TƯ VẤN SỔ ĐỎ

Kiến thức của bạn:

Em chào mọi người
Em có một vướng mắc như này về việc chia đất thổ canh thổ cứ giữa hai anh em trai như sau ạ
Gia đình ông bà nội em có 6 người con, 2 trai 4 gái. Tất cả các con đã lấy vợ lấy chồng hết
Sổ đỏ hiện vẫn đang đứng tên bà nội em. Và hiện gia đình 2 người con trai (con thứ + con trưởng) đang muốn tách sổ đỏ
Tổng diện tích trên sổ đỏ là 200m2 gồm 100m2 thổ cư + 100m2 thổ canh
Và hiện con trai thứ nói rằng 100m2 thổ cư là miếng đất nhà con thứ đang ở
Còn 100m2 thổ canh còn lại là của con trưởng
(con thứ nói như vậy là bởi cái nhà cũ ông bà nội e ở thuộc phần đất của người con thứ đang ở, còn mãi sau này con #Trưởng xây nhà mới và bà nội e sống cùng con trưởng , và hiện bà nội e đã mất và người con trưởng đang thờ cúng ở cái nhà mới đó và nó thuộc phần đất con trưởng đang ở)
Vậy anh chị Luật Sư cho e hỏi là:
1/ Mảnh đất 200m2 đó khi chia như vậy có đúng không?
2/ Nếu câu 1 không đúng thì phần thổ canh và thổ cư phải chia đều (nghĩa là mỗi người phải được 50m2 thổ cư và 50m2 thổ canh) có đúng k ạ? Và dựa vào điều luật nào để áp dụng ạ?
3/ Nếu như người con trưởng không đồng ý cách chia như người con thứ thì người con thứ có tự ý đi làm sổ đỏ được không ạ?

Câu chữ và cách giải thích còn lủng củng. Mong anh chị trong nhóm thông cảm cho em ạ
Rất mong và cảm ơn anh chị Luật sư trong nhóm giúp đỡ ạ!!!

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Luật đất đai 2013;

Để trả lời các câu hỏi trên (tư vấn sổ đỏ), ta sẽ tìm hiểu các quy định của pháp luật như sau

  • Thứ nhất: điều kiện để tách thửa

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Như vậy, để tách thửa thì cần đáp ứng được yêu cầu về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  • Thứ hai: trình tự thủ tục thực hiện tách thửa

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa:

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Với các thông tin mà bạn cung cấp thì sẽ có các hướng giải quyết như sau:

  • Thứ nhất, có thể chia theo hiện trạng: Tổng diện tích trên sổ đỏ là 200m2 gồm 100m2 thổ cư + 100m2 thổ canh. Chia theo ý kiến của người con thứ là 100m2 thổ cư là miếng đất nhà con thứ đang ở, còn 100m2 thổ canh còn lại là của con trưởng. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các công trình xây dựng trên đất và thuận cả về lý, về tình.
  • Thứ hai, chia đều cả phần thổ cư và thổ canh tức mỗi người được hưởng 50m2 thổ cư và 50m2 thổ canh theo đúng như quy định pháp luật

Ngoài ra đây không chỉ dừng lại ở việc tách thửa cho 2 anh em mà còn là chia tài sản thừa kế bởi người mẹ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất.

tư vấn sổ đỏ

Do người mẹ mất và không để lại di chúc nên mảnh đất sẽ được chia theo quy định của pháp luật, đó là chia đều cho 6 người con. Vậy nên để người con trai cả và người con trái thứ có thể chia mảnh đất làm 2 thì cần cả điều kiện 4 người con gái từ chối thừa kế di sản của mẹ để lại. Căn cứ pháp lý: điều 644 bộ luật dân sự năm 2015:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Như vậy có thể kết luận rằng:

Trường hợp 4 người con gái từ chối nhận di sản thừa kế là mảnh đất nêu trên thì

  1. Mảnh đất 200m2 có thể được chia như ý kiến của người con thứ
  2. Có thể chia mảnh đất thành 2 phần cho mỗi người con trai nhận 1 phần với 50m2 đất thổ cư và 50m2 đất thổ canh
  3. Người con trai trưởng sẽ không thể tự ý đi làm sổ đỏ nếu như chưa thỏa thuận được cách phân chia với người con trai thứ

Trên đây là những phân tích của Tư vấn Trí Tâm về tư vấn luật đất đai và giới thiệu các lĩnh vực tư vấn và cung cấp dịch vụ tại Tư vấn Trí Tâm. 

Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Tư vấn Trí Tâm 0397597960 – 0348361026 để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Tư vấn Trí Tâm mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: My Trà

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581