Thừa phát lại tại Lạng Sơn

thừa phát lại tại Lạng Sơn

“Thừa phát lại” – cụm từ có thể gây khó hiểu đối với những người bình thường hay thậm chí đối với cả những người học chuyên ngành Luật. 

Vậy nội dung liên quan đến thừa phát lại tại lạng sơn được quy định như thế nào. Bài viết về thừa phát lại tại lạng sơn của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Thừa phát lại là gì

Theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 : “ Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan” .

Theo đó, dựa trên những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, Nhà nước sẽ sàng lọc qua những người đủ điều kiện cần để để trở thành thừa phát lại.

Những tiêu chuẩn để  đánh giá thừa phát lại tại lạng sơn bao gồm:

Là người có quốc tịch Việt Nam, có đủ sức khỏe và là công dân có đạo đức tốt, không quá 65 tuổi;

Không có bất cứ tiền án nào;

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, với những người có kinh nghiệm công tác pháp luật 3 năm trở lên tại các đơn vị,cơ quan luật pháp;

Những người đã tốt nghiệp khóa đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.Đáp ứng được những yêu cầu kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Phần việc mà thừa phát lại tại lạng sơn thực hiện.

Tống đạt : Thông qua việc giao nhận giấy tờ, hồ sơ và thông báo theo yêu cầu của Tòa án dựa vào những Nghị định và pháp luật có liên quan

Lập vi bằng lưu trữ lại những sự kiện và hành vi có thật  thông qua việc ghi nhận do Thừa phát lại xác thực theo yêu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Chỉ trực tiếp thực thi và xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự, không tổ chức các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng, cơ quan thi hành án dân sự

Thẩm quyền, phạm vi thủ tục thực hiện công việc Thừa phát lại được quy định rõ tại Chương IV Nghị định 08/2020/NĐ-CP cơ bản được sơ lược như sau:

Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự trong địa bàn và ngoài địa bàn.

Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự về việc tống đạt thiếu chính xác, không đúng thủ tục, đúng thời hạn của mình; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thưởng theo quy định.

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự trừ các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội và các trường hợp pháp luật cấm.

Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trong địa bàn.

Khi thực hiện, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản hay có điều kiện thi hành án ngoài địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.

Thừa phát lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện

Cùng một nội dung yêu cầu, cùng một thời điểm người yêu cầu chỉ có quyền làm đơn yêu cầu một văn phòng Thừa phát lại hoặc Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.

Đương sự có quyền yêu cầu văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án dân sự trong trường hợp vụ việc đó đang do Cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành. Thời hiệu yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

thừa phát lại tại Lạng Sơn
thừa phát lại tại lạng sơn

Mô hình hoạt động và quy định của thừa phát lại tại lạng sơn

Như những ngành nghề khác, Thừa phát lại có cơ quan đại diện được biết đến là Văn phòng Thừa phát lại để thực hiện những công việc được giao theo quy định và pháp luật có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại là Trưởng văn phòng Thừa phát lại ( bắt buộc phải là Thừa phát lại).

Nếu văn phòng được thành lập từ 01 Thừa phát lại sẽ thuộc hình thức doanh nghiệp tư nhân, từ 02 Thừa phát lại trở lên là loại hình công ty hợp danh và Thừa phát lại sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư ký nghiệp vụ. 

Mọi  văn phòng Thừa phát lại đều có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Lưu ý đối với những văn phòng Thừa phát lại không được phép  mở chi nhánh, văn phòng đại diện hay các cơ sở và địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại.

Tuyệt đối không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại có nghĩa vụ thực hiện những công việc sau đây

Quản lý từng cá nhân Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc chấp hành theo những Quy định và pháp luật có liên quan.

Chấp hành những quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê;

Niêm yết và theo dõi sự tuân theo lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện phần việc của Thừa phát lại và những nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;

Đảm bảo thu đúng chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

Đáp ứng đúng quyền lợi thông qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Cung cấp trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo đúng quy định do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

Tiếp nhận và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự trong thời gian tập sự tại Văn phòng mình;

Khuyến khích và tạo điều kiện cho Thừa phát lại của Văn phòng mình tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại;

Hoàn thành kịp thời  yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo và thanh tra, cung cấp thông tin về những hợp đồng dịch vụ, hồ sơ nghiệp vụ liên quan đến Thừa phát lại;

Đưa ra những công việc chi tiết như lập, quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ và thực hiện lưu trữ theo quy định;

Những  nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chi phí thừa phát lại tại lạng sơn

Dựa theo những công việc mà Thừa phát lại thực hiện, chi phí được chia ra làm chi phí tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và thi hành án. Tuy vậy, quy định về khung mức tống đạt dao động từ 65.000 đồng đến 130.000 đồng/ việc. 

Với những trường hợp như tống đạt vượt ra khỏi phạm vi địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng sâu vùng xa thì những cơ quan có thẩm quyền sẽ thỏa thuận lại với văn phòng Thừa phát lại về chi phí phát sinh thực tế nhưng không vượt quá chế độ công tác phí theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Theo nhiều trường hợp mà việc thanh toán chi phí tống đạt sẽ thay đổi. Với trường hợp đương sự phải chịu chi phí thì Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự phải thu và chuyển số tiền đó cho văn phòng Thừa phát lại.

Trong trường hợp đương sự chưa thanh toán kịp thời thì những cơ quan trên phải tạm ứng trước kinh phí để thanh toán trước cho văn phòng Thừa phát lại.

Tóm lại, những chi phí tống đạt giấy tờ, tài liệu và các công việc có liên quan đến tư pháp trong lĩnh vực dân sự cửa cơ quan có thẩm quyền đều do Bộ trường Bộ tư pháp quy định.

Mọi chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại đều phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu, Kho bạc Nhà nước sẽ kiểm soát thanh toán những chi phí trên. 

Vai trò của thừa phát lại tại lạng sơn trong xã hội

Nếu như cách đây 05 năm khái niệm Thừa phát lại còn khá xa lạ thì cho đến hiện tại Thừa phát lại đã dần khẳng định được vai trò của mình trong cuộc sống.

Đối với người dân

Cuộc sống thường ngày có vô vàn những tình huống, những sự kiện mà người ta muốn ghi nhận lại.Đơn cử như người dân muốn xác nhận tình trạng tài sản, nhà đất, trước khi xây dựng, sau khi xây dựng, nhà đất trước, sau khi cho thuê; xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản, con dấu, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng trái pháp pháp luật, xác nhận hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,… thì đều có thể tìm đến với Thừa phát lại.

Vi bằng của Thừa phát lại là công cụ để người dân, doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như xác lập các chứng cứ để bảo vệ mình trong quá trình hòa giải, thương lượng hoặc xét xử.

Đối với nhà nước

Với thẩm quyền của mình Thừa phát lại góp phần giảm tải cho Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự, tạo điều kiện để các cơ quan này tập trung thời gian, biên chế vào việc thực hiện một cách có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính của cơ quan.

Cơ hội việc làm rộng mở

Cơ hội nghề nghiệp của Thừa phát lại là rất rộng mở vì thời gian đào tạo, thời gian tập sự hành nghề tương đối ngắn so với một số ngành nghề trong lĩnh vực pháp luật.

Nghề Thừa phát lại với 04 công việc chính và 04 việc này hiện nhu cầu rất cao và ngày càng quan trọng cần thiết trong cuộc sống.

Số lượng người theo học ngành nghề Thừa phát lại còn ít, tỉ lệ cạnh tranh chưa cao nên chúng ta có thể giảm thiểu được nỗi lo xin việc.

Với sự phát triển chóng mặt của xã hội thì trong tương lai nghề thừa phát lại sẽ là một trong những ngành nghề đáng để theo đuổi và gắn bó bền vững.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về những nội dung liên quan đến thừa phát lại tại lạng sơn. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại lạng sơn và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin