Thừa phát lại tại Thanh Hóa

thừa phát lại tại Thanh Hóa

Thừa phát lại là cụm từ mà chúng ta thường được nghe nhắc tới đối với những vụ việc có liên quan đến pháp luật.

Vậy Thừa phát lại là gì? Cách gọi này chỉ cá nhân hay tổ chức? Vậy đào tạo nghề thừa phát lại tại thanh hóa được quy định như thế nào. 

Bài viết về thừa phát lại tại thanh hóa của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Thừa phát lại là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động thừa phát lại thì: “Thừa phát lại” là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Giải nghĩa từ “Thừa phát lại” như sau:

Thừa: Ở đây được hiểu là “thừa lệnh”, là thực hiện một công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Phát: Ở đây được hiểu là “tống phát”, là hành vi đi phát, truyền đạt những văn bản đến nơi theo quy định.

Lại: Từ lại ở đây không được hiểu là “lặp lại”. Từ “lại” ở đây được hiểu là “quan lại”

Vậy Thừa phát lại được hiểu là người thực hiện công việc đi tống phát, tống đạt văn bản, hồ sơ… theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đó là hiểu theo mặt ngữ nghĩa, còn thực tiễn pháp luật cho phép một Thừa phát lại nhiều quyền, chức năng hơn trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

Thừa phát lại thực hiện những công việc gì?

Điều 3 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì công việc Thừa phát lại được làm bao gồm những việc sau:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định này.

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Tiêu chuẩn để một người được bổ nhiệm thừa phát lại tại thanh hóa là gì?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại như sau:

– Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

– Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.

– Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề thừa phát lại tại thanh hóa bao gồm những tài liệu gì?

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề thừa phát lại bao gồm những tài liệu sau:

– Giấy đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật để đối chiếu.

Để được đào tạo, bồi dưỡng nghề thừa phát lại tại thanh hóa thì phải đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại và công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài đối với người là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi, thường trú tại Việt Nam, chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật được tham gia khóa đào tạo nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp. Người hoàn thành khóa đào tạo được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề Thừa phát lại.

Các trường hợp nào cá nhân được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại?

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định miễn đào tạo nghề Thừa phát lại đối với các trường hợp sau:

– Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

– Luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

– Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

– Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát;

– Người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

– Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

Tuy nhiên, người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp.

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề thừa phát lại tại thanh hóa bao gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại được lập thành 01 bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP bao gồm:

– Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại để đối chiếu.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

thừa phát lại tại Thanh Hóa
thừa phát lại tại thanh hóa

Những người được miễn tham gia khóa đào tạo nghề thừa phát lại tại thanh hóa

Căn cứ theo Khoản 2,3,5 Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định có 06 đối tượng được miễn tham gia khoá đào tạo nghề Thừa phát lại, cụ thể:

– Những đối tượng sau đây sẽ được miễn tham gia khoá đào tạo nghề Thừa phát lại:

 Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên;

 Luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên;

 Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;

 Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát;

 Người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật;

 Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

– Người được miễn đào tạo nghề Thừa phát theo quy định trên phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư pháp với thời gian tham gia là 03 tháng.

– Hồ sơ đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại được lập thành 01 bộ bao gồm:

+ Giấy đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại để đối chiếu.

– Người hoàn thành khóa bồi dưỡng sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

Các giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề thừa phát lại tại thanh hóa

STT

Đối tượng được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại

Giấy tờ chứng minh

01

Người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên (KSV), chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên.

Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, KSV, chấp hành viên, điều tra viên; Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh KSV; Thẻ chấp hành viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, KSV, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên.

02

Luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên.

Chứng chỉ hành nghề luật sư, Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên, Thẻ luật sư, Thẻ công chứng viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian hành nghề luật sư, công chứng từ 05 năm trở lên.

03

Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật.

– Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành luật.

– Bằng tiến sĩ luật, trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

04

Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát.

Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát.

05

Người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Quyết định bổ nhiệm thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

06

Người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự

Thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

 

Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Người đã là luật sư thì có được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại?

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP” >Điều 7 Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Miễn đào tạo nghề Thừa phát lại đối với người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; luật sư, công chứng viên đã hành nghề từ 05 năm trở lên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; người đã là thanh tra viên cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật; người đã là thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự.

Như vậy, theo như trường hợp của bạn trình bày thì chưa thể xác định được số năm hành nghề nên chưa thể biết chính xác được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại hay không, bạn căn cứ: Nếu là luật sư hành nghề từ 05 năm trở lên nhé.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về đào tạo nghề thừa phát lại tại thanh hóa. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại thanh hóa và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin