Tư vấn soạn thảo hợp đồng

tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn hợp đồng nói chung và tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của lĩnh vực hợp đồng đề cập đến cũng như các của các qui định pháp luật có liên quan. Khi tư vấn hợp đồng, người tư vấn soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản  hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật. Vậy tư vấn soạn thảo hợp đồng được hiểu như thế nào, bao gồm những nội dung gì? Bài viết về tư vấn soạn thảo hợp đồng của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Khái niệm hoạt động tư vấn pháp luật là gì?

Ta có thể hiểu đơn giản về hoạt động tư vấn pháp luật là những việc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ, khi thực hiện tư vấn pháp luật, luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc những người có hiểu biết về pháp luật có thể giải đáp pháp luật, ứng xử theo quy định của pháp luật trong những trường hợp cụ thể nhằm giúp mọi người thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ.

Đặc điểm của hoạt động tư vấn pháp luật

+ Có thể hiểu hoạt động tư vấn pháp luật là một loại dịch vụ pháp lý

Có thể nói dịch vụ pháp lý có thể bao gồm rất nhiều đối tượng trợ giúp pháp lý nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc không thu lợi nhuận các đối tượng có hiểu biết pháp luật trong đó có của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện dịch vụ pháp lý khác, luật sư có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật có liên quan.

+ Không phải ai cũng có thể tư vấn pháp luật mà phải là những người có kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định, có kinh nghiệm tư vấn pháp luật và khả năng chuyên sâu.

+ Trong hoạt động tư vấn pháp luật thì đa số mọi người có kiến thức và am hiểu pháp luật lấy pháp luật làm công cụ để giải quyết các vấn đề pháp cho mọi người dựa trên pháp luật, tuân thủ pháp luật, quy chế và trách nhiệm nghề nghiệp để tư vấn pháp luật.

+ Có thể nói hoạt động tư vấn pháp luật là một trong những ngành nghề lao động trí óc đòi hỏi người tư vấn pháp lý chịu trách nhiệm cá nhân cao, có tính độc lập khách quan, trung thực để thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

+ Khi hoạt động tư vấn pháp luật đòi hỏi những người trợ giúp pháp lý tìm được giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.

+ Người tư vấn pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp luật đối với xã hội, đối với nghề nghiệp cần có sự cần mẫn, khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề đòi hỏi biết sử dụng các khả năng nghề nghiệp một cách thành thạo, chuẩn xác  phải có sự chặt chẽ cẩn thận để trợ giúp pháp lý cho mọi người trong xã hội.

Trong tất cả các hoạt động của đời sống xã hội nhất là trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ pháp lý để cung cấp dịch vụ để đưa ra các biện pháp đảm bảo tính chặt chẽ và an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, các doanh nghiệp trong nước và có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Do đó, người tư vấn pháp lý sẽ đóng vai trò quan trọng phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra và khắc phục những vấn đề gặp phải nếu có.

Vai trò của hoạt động tư vấn pháp luật đối với xã hội, quản lý nhà nước

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy cho hoạt động của đời sống – xã hội. Khi xã hội càng phát triển thì đồng thời càng có nhiều các mối quan hệ được thiết lập, những vấn đề phát sinh trong mọi lĩnh vực xảy ra hàng ngày.

Để thực hiện những việc làm đúng với quy định của pháp luật thì chúng ta cần phải tìm hiểu luật và có sự vận dụng linh hoạt. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Do vậy mà hoạt động tư vấn pháp luật có vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với xã hội hiện nay.

Thứ nhất, tư vấn pháp luật đóng vai trò quan trọng vào việc phổ biến giáo dục pháp luật, giúp định hướng hành vi ứng xử cho các cá nhân, tổ chức theo khuôn khổ pháp luật.

Thứ hai, tư vấn pháp luật giúp nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người được tư vấn

Thứ ba, tư vấn pháp luật giúp tổ chức, cá nhân hiểu được những quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình

Thứ tư, tư vấn pháp luật góp phần giảm nhẹ sự căng thẳng cho các cơ quan tố tụng, tránh được sự quá tải trong hoạt động xét xử.

Thứ năm, tư vấn pháp luật còn góp phần hoàn thiện pháp luật, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

tư vấn soạn thảo hợp đồng
tư vấn soạn thảo hợp đồng

Nội dung tư vấn soạn thảo hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng là bước đầu tiên trước khi tiến hành một giao dịch dân sự, thương mại; đây là bước quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng tới tất cả các giai đoạn sau của một giao dịch như đàm phán; ký kết, thanh lý và giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Với đội ngũ Luật sư tư vấn hợp đồng nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu; chúng tôi tự tin có thể tư vấn soạn thảo hợp đồng một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất.

– Xác định loại hợp đồng;

– Nội dung của Hợp đồng hai bên hướng tới, phù hợp với các quy định của pháp luật;

– Giá trị của hợp đồng, cách thức thanh toán và thời hạn thanh toán;

– Thời hạn của Hợp đồng;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên (nếu hai bên đã có thỏa thuận cơ bản);

– Phương thức giải quyết tranh chấp, cơ quan giải quyết, luật áp dụng;

– Sửa đổi, bổ sung, thẩm định các điều khoản của hợp đồng trong trường hợp bên đối tác có bản dự thảo hợp đồng;

– Hoàn thiện bản dự thảo hợp đồng trên cơ sở thỏa thuận của các bên;

– Dự liệu các rủi ro, vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Quy trình tư vấn soạn thảo hợp đồng

Trường hợp khách hàng chưa có các thông tin cụ thể nêu trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng những thông tin chưa cụ thể để khách hàng có cái nhìn toàn diện về hợp đồng sẽ được soạn thảo trong tương lai.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu về dịch vụ tư vấn hợp đồng là một bước quan trọng để luật sư có cái nhìn tổng quan về nội dung công việc, tính chất của hợp đồng khách hàng đang hướng tới để luật sư có hướng tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu nội tại của khách hàng.

Bước 2: Luật sư tham gia tư vấn, đàm phán cùng các bên

Bước 3: Công ty luật tiến hành soạn thảo hợp đồng hoàn thiện cho khách hàng

Trên cơ sở tư vấn pháp luật, và các thỏa thuận cuối cùng của các bên trong hợp đồng Luật sẽ soạn thảo hợp đồng dựa trên quyết định và lựa chọn của khách hàng.

Bước 4: Chuyển hợp đồng đã hoàn thiện cho khách hàng để các bên trong hợp đồng chốt các nội dung và thực hiện ký kết hợp đồng

Trường hợp các bên có các nội dung chưa thống nhất, luật sư công ty luật sẽ đưa ra các ý kiến pháp lý tương ứng để các bên cân nhắc, xem xét tìm tiếng nói chung để đi đến thống nhất, ký kết thực hiện hợp đồng.

Các loại tư vấn soạn thảo hợp đồng

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại hàng hóa: hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công hàng hóa, hợp đồng môi giới thương mại, hợp đồng hợp tác thương mại, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân với pháp nhân, Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa pháp nhân với pháp nhân, Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ gồm tư vấn hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty, hợp đồng ủy thác quản lý vốn, hợp đồng mua bán công ty, sáp nhập doanh nghiệp, hợp đồng ủy quyền;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản: chuyển nhượng, thuê, cho thuê, môi giới, quản lý, hợp tác kinh doanh liên quan đến bất động sản;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng: tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, hợp đồng tư vấn quản lý dự án, hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay…;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực vận tải: hợp đồng giao nhận, hợp đồng cho thuê kho bãi, hợp đồng logistic, hợp đồng thuê xe ô tô…;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm: hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng vay và cho vay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp…;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thương mại dịch vụ: hợp đồng tài trợ, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng truyền thông;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng mua bán và chuyển nhượng chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác);

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng liên quan đến quan hệ lao động: hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật, thỏa thuận không cạnh tranh, hợp đồng đào tạo, tuyển dụng nhân sự, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;

– Tư vấn, soạn thảo hợp đồng trong giao dịch dân sự: hợp đồng phân chia tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng vay tiền, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mượn nhà…

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tư vấn soạn thảo hợp đồng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về tư vấn soạn thảo hợp đồng và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775