Tiêu chuẩn iso 50001

tiêu chuẩn iso 50001

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên năng lượng chưa hợp lý có thể gây thiếu hụt và gia tăng chi phí với doanh nghiệp. Trong khi đó, việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo hay năng lượng thay thế tốn nhiều thời gian.

Bên cạnh đó việc sử dụng năng lượng một cách không khoa học có thể dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu. Vì vậy, đối với doanh nghiệp mà nói việc sử dụng năng lượng như thế nào là hợp lý, vừa tiết kiệm và vừa bảo vệ môi trường là một vấn đề cần được quan tâm.

Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho quý đọc giả về tiêu chuẩn iso 50001 liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng và hiệu suất sử dụng năng lượng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Giới thiệu về ISO 50001

ISO 50001 được ISO phát hành vào tháng 6 năm 2018 và phù hợp với mọi tổ chức – bất kể quy mô, ngành hoặc vị trí địa lý của nó.

Hệ thống này được mô hình hóa dựa trên Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (QMS) và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 (EMS), nhưng thêm tính năng quan trọng của việc cải thiện «Hệ thống quản lý năng lượng» và «hiệu suất năng lượng» . Cải thiện chất lượng và hiệu suất môi trường không được mô tả trong ISO 50001 như một yêu cầu.

Các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô ngày càng muốn giảm lượng năng lượng mà họ tiêu thụ. Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu hoặc mong muốn:

 • giảm chi phí,
 • giảm tác động của chi phí tăng,
 • đáp ứng các mục tiêu carbon lập pháp hoặc tự áp đặt,
 • giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nâng cao danh tiếng của tổ chức như một tổ chức có trách nhiệm xã hội.

Đồng thời, các chính phủ ngày càng muốn giảm Phát thải khí nhà kính của công dân và các ngành công nghiệp của họ, và đang áp dụng các cơ chế lập pháp để bắt buộc giảm lượng carbon ngày càng thường xuyên hơn.

Các công ty thành công dựa trên các chiến lược và hệ thống quản lý vững chắc để thường xuyên đánh giá và tăng hiệu quả năng lượng một cách bền vững.

Một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001 được quốc tế công nhận giúp các công ty thuộc mọi quy mô đáp ứng các mục tiêu hiệu quả duy nhất cho doanh nghiệp của họ.

Tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

ISO 50001 là một tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Cách tiếp cận này lần lượt cho phép tổ chức ghi lại, xem xét, kiểm toán, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý năng lượng một cách có hệ thống, có tính đến các số liệu cụ thể như hiệu quả năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng.

Các yêu cầu này bao gồm phạm vi chi tiết rộng cho tất cả mọi thứ liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng, từ các chính sách và quy trình được sử dụng trong hệ thống, đến đo lường và tài liệu về hiệu quả năng lượng, đến thiết kế và mua sắm thiết bị, quy trình và nhân sự liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng.

Các nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001 dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục cũng được sử dụng cho các tiêu chuẩn nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc ISO 14001. Điều này giúp các tổ chức dễ dàng tích hợp quản lý năng lượng vào nỗ lực chung của họ để cải thiện chất lượng và quản lý môi trường. ISO 50001 cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu cho các tổ chức để:

 • Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
 • Xác định các mục tiêu và mục tiêu để đáp ứng chính sách
 • Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về việc sử dụng năng lượng
 • Đo lường kết quả
 • Xem lại chính sách hoạt động tốt như thế nào và
 • Liên tục cải tiến quản lý năng lượng.

Đối tượng nào áp dụng ISO 50001:2018?

Tiêu chuẩn năng lượng được áp dụng cho các tổ chức lớn và nhỏ, không phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa hay xã hội. ISO 50001 đã được cấu trúc để phù hợp với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ngành phổ biến khác.

ISO 50001 có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hoặc lĩnh vực kinh doanh. Nó phù hợp nhất cho:

 • Các tổ chức mong muốn cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm thiểu tác động đếnmôi trường;
 • Các tổ chức đang tìm kiếm một khuôn khổ được quốc tế công nhận để chứng minh các chứng chỉ về môi trường của họ cho các bên liên quan; và
 • Những người thực hành ISO 14001, những người muốn giảm thiểu tác động đến môi trường của tổ chức của họ hơn nữa.

Chuỗi tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành. Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng.

Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống.

Một hệ thống quản lý năng lượng (EnSM) là kết quả sau khi ISO 50001 được triển khai thành công. Một hệ thống quản lý năng lượng tốt sẽ đạt được các mục tiêu như bảo tồn tài nguyên, kinh doanh bền vững, đảm bảo lợi nhuận và quyền lợi của nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Phiên bản ISO 50001 được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, và kể từ đó, các tiêu chuẩn liên quan khác nhau đã được phát hành liên quan đến quản lý năng lượng. Các tiêu chuẩn này, được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 301 (vốn là một bộ phận tập trung đặc biệt vào quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng) bao gồm:

– Kiểm toán năng lượng: ISO 50002 (Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng)

– Hệ thống quản lý năng lượng: ISO 50003 (Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng); ISO 50004 (Hướng dẫn thực hiện, bảo trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng); ISO 50006 (Đo hiệu suất năng lượng bằng cách sử dụng đường cơ sở năng lượng (EnB) và chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) – Nguyên tắc và hướng dẫn chung); ISO 50015 (Đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng của các tổ chức – Nguyên tắc và hướng dẫn chung)

– Dịch vụ năng lượng: ISO 50007 (Hướng dẫn đánh giá và cải thiện dịch vụ năng lượng cho người dùng)

– Tiết kiệm năng lượng: ISO 50047 (Xác định mức tiết kiệm năng lượng trong các tổ chức); ISO 17741 (Quy tắc kỹ thuật chung để đo lường, tính toán và xác minh tiết kiệm năng lượng của các dự án); ISO 17743 (Định nghĩa khung phương pháp áp dụng cho tính toán và báo cáo về tiết kiệm năng lượng)

– Hiệu quả năng lượng: ISO 17742 (Tính toán tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các quốc gia, khu vực và thành phố); ISO / IEC 13273-1 (Thuật ngữ quốc tế phổ biến – Phần 1: Hiệu quả năng lượng); ISO / IEC 13273-2 (Thuật ngữ quốc tế phổ biến – Phần 2: Nguồn năng lượng tái tạo)

ISO 50001: 2018 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn và đi kèm với đó là những thay đổi, cải thiện chung về khả năng tiếp cận và sự rõ ràng của các yêu cầu đối với các khái niệm chính về hiệu suất năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs – Small and medium Business).

tiêu chuẩn iso 50001
tiêu chuẩn iso 50001

Các tổ chức nhỏ hơn sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai ISO 50001. Với bản cập nhật, ISO 50001 sử dụng cấu trúc cấp cao của hệ thống quản lý Phụ lục L (HLS-High-Level Structure), được thiết kế để tích hợp nhiều hệ thống quản lý khác nhau (như quản lý chất lượng , quản lý môi trường, quản lý năng lượng, v.v.).

Việc triển khai tiêu chuẩn ISO 50001:2018 mất thời gian bao lâu?

Dựa trên các đánh giá mà chúng tôi đã thực hiện ngoài ra, việc triển khai ISO 50001 có thể thực hiện bất cứ nơi nào từ sáu tháng đến hai năm để hoàn thành tùy thuộc vào kích thước và quy mô tổ chức của bạn, phạm vi tiêu chuẩn bạn muốn đạt được cũng như cách các thành viên tham gia và quản lý trong tổ chức là hướng tới việc đạt được tiêu chuẩn. Ở đó không có thời gian nhất định để thực hiện ISO 50001.

Tại sao iso 50001 quan trọng đối với doanh nghiệp ?

Tại thời điểm này, có lẽ bạn đang hỏi tại sao bạn thậm chí nên bận tâm với ISO 50001.

Có một số lý do bạn nên nghiêm túc xem xét ISO 50001 nếu bạn đang vận hành bất kỳ loại hình kinh doanh quản lý năng lượng hoặc môi trường nào:

 • Nghiên cứu đã được thực hiện để hỗ trợ lý luận cho việc áp dụng ISO 50001 từ cả quan điểm hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh và kết quả cho thấy các công ty sẽ giảm sử dụng năng lượng.
 • ISO 50001 là một tiêu chuẩn có uy tín được thiết kế và xuất bản bởi một tổ chức chuyên gia quốc tế có uy tín, hợp tác với hơn 50 quốc gia.
 • ISO 50001 được thiết kế để hoạt động cùng với lợi ích kinh doanh và đạt được tiết kiệm chi phí ròng, thông qua một sáng kiến thiết kế về các thay đổi vận hành thấp hoặc không tốn chi phí.
 • Là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, nó tương thích với các MSS phổ biến rộng rãi khác như ISO 9001 cho các hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001 cho các hệ thống quản lý môi trường, v.v.
 • ISO 50001 được sử dụng trên toàn cầu và được công nhận là hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả để quản lý năng lượng và hiệu quả.
 • ISO 50001 được thiết kế để ưu tiên tính minh bạch và báo cáo, do đó các cam kết về khí hậu có thể được xem xét kỹ lưỡng và các tổ chức có thể chịu trách nhiệm thông qua kiểm toán.
 • Châu Âu, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc và Vương quốc Anh đại diện cho các thị trường trọng điểm nơi ISO 50001 đã được áp dụng.
 • ISO 50001 dựa trên các nguyên tắc cải tiến liên tục và do đó được thiết kế để trở nên mạnh mẽ và chịu đựng những thay đổi và tăng trưởng trong các tổ chức. Việc thực hiện ISO 50001 có thể giúp đảm bảo các cơ hội hiệu quả năng lượng liên tục được xác định và hành động.

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về tiêu chuẩn iso 50001. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn iso 50001, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775