Tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cơ quan nhà nước hoàn trả khoản tiền thuế mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước khi cá nhân đó thuộc những trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Vậy tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào. Bài viết về tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Trường hợp tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

 Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thủ tục xin hoàn thuế TNCN?

Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung bởi Luật thuế 2014quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thu nhập từ kiều hối.

Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Căn cứ theo quy định trên, thu nhập mà bác có được khi thanh lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là thu nhập miễn thuế. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các trường hợp được hoàn thuế gồm có:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do bác đã nộp thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập được miễn thuế do đó, trường hợp này bác sẽ được hoàn thuế.

Về thủ tục xin hoàn thuế, tại cơ quan thuế, trong Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN bác cần ghi số tiền đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [47] -” Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” trong trường hợp bác muốn nhận lại số tiền thuế đã nộp hoặc ghi vào chỉ tiêu số [49]- ” Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” trong trường hợp bác muốn chuyển số tiền này sang bù trừ cho kỳ tính thuế tiếp theo.

tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp tự làm hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bạn có thể thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 23Thông tư 92/2015/TT-BTC, cụ thể:

“Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

…”

Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Điều 58. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế

a) Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó.

Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân không phải là người nộp thuế thì nộp tại Cục Thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức có trụ sở điều hành, nơi cá nhân có địa chỉ thường trú.

Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì được nộp tại nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

…”

Như vậy, tùy từng trường hợp mà bạn có thể xác nhận bản thân hay cơ quan sẽ phải thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Thủ tục tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hoặc không có nhu cầu ủy quyền thực hiện quyết toán – hoàn thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế.

Khoản 2 Điều 23 thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Như vậy, để được hoàn thuế, cá nhân trực tiếp quyết toán – hoàn thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế bằng hồ sơ sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (Điền vào chỉ tiêu {47} nếu có nhu cầu hoàn trả trực tiếp).

– Bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ngoài ra, khi đi nộp hồ sơ, cá nhân mang theo chứng minh nhân dân, bản chụp hợp đồng lao động (nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức chi trả thu cá nhân có nhập giảm trừ gia cảnh) hoặc sổ hộ khẩu/sổ tạm trú (nếu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú).

Hồ sơ tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Khi thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được chia ra thành 02 trường hợp, đó là: cá nhân ủy quyền cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thực hiện hoàn thuế và cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan nhà nước. Và hồ sơ hoàn thuế cho 02 trường hợp này cũng sẽ có sự khác nhau nhất định.

Trường hợp 1: Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Theo thông tư số 92/2015/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp này bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 92.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Trường hợp 2: Cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Đối với những cá nhân thuộc trường hợp trực tiêp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chủ cần ghi số thuế đề nghị vào hoàn chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Cách thức nộp hồ sơ:

– Bước 1: Nộp tờ khai qua mạng

Cá nhân tải phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN V3.3.1, nhập đầy đủ thông tin quyết toán vào tờ khai 02/QTT-TNCN và bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, cá nhân kết xuất tờ khai XML, đăng nhập vào trang https://tncnonline.com.vn để nộp tờ khai bản mềm cho cơ quan thuế.

Bước 2: Nộp tờ khai qua mạng

Cá nhân mang bộ hồ sơ quyết toán đã nêu tại phần trên đến cơ quan thuế trực tiếp quyết toán để làm thủ tục quyết toán – hoàn thuế.

Cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về tự làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035