Tiêu chuẩn iso 9001 là gì

tiêu chuẩn iso 9001 là gì

Những doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề chất lượng hiện nay là những doanh nghiệp thành công trên thị trường. Những tiêu chí để tạo nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm giá cả, chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng thỏa mãn khách hàng. Vì vậy việc lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 là một công cụ giúp doanh nghiệp tạo ra chất lượng dịch vụ tối ưu nhất.

Vậy tiêu chuẩn iso 9001 là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Rong Ba nhé!

 

Tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng. Nó đưa ra các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9000 không sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng, nó cũng không xác định các yêu cầu mà tổ chức phải đáp ứng để đạt chứng nhận.

Mục đích: Giúp người sử dụng hiểu các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản trong quản lý chất lượng để có thể áp dụng một cách hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và thu hút được giá trị từ các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng.

Trước khi bắt đầu triển khai hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp của mình, bạn hãy mua một bản sao Tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001 hoặc tải tiêu chuẩn ISO 9000 pdf và tiêu chuẩn ISO 9001 pdf trên mạng. Đọc cả hai cuốn tiêu chuẩn thì bạn sẽ thấy cuốn tiêu chuẩn ISO 9000 liên quan đến ISO 9001.

Mặc dù hai cuốn tiêu chuẩn đó nó khá dài nhưng để đọc và hiểu được tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì có lẽ cách tốt nhất là bạn nên đọc kết hợp với cuốn tiêu chuẩn ISO 9000.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì? gồm những tiêu chuẩn nào?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn sau: ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng ISO 9004:2018: Quản lý chất lượng – Chất lượng của một tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Tiêu chuẩn ISO 9000là gì? có liên quan như thế nào đến ISO 9001?

Bộ (hay còn gọi là họ) tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, trong khi ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong họ. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng chứa một tiêu chuẩn riêng có tên là tiêu chuẩn ISO 9000.

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc cơ bản và từ vựng về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). ISO 9000 giải thích các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng trong khi ISO 9001 xác định các yêu cầu mà một tổ chức phải đáp ứng để đạt được chứng nhận.

ISO 9000 bao gồm các định nghĩa và thuật ngữ khác nhau không thể thiếu để phát triển sự hiểu biết đúng đắn về các khái niệm quản lý chất lượng được sử dụng bởi ISO 9001.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9000 là làm tăng nhận thức của tổ chức về các nghĩa vụ và cam kết của mình trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức và trong việc đạt được sự thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn iso 9001 là gì?

ISO 9000 được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế – ISO, một cơ quan quốc tế chuyên trách về tiêu chuẩn hoá bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Các tiêu chuẩn đã trải qua các lần sửa đổi lớn vào năm 2000 và 2005. Phiên bản sửa đổi gần đây nhất là năm 2015.

ISO 9000: 2015 là phiên bản mới nhất của ISO 9000 được xuất bản vào tháng 9 năm 2015. Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000:1987 – Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng – Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng

ISO 9000:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng ISO 9000:2005 – Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng

ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9000:2015 bao gồm gì?

Trong khi nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 tập chung vào các yêu cầu và 10 điều khoản thì nội dung tiêu chuẩn ISO 9000 lại chỉ tập chung vào các khái niệm, thuật ngữ và nguyên tắc. Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 4 phần chình: Phạm vi áp dụng; các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng; thuật ngữ và định nghĩa; phụ lục A.

  1. Phạm vi áp dụng

2 .Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng

2.3 Các nguyên tắc quản lý chất lượng

2.4 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sử dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản

3 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thuật ngữ liên quan đến con người

3.2 Thuật ngữ liên quan đến tổ chức

3.3 Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

3.4 Thuật ngữ liên quan đến quá trình

3.5 Thuật ngữ liên quan đến hệ thống

3.6 Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu

3.7 Thuật ngữ liên quan đến kết quả

3.8 Thuật ngữ liên quan đến dữ liệu, thông tin và tài liệu

3.9 Thuật ngữ liên quan đến khách hàng

3.10 Thuật ngữ liên quan đến đặc tính

3.11 Thuật ngữ liên quan đến xác định

3.12 Thuật ngữ liên quan đến hành động

3.13 Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Phụ lục A (tham khảo) Mối quan hệ giữa các khái niệm và biểu diễn các mối quan hệ dưới dạng sơ đồ.

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

Các nguyên tắc của ISO 9000 là không thể thiếu đối với hầu hết mọi doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 9000 tập chung vào 7 nguyên tắc:

  1. Đảm bảo tập trung vào sự hài lòng của khách hàng
  2. Phát triển khả năng lãnh đạo thúc đẩy mục đích của tổ chức
  3. Thu hút tất cả mọi người trong tổ chức
  4. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo quy trình để quản lý các hoạt động và nguồn lực
  5. Áp dụng cách tiếp cận dựa trên hệ thống để quản lý các quá trình có liên quan với nhau
  6. Cải tiến liên tục (để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và các yêu cầu của ISO 9001)
  7. Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy việc ra quyết định Các nguyên tắc này không phải là các yếu tố mà tổ chức có thể được đánh giá trực tiếp hoặc chứng nhận nhưng ảnh hưởng của chúng sẽ tác động đến việc thực hiện các yêu cầu.

Ưu điểm của việc áp dụng tiêu chuẩn iso 9001 là gì?

tiêu chuẩn iso 9001 là gì
tiêu chuẩn iso 9001 là gì

Các lợi ích bao gồm việc tạo ra và liên tục cải tiến quy trình hoạt động hiệu quả và hiệu quả, giảm lãng phí, tăng năng suất, tiếp thị tốt hơn và trên hết – tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

ISO 9000 có thể giúp một công ty làm hài lòng khách hàng của mình, đáp ứng các yêu cầu quy định và đạt được sự cải tiến liên tục. Nó phải được coi là bước đầu tiên hoặc mức cơ bản của hệ thống chất lượng. Đạt chứng nhận ISO 9001 thường là điều kiện tiên quyết khi đấu thầu các hợp đồng.

Nó mở rộng phạm vi cơ hội kinh doanh – cho phép doanh nghiệp tăng thị phần và khả năng cạnh tranh tổng thể. ISO đại diện cho một tiêu chuẩn quản lý tối thiểu được chấp nhận cho một tổ chức được quản lý tốt.

Cho dù bạn hoạt động trên phạm vi quốc tế hay muốn mở rộng trong nước, đạt chứng nhận ISO 9001 sẽ thể hiện cam kết của doanh nghiệp bạn về chất lượng.

Đối tượng áp dụng ISO 9001

Áp dụng tất cả các loại hình tổ chức, không phân biệt quy mô hay ngành nghề, mọi thành phần kinh tế và mọi hình thức hoạt động kinh doanh.

8 bước cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Bước 1: Bổ nhiệm và chỉ định nhóm người sẽ xây dựng và triển khai ISO

Lãnh đạo công ty cần quyết định lựa chọn, chỉ định một số nhân sự chủ chốt của các bộ phận để tạo thành nhóm nhân sự để triển khai xây dựng và áp dụng ISO.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Trước tiên cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn ISO. Sau đó xem xét sư đáp ứng các điều khoản đó của tổ chức so với yêu cầu trong tiêu chuẩn. Sau khi tiến hành phân tích, ban ISO sẽ lên kế hoạch lập thực hiện chi tiết.

Bước 3: Thông báo trong nội bộ tổ chức

Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới. Vì vậy, cần phải thông báo cho tất cả các nhân viên trong DN được biết. Chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Bước 4:Xây dựng và thiết lập các quy trình/hướng dẫn và biểu mẫu

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu, quy trình bắt buộc phải thiết lập theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn. Ngoài ra để đảm bảo thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng ổn định thì với mỗi công đoạn sản xuất, kinh doanh, DN cần thiết lập các quy trình và hướng dẫn chuẩn hóa.

Bước 5: Thực hiện và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập

Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào áp dụng trong những phòng ban/bộ phận có liên quan của tổ chức. Trong bước này, lãnh đạo của DN và đội ngủ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới hoặc những thay đổi chính thức trong hoạt động vận hành sản xuất/kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001

Bước 6: Đánh giá, giám sát nội bộ quy trình áp dụng ISO 9001

ISO 9001 yêu cầu DN phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo hệ thống được duy trì, vận hành ổn định. Kỹ năng đánh giá nội bộ là một trong những kỹ năng cần thiết và hữu ích cho các cán bộ quản lý cấp trung để có thể tự kiểm tra, đánh giá chéo hiệu quả các hoạt động trong nội bộ DN.

Bước 7: Đăng ký và chứng nhận ISO 9001

Khi DN đã xây dựng, áp dụng và vận hành được hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001; thì cần tìm đến tổ chức chứng nhận hợp pháp để làm các thủ tục đăng ký chứng nhận. Sau đó tổ chức chứng nhận sẽ cử đoàn chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm đến tại DN để đánh giá; thẩm định tính phù hợp của hệ thống QLCL đã thiết lập so với các yêu cầu trong tiêu chuẩn.

Chứng nhận ISO 9001 sẽ là một lợi thế cạnh tranh và nâng cao thương hiệu, hình ảnh rất lớn.

Bước 8: Duy trì chứng nhận ISO 9001

Nhiều DN đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã là bước cuối cùng của công việc xây dựng và áp dụng chứng nhận ISO 9001. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng đó cũng quan trọng, khó khăn không kém.

Do đó, DN cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của mình được vận hành xuyên suốt trong hoạt động hằng ngày của tổ chức để đảm bảo tính ổn định của hệ thống và tao ra cơ hôi cải tiến; nâng cao chất lượng sản phẩm.

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về tiêu chuẩn iso 9001 là gì . Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn thắc mắc liên quan đến chứng nhận iso 9001, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035