TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Nộp Thuế thu nhập cá nhân chính là nghĩa vụ của người lao động. Tuy nhiên ít người lao động am hiểu những danh mục thuế cần nộp và các danh mục được miễn giảm thuế. Rất nhiều người lao động vẫn còn đang mơ hồ trước câu hỏi: Tiền thưởng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

 

I-THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN NỘP THUẾ TNCN- QUY ĐỊNH TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc theo quy định của các luật thuế. Trong đó tiền thưởng về thuế thu nhập cá nhân là một khoản bắt buộc đóng thuế. Tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007- sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định về Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân:

 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
 2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này

II- CÁC THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thì có 10 loại thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân, gồm:

 1. Thu nhập từ kinh doanh
 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 3. Thu nhập từ đầu tư vốn
 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 6. Thu nhập từ trúng thưởng
 7. Thu nhập từ bản quyền
 8. Thu nhập từ nhượng quyền
 9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế…
 10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế…

Trong đó, mỗi loại thu nhập được quy định đầy đủ và cụ thể theo từng mục.

 

III- QUY ĐỊNH TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 1. Tiền thưởng là gì?

Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

 1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động…
 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Tiền thưởng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 – sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì tiền thưởng nằm trong danh mục nộp thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau

Tại khoản 2 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền lương, tiền công như sau:

 1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
 2. a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
 3. b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp…
 4. c) Tiền thù lao dưới các hình thức;
 5. d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức;

đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền

 1. e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng …(mục IV)

Như vậy, tiền thưởng là loại thu nhập cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

IV- CÁC DANH MỤC LOẠI TRỪ THU NHẬP KHÔNG PHẢI NỘP THUẾ TỪ TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Cụ thể hơn, tại Thông tư Số 111/2013/TT-BTC quy định về: hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Có những hướng dẫn cụ thể như sau:

 1. e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng,

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua 

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức và địa phương trao tặng 

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Vậy, ngoài các danh mục loại trừ trên đây, thì khác khoản tiền thưởng khác vẫn nằm trong danh mục chịu thuế thu nhập cá nhân.

V- KỲ TÍNH THUẾ VÀ HOÀN THUẾ TRONG TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ngoài những vấn đề tiền thưởng về thuế thu nhập cá nhân, thì còn các vấn đề khác liên quan. Trong đó có kỳ tính thuế và hoàn thuế.

1 KỲ TÍNH THUẾ

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế được quy định tại điều 7 và điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 như sau:

Điều 7. Kỳ tính thuế

 1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:
 2. a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 3. b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với: thu nhập từ đầu tư vốn. thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ một số loại thu nhập khác.
 4. c) Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.
 5. Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.

2 HOÀN THUẾ

Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế

 1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
 3. a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 4. b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 5. c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra còn có các vấn đề liên quan đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, quý vị vui lòng tham khảo thêm bài viết sau: https://tuvantritam.vn/thay-doi-co-quan-quan-ly-thue-tncnhttps://tuvantritam.vn/thay-doi-co-quan-quan-ly-thue-tncn

VI- LIÊN HỆ TƯ VẤN QUY ĐỊNH TIỀN THƯỞNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn quy định tiền thưởng về thuế thu nhập cá nhân , giấy tờ, thủ tục xin miễn giảm thuế hoặc phương thức tính thuế cụ thể vui lòng gọi: 0397597960 nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực thuế để kết nối trực tiếp với luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi.

-Thời gian hoạt động của tư vấn Trí Tâm: Hoạt động từ 8h00 – 21h00 tất cả các ngày trong tuần. 

-Nếu có bất kỳ vướng mắc gì về pháp luật cách nhanh chóng và tiện lợi nhất hãy nhấc điện thoại gọi cho chúng thôi theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kết nối với tổng đài tư vấn điều kiện để ly hôn đơn phương bằng cách gọi tới số 0397597960

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn. Trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Để đảm bảo cho việc tư vấn về quy định thuế thu nhập cá nhân, Quý khách hàng nên chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để đáp ứng thuận lợi và giải đáp hiệu quả những thắc mắc của mình.

Trên đây là những nội dung mà Tư vấn Trí Tâm cung cấp về vấn đề tiền thưởng về thuế thu nhập cá nhân  . Nếu còn điều gì vướng mắc hay có sự gây nhầm lẫn, khó hiểu… đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài: 0397597960 mọi thắc mắc về các vấn đề pháp lý sẽ được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi giải đáp một cách tận tình, chính xác và chuyên nghiệp.

Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng là người bạn đồng hành pháp lý cùng với bạn!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: My Trà

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581