Tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân

tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân

Sau khi người nộp thuế gửi xong hồ sơ hoàn thuế qua mạng thì việc cần làm tiếp theo là kiểm tra lại xem hồ sơ hoàn thuế đã được gửi thành công đến cơ quan thuế hay chưa? Vậy tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào. Bài viết về tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân và những trường hợp được hoàn thuế:

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Hướng dẫn tại Mục II.3 Thông tư 84/2008/TT-BTC cá nhân không phân biệt là đang cư trú hay không cư trú tại Việt Nam mà có thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định thì đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, những cá nhân này sau khi nộp thuế có thể được hoàn thuế nếu như số tiền mà họ đã nộp cho cơ quan nhà nước được xác định rơi vào một trong các trường hợp đã quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 như sau:

– Một, cá nhân đóng thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan nhà nước với số tiền thuế lớn hơn số thuế mà họ có nghĩa vụ phải nộp theo quy định của pháp luật. 

– Hai, trường hợp cá nhân đã hoàn tất việc nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng sau quá trình kiểm tra, rà soát lại xác định mức thu nhập của họ vẫn chưa đến mức phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan nhà nước.  

– Ba, ngoài hai trường hợp trên, trong một số trường hợp đặc thù nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thì cá nhân cũng có thể được hoàn thuế đối với thuế thu nhập cá nhân đã nộp. 

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2021

Khi thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân sẽ được chia ra thành 02 trường hợp, đó là: cá nhân ủy quyền cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thực hiện hoàn thuế và cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan nhà nước. Và hồ sơ hoàn thuế cho 02 trường hợp này cũng sẽ có sự khác nhau nhất định.

Trường hợp 1: Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho cá cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Theo thông tư số 92/2015/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp này bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 92.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Trường hợp 2: Cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

Đối với những cá nhân thuộc trường hợp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chủ cần ghi số thuế đề nghị vào hoàn chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2021 online

Truy cập trang Thuế Việt Nam, chọn Đăng ký.

Nhập mã số thuế, mã kiểm tra, tick chọn Cá nhân/Tổ chức và nhấn Đăng ký.

Nhập số điện thoại, email, mã xác nhận và nhấn Tiếp tục.

Kiểm tra thông tin trong Tờ khai giao dịch và nhấn Hoàn thành đăng ký.

Nếu chưa được cấp mã xác nhận (bước 3), bạn đến Cơ quan Thuế (CQT) để hoàn thành đăng ký và sử dụng (mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu).

Nếu đã được cấp mã xác nhận (bước 3), mật khẩu sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký. Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập, đổi mật khẩu mới và sử dụng dịch vụ.

Mục đích tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi nộp giấy đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế cần phải tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn thuế, hủy giấy đề nghị hoàn thuế.

Như vậy, tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế qua mạng. Đồng thời, người nộp thuế cũng có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế; tránh tình trạng gửi bằng văn bản giấy; có thể xảy ra quá trình thất lạc, mất mát.

tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân
tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy định tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thứ nhất, tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế.

Bước 1. Vào “https://thuedientu.gdt.gov.vn/” chọn “Tên đăng nhập”/chọn “mật khẩu”/Chọn “đăng nhập”. Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế.

Bước 2. Trên thanh công cụ Chọn “Hoàn thuế”. Chọn “Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế”.

Bước 3. Tại màn hình tra cứu, người nộp thuế chọn các tiêu chí sau:

“Mã giao dịch điện tử”: cho phép nhập (hoặc có thể bỏ trống)

“Giấy đề nghị hoàn”: mặc định Giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước”;

Ngày nộp: từ ngày – đến ngày: cho phép nhập (hoặc có thể bỏ trống);

Kỳ hoàn thuế: từ kỳ – đến kỳ: cho phép nhập (các bạn phải nhập chính xác thời gian đề nghị hoàn thuế như trên giấy đề nghị hoàn thì kết quả tra cứu mới xuất hiện);

Kích nút: “Tra cứu”: hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập.

Bước 4. Chọn giấy đề nghị hoàn thuế cần tra cứu

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn thuế, phù hợp với điều kiện tra cứu ở trên.

Nếu bạn muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.

Tại đây bạn có thể xem được những thông tin cơ bản như: Kỳ hoàn thuế, loại giấy đề nghị, lần nộp, ngày và nơi nộp, trạng thái,…

Thứ hai, tra cứu hồ sơ gửi kèm giấy đề nghị hoàn thuế.

Bước 1: Các bước tra cứu ta làm như ở phần tra cứu “Giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/ĐNHT”.

Bước 2: Khi hệ thống hiển thị Kết quả tra cứu Giấy đề nghị hoàn NNT sẽ chọn cột: “Giấy đề nghị hoàn” tương ứng với dòng “Hồ sơ gửi kèm đề nghị hoàn thuế”.

Tra cứu kết quả hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Các bước tra cứu ta làm như ở phần tra cứu “Giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/ĐNHT”.

Bước 2: Khi hệ thống hiển thị Kết quả tra cứu Giấy đề nghị hoàn NNT sẽ chọn cột: “Xem thông báo”/ Chọn “Thông báo”. Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân được xác định theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp    =   Thu nhập chịu thuế  (1)          x       Thuế suất (2)

Trong đó:

(1) Thu nhập chịu thuế: Được xác định là những khoản thu nhập của cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế sau khi đã được loại trừ các khoản giảm trừ theo quy định, cụ thể bao gồm các khoản sau: 

– Giảm trừ về gia cảnh của người nộp thuế: Đây là khoản tiền giảm trừ chỉ được tính đối với những thu nhập mà người nộp thuế có được từ việc kinh doanh hoặc từ chính tiền lương, tiền công lao động của họ. Người nộp thuế được xem xét giảm trừ gồm hai khoản sau:

+ Giảm trừ đối với trực tiếp người nộp thuế trên cơ sở số tiền là 4 triệu đồng/ tháng.

+ Giảm trừ với những người thân của người nộp thuế được xác định là những người phụ thuộc của họ với mức giảm một tháng là 1,6 triệu đồng cho các đối tượng là con (bao gồm những con chưa thành niên và con bị tàn tật) và những người phụ thuộc khác không có hoặc có thu nhập không đảm bảo (Ví dụ: con đang là sinh viên, vợ chồng, bố mẹ không có khả năng lao động, người phải trực tiếp nuôi dưỡng,…)

– Giảm trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo, bao gồm các khoản tiền mà người nộp thuế sử dụng để đóng góp vào các cơ sở, các tổ chức về nhân đạo, từ thiện cho trẻ em, người tàn tật,…

(2) Thuế suất: Mức thuế suất để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân được xác định tùy theo loại thu nhập phát sinh.

Ví dụ: Mức thuế suất được áp dụng đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là 20%; từ đầu tư vốn là 5%; chuyển nhượng vốn là 0.1%; từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là 2%,…

Trên cơ sở quy định của pháp luật về cách tính thuế thu nhập cá nhân như trên, khi có căn cứ xác định thuế thu nhập cá nhân mà đối tượng nộp thuế đã nộp có phát sinh hoàn thuế họ cần thực hiện thủ tục để được hoàn thuế theo trình tự như sau:

Bước 1: Người có yêu cầu hoàn thuế thực hiện việc nộp hồ sơ đến cơ quan thuế có thẩm quyền

 Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người thuộc trường hợp được hoàn thuế có thể tự mình trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện thay mình nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. 

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (Sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT- BTC) bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản theo mẫu quy định có nội dung đề nghị hoàn trả thuế thu nhập cá nhân thuộc trường hợp được hoàn trả

– Các chứng cứ thể hiện về việc người nộp thuế đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế của mình như chứng từ, biên lai về việc nộp thuế. Đồng thời phải có cam kết hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về tính xác thực của những tài liệu này trước cơ quan thuế. 

Lưu ý:

Riêng đối với trường hợp nếu người nộp thuế tự mình thực hiện yêu cầu đề nghị hoàn thuế với cơ quan thuế có thẩm quyền thì không phải nộp hồ sơ. Theo đó họ chỉ cần ghi số thuế phải hoàn trả vào tờ khai quyết toán thuế theo mẫu quy định. 

Bước 2: Cơ quan thuế có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Theo quy định tại Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cơ quan thuế có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan thuế hoàn tất thủ tục hoàn thuế cho đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Sau khi thực hiện kiểm tra hồ sơ về thuế mà đối tượng nộp thuế đã nộp, thủ trưởng cơ quan thuế có thẩm quyền có trách nhiệm phải ban hành Quyết định hoàn thuế cho người yêu cầu trên cơ sở số thuế thu nhập cá nhân mà họ được hoàn. 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về tra cứu hoàn thuế thu nhập cá nhân và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775