ukas là gì

ukas là gì

Chắc hẳn phần lớn các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa biết đến khái niệm ukas là gì? Bởi đây là một khái niệm được sử dụng rộng rãi ở vương quốc Anh hay nói cách khác đây là một tổ chức chứng nhận thử nghiệm và hiệu chuẩn các sản phẩm hàng hóa ở Anh.

Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ giúp quý vị hiểu hơn về ukas là gì? Điều kiện để sử dụng logo của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

 

Ukas là gì ?

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) là cơ quan công nhận quốc gia duy nhất được chính phủ Anh công nhận để đánh giá năng lực của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chuẩn. Nó đánh giá các cơ quan đánh giá sự phù hợp này và sau đó công nhận chúng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế quy định có liên quan.

Lịch sử hình thành ukas là gì

UKAS được thành lập vào năm 1995 theo một biên bản ghi nhớ với chính phủ Anh (giữa UKAS và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp của Nhà nước khi đó). Nó là kết quả của sự hợp nhất vào năm 1995 của NAMAS (Dịch vụ Công nhận Đo lường Quốc gia) và NACCB (Hội đồng Công nhận Quốc gia cho các Cơ quan Chứng nhận). NAMAS chính là kết quả của sự hợp nhất vào năm 1985 của NATLAS (Hệ thống công nhận phòng thí nghiệm thử nghiệm quốc gia) được thành lập vào năm 1981 và BCS (Dịch vụ hiệu chuẩn của Anh) được thành lập vào năm 1966.

Kết cấu của ukas là gì

UKAS là một công ty tư nhân phân phối phi lợi nhuận, nó được hoạt động vì lợi ích công chúng như một công ty TNHH có bảo lãnh. Nó sử dụng 190 nhân viên và hơn 250 chuyên gia / chuyên gia đánh giá bên ngoài kỹ thuật.

UKAS có các thành viên (thay vì cổ đông) đại diện cho những người quan tâm đến việc công nhận – chính quyền quốc gia và địa phương, doanh nghiệp và ngành, người mua, người sử dụng và người quản lý chất lượng. Các thành viên hiện tại là:

Bộ trưởng Ngoại giao về Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp

Hiệp hội các tổ chức chứng nhận của Anh

Hiệp hội Đo lường và Thử nghiệm Anh Quốc

Liên đoàn Công nghiệp Anh

Bộ trưởng Ngoại giao về Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn

Liên đoàn các doanh nghiệp nhỏ

Cơ quan điều phối các dịch vụ quản lý của chính quyền địa phương

Viện Mua sắm & Cung ứng được điều hành

Viện Chất lượng Công chứng

Liên đoàn Đánh giá An toàn

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm

Cơ quan Mua sắm Quốc phòng

Giám đốc Y tế và An toàn

Dịch vụ Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng

Tập đoàn bán lẻ Anh

Năm 2010, UKAS đã mua lại CPA (Công nhận Bệnh lý Lâm sàng) từ các trường cao đẳng y tế hoàng gia. Nó bắt đầu ISAS (Hệ thống công nhận dịch vụ hình ảnh) cho Trường Cao đẳng X quang Hoàng gia và Trường Cao đẳng X quang.

Điều kiện sử dụng logo ukas là gì?

2.1 UKAS được bổ nhiệm làm cơ quan công nhận quốc gia duy nhất tại Vương quốc Anh, theo Quy định Công nhận 2009 (văn bản luật số 3155/2009), chịu trách nhiệm đánh giá và công nhận năng lực của các cơ quan đánh giá sự phù hợp. Nó hoạt động theo Biên bản ghi nhớ với Bộ trưởng Ngoại giao về Kỹ năng & Đổi mới Kinh doanh (Bộ trưởng Ngoại giao), người đã cấp phép cho UKAS sử dụng biểu tượng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia có hình Vương miện Hoàng gia, và cấp phép lại cho việc sử dụng các biểu tượng công nhận quốc gia cho các tổ chức được UKAS công nhận.

2.2 Ấn phẩm dựa trên web này đưa ra các điều kiện để sử dụng:

(a) biểu tượng công nhận quốc gia của UKAS

(b) các biểu tượng công nhận quốc gia của UKAS và các tổ chức được UKAS công nhận là đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn thích hợp, được nêu chi tiết trong Phụ lục 1 và 2 của Bản ghi nhớ của Bộ trưởng Ngoại giao / UKAS.

(c) Nếu có thể, các điều kiện này sẽ được UKAS và tất cả các tổ chức được UKAS công nhận, bao gồm cả những tổ chức bên ngoài Vương quốc Anh, đáp ứng.

(d) Việc sử dụng biểu tượng công nhận quốc gia của UKAS được giới hạn trong UKAS.

(e) Tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận có thể cho phép khách hàng được chứng nhận của họ sử dụng biểu tượng công nhận quốc gia có liên quan nhưng chỉ phù hợp với các yêu cầu trong Phụ lục B.

(f) Các tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng khách hàng được chứng nhận của họ tuân thủ các điều kiện này về việc sử dụng các biểu tượng công nhận quốc gia.

2.3 Bộ trưởng Ngoại giao có quyền thay đổi các điều kiện được nêu trong ấn phẩm này mà không cần thông báo trước.

3 Hình thức và hiển thị biểu trưng và biểu tượng công nhận quốc gia

3.1 Biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia chỉ được hiển thị ở dạng, kích thước và màu sắc thích hợp được nêu chi tiết trong ấn phẩm này.

3.2 Các tổ chức được công nhận phải dựa trên tất cả các bản sao chép của các ký hiệu công nhận quốc gia trên các phiên bản chính như được trình bày ở cuối ấn phẩm này, có sẵn dưới dạng tệp điện tử từ UKAS. Các phiên bản hình ảnh đảo ngược của các biểu tượng công nhận quốc gia cũng có sẵn. Các hình ảnh ở cuối ấn phẩm này chỉ mang tính chất minh họa. Các ước lượng được vẽ lại sẽ không được sử dụng.

3.3 Các tổ chức được công nhận sẽ chỉ sử dụng biểu tượng công nhận quốc gia cùng với số công nhận có liên quan của họ. (Các) số công nhận của tổ chức sẽ được in tập trung dưới biểu tượng công nhận quốc gia thích hợp, như được chỉ ra trong Hình 1. (Các) số công nhận là các số có ba hoặc bốn chữ số do UKAS cung cấp.

3.4 Các ký hiệu công nhận quốc gia có thể được hiển thị trên văn phòng phẩm:

(a) chỉ khi tiêu đề hoặc biểu tượng của tổ chức được công nhận cũng được hiển thị;

(b) không nổi bật hơn tiêu đề hoặc biểu tượng của tổ chức được công nhận;

(c) và không nhiều hơn một lần đối với mỗi chứng nhận UKAS có liên quan.

3.5 Biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia có thể được sao chép dưới dạng đen trắng hoặc phối màu như chi tiết trong Phụ lục I. Ngoài ra, các biểu tượng công nhận quốc gia có thể được in hoặc hiển thị bằng một màu duy nhất, là màu mực chủ yếu của tài liệu, hoặc, trong trường hợp tiêu đề thư in sẵn, màu mực chủ đạo của tiêu đề thư. Yêu cầu sử dụng một màu duy nhất khác có thể được xem xét nhưng sẽ không được sử dụng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của UKAS.

3.6 Trong trường hợp biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia được sao chép dưới dạng điện tử, những điều sau áp dụng:

(a) biểu trưng công nhận quốc gia hoặc các biểu tượng công nhận quốc gia phải được sao chép lại để không xảy ra việc điền vào.

(b) tránh làm suy giảm và / hoặc biến dạng biểu trưng công nhận quốc gia hoặc đồ họa biểu tượng công nhận quốc gia.

(c) các phiên bản điện tử của các ký hiệu công nhận quốc gia sẽ được lấy từ UKAS.

3.7 (a) Có thể sử dụng các phiên bản dập nổi, chạm nổi hoặc dập khuôn.

(b) Biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia có thể được sao chép dưới dạng hình mờ.

3.8 (a) Biểu tượng công nhận quốc gia thông thường phải có chiều cao tối thiểu (không bao gồm số công nhận) là 20 mm. Bất kỳ sự phóng to hoặc thu nhỏ nào cũng phải giữ nguyên tỷ lệ của các bản gốc được sao chép trong ấn phẩm này. Biểu tượng công nhận quốc gia và số công nhận sẽ được coi là một thực thể duy nhất nhằm mục đích mở rộng hoặc thu nhỏ.

(b) Trong các trường hợp ngoại lệ, thường do giới hạn không gian hoặc chi phí, các ký hiệu công nhận quốc gia có thể được sao chép ở độ cao giảm, nhưng phải thỏa mãn đoạn 3.8 (c).

(c) Không phân biệt chiều cao sao chép, các biểu tượng công nhận quốc gia, theo ý kiến ​​của UKAS, phải rõ ràng, không điền vào.

3.9 Khi biểu trưng công nhận quốc gia hoặc biểu tượng công nhận quốc gia được in trên một phần mở ra của văn phòng phẩm có kích thước không lớn hơn A4, nó sẽ được hiển thị ở kích thước không cao hơn 30 mm. Trên các phần lớn hơn của văn phòng phẩm chưa mở ra, kích thước có thể tăng lên một cách tương ứng.

3.10 Phụ lục H chỉ ra cách các tổ chức được công nhận có nhiều hơn một công nhận cùng loại (ví dụ: nhiều phòng thí nghiệm công nhận) có thể sử dụng công nhận quốc gia Biểu tượng.

4 Sử dụng biểu tượng và biểu tượng công nhận quốc gia

4.1 Yêu cầu chung

4.1.1 (a) Chỉ UKAS mới có thể sử dụng biểu tượng công nhận quốc gia có liên quan trên văn phòng phẩm, trích dẫn công việc, báo cáo và giấy chứng nhận, trang web và tài liệu quảng cáo, và các mặt hàng khác có liên quan đến hoạt động công nhận của UKAS, tuân theo các điều kiện nêu trong ấn phẩm này.

(b) Chỉ UKAS và các tổ chức được UKAS công nhận mới có thể sử dụng các biểu tượng công nhận quốc gia liên quan trên văn phòng phẩm, báo giá cho công việc, báo cáo và chứng chỉ, trang web và tài liệu quảng cáo, và các mặt hàng khác liên quan đến hoạt động được công nhận của tổ chức được công nhận, tùy thuộc vào các điều kiện quy định trong ấn phẩm này.

ukas là gì
ukas là gì

4.1.2 Biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia sẽ không được sử dụng theo cách để gợi ý rằng Bộ trưởng Ngoại giao hoặc UKAS đã chứng nhận, hoặc phê duyệt, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi người được cấp phép biểu tượng, hoặc trong bất kỳ cách gây hiểu lầm nào khác.

4.1.3 Các ký hiệu công nhận quốc gia không được sử dụng theo bất kỳ cách nào có thể gây hiểu lầm cho người đọc về tình trạng của một tổ chức được công nhận.

4.1.4 Bất kỳ việc sử dụng biểu tượng hoặc biểu tượng công nhận quốc gia nào có thể trái với các điều kiện quy định trong ấn phẩm này đều phải được quy định tại UKAS.

4.1.5 Các ký hiệu công nhận quốc gia sẽ không được sử dụng theo cách ngụ ý rằng UKAS nhận trách nhiệm đối với các hoạt động được thực hiện trong phạm vi công nhận và / hoặc chứng nhận.

4.1.6 Mọi tổ chức được UKAS công nhận có trách nhiệm giảm thiểu rủi ro khách hàng / độc giả bị đánh lừa về mức độ và giới hạn của việc công nhận UKAS của mình, cho dù nó liên quan đến báo giá cho công việc, công việc đang thực hiện, kết quả được báo cáo, việc sử dụng các nhà thầu phụ hoặc trong bất kỳ tài liệu công khai nào được sử dụng cho các hoạt động hoặc dịch vụ quảng cáo.

4.1.7 Các báo cáo và chứng chỉ do tổ chức được công nhận cấp có chứa các kết quả và kết quả từ các hoạt động đã được công nhận và các hoạt động không được công nhận và / hoặc hợp đồng phụ sẽ dễ dàng phân biệt các hoạt động được tổ chức công nhận và những hoạt động không được công nhận.

4.1.8 Tất cả các trích dẫn cho công việc có biểu tượng công nhận quốc gia phải chỉ rõ những hoạt động không được UKAS công nhận.

4.1.9 Các ký hiệu công nhận quốc gia cho hoạt động chứng nhận sẽ không được sử dụng trên các báo cáo và chứng chỉ do Phòng thí nghiệm, Cơ quan thanh tra, Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo, Nhà sản xuất vật liệu tham chiếu, cơ quan xác minh và Nhà cung cấp dịch vụ chẩn đoán y tế cấp.

4.2 Tài liệu quảng bá

4.2.1 Các tổ chức được UKAS công nhận có quyền kết hợp (các) biểu tượng công nhận quốc gia thích hợp trong tài liệu công khai đề cập đến các dịch vụ được công nhận, miễn là đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc sao chép của chúng trong ấn phẩm này.

4.2.2 Đối với các mục đích của các điều kiện này, thuật ngữ “tài liệu công khai” sẽ không bao gồm các thông báo, nhãn, tài liệu hoặc thông báo bằng văn bản được gắn hoặc xuất hiện trên hàng hóa hoặc sản phẩm trừ khi hàng hóa hoặc sản phẩm được sản xuất theo chương trình phù hợp sản phẩm đã được công nhận. Hạn chế này cũng sẽ áp dụng cho bao bì chính (ví dụ: gói vỉ) và các sản phẩm khuyến mại.

4.2.3 Đối với các mục đích của các điều kiện này, các thuật ngữ “tài liệu công khai” và “quảng cáo” sẽ không bao gồm các thông báo, nhãn, tài liệu hoặc thông báo bằng văn bản được dán hoặc xuất hiện trên phương tiện hoặc cờ của tổ chức được UKAS công nhận. Những hạn chế này có thể được mở rộng đối với các mặt hàng, hàng hóa hoặc sản phẩm khác do Bộ trưởng Ngoại giao có thể xác định vào từng thời điểm.

4.2.4 (a) Biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia sẽ không được UKAS hiển thị và các biểu tượng công nhận quốc gia sẽ không được hiển thị bởi các tổ chức được UKAS công nhận, trên bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ trong tài liệu công khai như một phần của quảng cáo lớn hơn ( xem 4.2.3), và với điều kiện là logo công nhận quốc gia hoặc biểu tượng công nhận quốc gia được sử dụng trong tài liệu công khai phù hợp với các điều kiện nêu trong ấn phẩm này.

(b) Biểu trưng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia sẽ không được hiển thị trên các tòa nhà và cờ.

(c) UKAS có thể trưng bày biểu tượng công nhận quốc gia và các biểu tượng công nhận quốc gia trên các bức tường và cửa ra vào bên trong và trên các gian triển lãm.

(d) Các tổ chức được UKAS công nhận có thể trưng bày các biểu tượng công nhận quốc gia của họ trên các bức tường và cửa ra vào bên trong và trên các gian triển lãm.

4.3 Đình chỉ và chấm dứt công nhận UKAS

4.3.1 Sau khi đình chỉ công nhận UKAS có liên quan, các tổ chức được công nhận sẽ ngay lập tức ngừng cấp chứng chỉ, báo cáo và báo giá cho công việc hiển thị biểu tượng công nhận quốc gia và điều này sẽ bao gồm việc loại bỏ công nhận quốc gia biểu tượng hiển thị trên các trang web.

4.3.2 Sau khi chấm dứt công nhận UKAS, các tổ chức được công nhận sẽ ngay lập tức chấm dứt phân phối tất cả các mặt hàng có biểu tượng công nhận quốc gia được hiển thị và điều này sẽ bao gồm việc loại bỏ các biểu tượng công nhận quốc gia hiển thị trên các trang web.

4.3.3 Trong trường hợp việc công nhận bị rút khỏi tổ chức được UKAS công nhận trong tôn trọng một chương trình theo đó tổ chức sở hữu và cấp phép cho nhãn hiệu / biểu tượng của riêng mình, tổ chức sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng những người được cấp phép của nó ngay lập tức ngừng hoạt động sử dụng văn phòng phẩm, tài liệu, quảng cáo (bao gồm cả các trang web), hàng hóa, ghi nhãn và bao bì mang (các) biểu tượng công nhận quốc gia.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến ukas là gì. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của loại chứng nhận này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775