp Văn phòng Thừa phát lại chấm dứt hoạt động do Bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở có trách nhiệm thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại, đăng tải thông tin về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và thông báo bằng văn bản cho các cơ quan quy định:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản thông tin đăng ký hoạt động cho Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở, Bộ Tư pháp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập, Văn phòng Thừa phát lại có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động; đối với hợp đồng dịch vụ đã ký kết mà chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện xong thì phải chấm dứt hợp đồng.

Hết thời hạn này mà Văn phòng Thừa phát lại chưa hoàn thành các nghĩa vụ về tài sản hoặc trường hợp Văn phòng Thừa phát lại chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập vì Trưởng Văn phòng hoặc toàn bộ Thừa phát lại hợp danh của Văn phòng Thừa phát lại chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì tài sản của Văn phòng Thừa phát lại, của Thừa phát lại hợp danh được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật dân sự.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại hà tĩnh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin