Văn phòng thừa phát lại tại Bà Rịa Vũng Tàu

văn phòng thừa phát lại tại Bà Rịa Vũng Tàu

Văn phòng thừa phát lại bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào năm 2009 khi Chính Phủ quyết định thành lập Văn phòng thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tiên.

Hiện nay Văn phòng thừa phát lại đã xuất hiện ở rất nhiều tỉnh thành trong đó phải kể đến thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Cá nhân muốn tham gia hoạt động tại Văn phòng thừa phát lại thì cũng phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Vậy những điều kiện đó là gì và thủ tục thành lập Văn phòng thừa phát lại được thực hiện ra sao. Vậy văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu được quy định thế nào. 

Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Căn cứ pháp lý văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Khái niệm văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong đó, Thừa phát lại là người được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác.

Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại là Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải là Thừa phát lại.

Văn phòng Thừa phát lại có thể có Thừa phát lại là thành viên hợp danh, Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư ký nghiệp vụ.

Thư ký nghiệp vụ giúp Thừa phát lại thực hiện nghiệp vụ pháp lý theo quy định. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

– Phải có trình độ từ trung cấp luật trở lên;

– Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Cần lưu ý, Văn phòng Thừa phát lại không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại; không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu

Để thành lập Văn Phòng thừa phát lại thì phải đáp ứng được 2 điều kiện chính, một là điều kiện về cơ sở vật chất, hai là điều kiện về cơ cấu tổ chức và nhân sự của văn phòng. Trong đó điều kiện về nhân sự của văn phòng được đánh giá là điều kiện kiên quyết nhất.

Điều kiện về nhân sự

Văn phòng thừa phát lại phải được tổ chức bộ máy như sau:

– Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng thừa phát lại: Người này sẽ đồng thời là Trưởng văn phòng đại diện và phải đáp ứng được các tiêu chuẩn tại Chương II Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Có thế điểm nhanh các điều kiện như sau:

Là công dân Việt Nam dưới 65 tuổi, có sức khỏe và có phẩm chất đạo đức tốt.

Không có tiền án hình sự.

Có bằng cử nhân luật.

Đã công tác trong ngành pháp luật từ 03 năm trở lêm.

Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề thừa phát lại.

Đạt bài kiểm tra tập sự hành nghề thừa phát lại.

Không được đồng thời là Luật sư, công chứng viên.

– Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại: Văn phòng thừa phát lại phải bố trí một người làm thư ký nghiệp vụ. Người đó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:

Là công dân Việt Nam dưới 65 tuổi, có sức khỏe và có phẩm chất đạo đức tốt.

Không có tiền án hình sự.

Có bằng cử nhân luật.

Đã công tác trong ngành pháp luật từ 03 năm trở lêm.

Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề thừa phát lại.

Đạt bài kiểm tra tập sự hành nghề thừa phát lại.

Không được đồng thời là Luật sư, công chứng viên.

– Văn phòng Thừa phát lại cũng phải có trách nhiệm bố trí ít nhất một người là nhân viên kế toán, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật kế toán.

văn phòng thừa phát lại tại Bà Rịa Vũng Tàu
văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu

Điều kiện về cơ sở vật chất

Trụ sở của văn phòng phải đảm bảo có đủ diện tích bảo đảm cho hoạt động, có nơi lưu trữ tài liệu của khách, có phòng tiếp khách và có đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của mình như máy vi tính, giấy,…

Các điều kiện khác

Phải đăng ký mã số thuế và mở tài khoản văn phòng.

Phải ký quỹ cho mỗi thừa phát lại là 100 triệu đồng hoặc phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng thừa phát lại.

Một số các tài liệu khác chứng minh văn phòng thừa phát lại có đủ điều kiện thành lập hoạt động.

Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Chức năng của văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu

Theo quy định hiện hành, Văn phòng Thừa phát lại có các chức năng sau:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định  và pháp luật có liên quan.

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định . Thừa phát lại có chức năng tống đạt các loại văn bản sau:

+ Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự;

+ Giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định.

 Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định .

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

Qua nội dung nêu trên, quý bạn đọc đã hiểu được văn phòng thừa phát lại có chức năng năng gì. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vụ các quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Phân biệt văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu

Có thể thấy được rằng rất nhiều người hiện nay thường nhầm lẫn về văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại, ở nội dung dưới đây sẽ giải đáp cụ thể hơn về vấn đề này.

Văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại có sự khác nhau ở một số tiêu chí như: cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động, thành viên của từng văn phòng, điều kiện của thành viên, phạm vi hoạt động, tính chất, giá trị của văn bản,…Cụ thể như sau:

Tiêu chí

Văn phòng công chứng

Văn phòng Thừa phát lại

Khái niệm

Văn phòng công chứng là tổ chức dịch vụ công được cơ quan có thẩm quyền cấp phép được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật công chứng và các văn bản khác có liên quan.

 

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chức năng

Thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân, kết quả của hoạt động này là hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực.

Tống đạt văn bản, thực hiện lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Thành lập

Được thành lập bởi công chứng viên có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu theo quy định của Luật Công chứng

Do một thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Do hai thành viên thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh

Giá trị pháp lý của văn bản

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

Như vậy từ những thông tin trên có thể thấy được rằng văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại có những điểm khác nhau tương đối rõ rệt và chịu sự điều chỉnh của các văn bản khác nhau theo quy định.

Văn phòng thừa phát lại có thể lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, tuy nhiên đối với một số giao dịch theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực ví dụ như những giao dịch liên quan đến đất đai.

Do đó cần phải lưu ý đối với những trường hợp này để tránh việc giao dịch không đúng hình thức theo quy định của pháp luật thì sẽ không được công nhận.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại bà rịa vũng tàu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775