Thừa phát lại tại Tây Ninh

thừa phát lại tại Tây Ninh

Theo quy định của pháp luật, thuật ngữ chính xác nhất được dùng cho chế định này phải là “Thừa phát lại”. Nội hàm của tên gọi này được xác định chi tiết tại khoản 1, điều 2 nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại như sau: “ Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”.

Vậy tống đạt văn bản thừa phát lại tại tây ninh được quy định như thế nào. Bài viết về thừa phát lại tại tây ninh của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Công việc tống đạt của thừa phát lại tại tây ninh là gì.

Theo từ điển Luật học do Nhà xuất bản tư pháp xuất bản năm 2006 thì tống đạt được hiểu là việc chuyển văn bản, giấy tờ đến tận tay người nhận. Theo nghĩa pháp lý, “tống đạt” là việc chuyển đến đương sự giấy tờ cần thiết của cơ quan tư pháp.

Việc tống đạt được tiến hành theo thủ tục luật định, đảm bảo cho những người liên quan nhận được tài liệu đúng thời hạn.

Đồng thời việc tống đạt văn bản tố tụng phải do những người có thẩm quyền thực hiện và được thực hiện bằng các phương thức sau : trực tiếp, qua bưu điện hoặc người thứ ba được uỷ quyền; niêm yết công khai hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ định nghĩa tổng quát nêu trên chúng ta có thể đưa ra khái niệm sơ lược về việc tống đạt của Thừa phát lại như sau: Tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án là việc Thừa phát lại trên cơ sở ủy quyền bằng văn bản (thông qua hình thức hợp đồng) của các cơ quan này tiến hành chuyển một số văn bản, giấy tờ của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự đến các đương sự trong một phạm vi và thời hạn nhất định, theo quy định của pháp luật và được hưởng một khoản thù lao do các cơ quan này chi trả.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP thì:Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Qua khái niệm trên, ta có thể thấy việc tống đạt của Thừa phát lại có một số đặc trưng cơ bản sau:

+ Việc tống đạt được thực hiện trên cơ sở sự ủy quyền của Tòa án và cơ quan thi hành án thông qua văn bản thỏa thuận là Hợp đồng;

+ Văn bản được tống đạt chỉ là một số loại giấy tờ phổ biến của Tòa án và cơ quan thi hành án như giấy mời, giấy triệu tập, bản án, quyết định… chứ không phải tất cả các loại giấy tờ của các cơ quan này;

+ Việc tống đạt chỉ được thực hiện trên một phạm vi và thời gian nhất định, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tố tụng và thi hành án dân sự;

+ Hoạt động này vừa mang tính quyền lực (thực hiện theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước, theo trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định) vừa mang tính dịch vụ (theo hợp đồng và được hưởng thù lao).

Phạm vi, thẩm quyền tống đạt văn bản của thừa phát lại tại tây ninh

Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; các quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự.

Trong trường hợp cần thiết, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự có thể thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác.

Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự tại khoản 1 của Điều 21 Nghị định 61/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP) ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.

thừa phát lại tại Tây Ninh
thừa phát lại tại tây ninh

Thực hiện việc tống đạt của thừa phát lại tại tây ninh

Việc tống đạt được thực hiện theo các phương thức đó là: Thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật; Niêm yết công khai; Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, việc tống đạt thông qua phương thức trực tiếp thông báo hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân được hiểu là việc Thừa phát lại trực tiếp gặp người cần tống đạt, thông báo để trao cho họ văn bản, giấy tờ mà Tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu tống đạt hoặc công việc cần thông báo/cũng có thể tống đạt hoặc thông báo cho tổ chức và cá nhân có liên quan như cơ quan nơi công tác, thành viên đã thành niên trong gia đình.

Khi không thể thông báo trực tiếp thì Thừa phát lại có thể tiến hành các thủ tục để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, báo giấy… hoặc tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở chính quyền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú, tạm vắng cuối cùng, cơ quan công tác, các địa điểm công cộng khác theo quy định.

Khi thực hiện việc tống đạt, Trưởng văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ được giao thực hiện việc tống đạt phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về thủ tục tố tụng và thi hành án.

Lưu ý, dù giao cho thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt thì Thừa phát lại vẫn phải chịu trách nhiệm trước cơ quan ủy quyền về kết quả tống đạt.

Việc tống đạt hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Tố tụng dân sự 2004 và Luật Thi hành án dân sự 2008. Pháp luật hiện hành về công tác tống đạt tương đối phức tạp, đòi hỏi nhiều thủ tục ký tên, đóng dấu. Luật thi hành án dân sự và Luật tố tụng dân sự đều quy định, trừ trường hợp giao văn bản trực tiếp cho người cần tống đạt, các trường hợp khác đều phải có người chứng kiến (giao gián tiếp) hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

Hoạt động thừa phát lại tại tây ninh nhằm hỗ trợ cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Có thể nói, chức năng tống đạt của Văn phòng TPL do Thư ký nghiệp vụ tiến hành đã góp phần giảm tải công việc cho đội ngũ Thư ký tòa án và các cơ quan thi hành án dân sự (THADS), giúp các cơ quan này tập trung vào công tác chuyên môn.

Đồng thời, còn góp phần tôn vinh vị thế của Tòa án, cơ quan THADS trong mối quan hệ với đương sự, trong quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao.

Phó Trưởng Văn phòng TPL Thủ Đô Nguyễn Quế Lợi cho biết, tính từ khi thành lập đến ngày 31/8/2016, Văn phòng đã tống đạt được tổng số 9.305 văn bản các loại, trong đó có 5962 văn bản của Tòa án và 3343 văn bản của cơ quan THADS.

Nhìn chung, các cơ quan như UBND, Công an xã, phường, thị trấn, cán bộ khu phố đã phối hợp, tạo điều kiện để Thư ký nghiệp vụ hoàn thành công việc của mình.

Tuy nhiên, cán bộ tư pháp xã, phường hoặc tổ trưởng tổ dân phố một số nơi vẫn chưa nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ các văn phòng TPL.

Do Văn bản tống đạt cho một người nhưng tống đạt nhiều lần khác nhau nên tổ trưởng tổ dân phố chỉ hợp tác ban đầu còn về sau đã từ chối giúp đỡ.

Cá biệt, có nơi còn yêu cầu Thư ký nghiệp vụ đến tống đạt phải có công văn của Văn phòng TPL báo cáo UBND thì mới cử cán bộ hỗ trợ.

Có trường hợp khi tống đạt không thành, Thư ký nghiệp vụ lập biên bản niêm yết thì cán bộ tư pháp phường yêu cầu lãnh đạo Văn phòng phải ký và đóng dấu vào biên bản trước khi trình UBND ký xác nhận. Việc này gây trở ngại rất lớn, đặc biệt đối với văn bản có thời gian gấp.

TPL còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo thời hạn tống đạt bởi sự sai sót về họ tên, địa chỉ, nhầm lẫn nội dung văn bản được tống đạt.

Ví dụ trong trường hợp đương sự được tống đạt văn bản là công ty thuê trụ sở tại các nhà cao tầng, sau đó chuyển đi nơi khác, khi tống đạt văn bản đến địa chỉ cũ thì Ban quản lý tòa nhà không hợp tác hỗ trợ và cũng không có tổ dân phố nào phụ trách theo dõi nên không xin được xác nhận của tổ trưởng dân phố và kéo theo UBND phường cũng không xác nhận biên bản trong trường hợp tống đạt không thành.

Bên cạnh đó, thái độ không hợp tác, thậm chí là chống đối, đe dọa của đương sự cũng gây nên nhiều khó khăn khi tống đạt văn bản, có những trường hợp TPL phải trả lại văn bản cho Tòa án hoặc cơ quan THADS.

Bên cạnh đó, việc thanh toán kinh phí tống đạt của các Tòa án, cơ quan THADS cho TPL còn chậm. Quy định không tính tiền tống đạt cho văn bản thứ hai trở đi ở cùng một địa chỉ cũng gây khó khăn cho TPL vì thực tế không phải làm một lần là xong.

Điều này khiến nhiều Thư ký nghiệp vụ khi đã tương đối thành thạo về chuyên môn tống đạt văn bản thì lại xin nghỉ việc vì lương thấp, thanh toán chậm, từ đó gây khó khăn trong việc tuyển chọn, sắp xếp lại đội ngũ này của các văn phòng.

Trưởng Văn phòng TPL Ba Đình (Hà Nội) Nguyễn Văn Lạng chia sẻ, các văn phòng TPL đã dày công xây dựng một đội ngũ thư ký đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu công việc.

Tuy nhiên vài tháng gần đây, các cơ quan Tòa án và THA đều tạm dừng việc chuyển giao văn bản cho các văn phòng để tống đạt, chờ chủ trương.

Đây là bài toán khó cho các văn phòng khi không biết có nên duy trì đội ngũ cán bộ này hay không, duy trì như thế nào để đến khi tiếp tục nhiệm vụ thì còn đáp ứng được ngay.

Theo Phó Trưởng Văn phòng TPL Hai Bà Trưng (Hà Nội) Phạm Anh Dũng, để khắc phục tối đa những khó khăn trong hoạt động tống đạt văn bản, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TPL bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân nâng cao hiểu biết về TPL.

Đồng thời, chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan với các văn phòng TPL, đặc biệt là nghiên cứu tăng mức kinh phí tống đạt và tạo điều kiện thuận lợi thanh toán kinh phí này để TPL có thể hoạt động và phát huy tối đa vai trò của mình.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tống đạt văn bản thừa phát lại tại tây ninh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại tây ninh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin