Thừa phát lại tại Cà Mau

thừa phát lại tại Cà Mau

Thừa phát lại cần tuân thủ nghiêm sự kiểm sát của Kiểm sát viên, VKSND trong hoạt động hành nghề; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo phục vụ hoạt động kiểm sát của Kiểm sát viên, VKSND theo quy định.

Đồng thời, có trách nhiệm cùng với TAND, VKSND bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án chính xác, đúng pháp luật để tổ chức thi hành, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Vậy sự tuân thủ pháp luật thừa phát lại tại cà mau như thế nào. 

Bài viết về thừa phát lại tại cà mau của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Đảm bảo tính độc lập, chặt chẽ trong hoạt động thừa phát lại tại cà mau

Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo Thông tư, Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự (THADS), tổ chức THADS theo quy định của pháp luật, để thể hiện tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, qua đó bảo vệ quyền lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của Thừa phát lại trong hành nghề Thừa phát lại, là cơ sở để Thừa phát lại tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong hành nghề và trong đời sống xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa phát lại, nâng cao uy tín của Thừa phát lại, góp phần tôn vinh nghề Thừa phát lại trong xã hội.

Dự thảo Thông tư đã quy định về các quy tắc chung của Thừa phát lại. Trước hết là bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Theo đó, Thừa phát lại có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, bằng hoạt động nghề nghiệp của mình góp phần thể hiện tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xã hội.

Bên cạnh đó, với địa vị và thông qua hoạt động của mình để thi hành quyền lực được Nhà nước trao, Thừa phát lại phải giữ độc lập hoàn toàn, trong mọi tình huống, đối với người yêu cầu, các bên liên quan, nhằm đảm bảo tính công minh, khách quan, trung thực là những cơ sở để tạo dựng lòng tin với cá nhân, tổ chức.

Đồng thời, Thừa phát lại phải thực hiện công việc được giao một cách chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và các quy định của Quy tắc này.

Mặt khác, Thừa phát lại có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành vi làm tổn hại đến danh dự, uy tín cá nhân và tổ chức nơi hành nghề thừa phát lại, thanh danh nghề nghiệp.

Thừa phát lại cần phải ứng xử văn minh, lịch sự trong hành nghề; lành mạnh trong lối sống để nhận được sự yêu quý, tôn trọng, tin cậy và vinh danh của đồng nghiệp, người yêu cầu và xã hội về bản thân và nghề nghiệp của mình.

Ngoài ra, Thừa phát lại phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công việc và phục vụ người yêu cầu.

thừa phát lại tại Cà Mau
thừa phát lại tại cà mau

14 việc thừa phát lại tại cà mau không được làm trong quan hệ với người yêu cầu

Cùng với các quy tắc chung, dự thảo còn nêu rõ 14 việc Thừa phát lại không được làm trong quan hệ với người yêu cầu. Cụ thể đó là không được sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người yêu cầu.

Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác từ người yêu cầu ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.

Nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích vật chất nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người yêu cầu và các bên liên quan.

Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật cho phép; sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Thực hiện yêu cầu trong trường hợp mục đích và nội dung của yêu cầu vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Gây áp lực, ép buộc người yêu cầu phải sử dụng dịch vụ của mình hoặc Văn phòng mình.

Lập vi bằng có liên quan về mặt lợi ích giữa Thừa phát lại và người yêu cầu.

Tư vấn, xúi giục, tạo điều kiện cho người yêu cầu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các hành vi gian dối khác.

Không giải thích hoặc giải thích không đầy đủ cho người yêu cầu về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc thực hiện yêu cầu, nhất là giá trị pháp lý của vi bằng.

Thông đồng, tạo điều kiện cho người yêu cầu xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Trả tiền hoa hồng, chiết khấu cho người yêu cầu hoặc người môi giới.

Đưa ra những lời hứa hẹn nhằm lôi kéo người yêu cầu hoặc tự ý thu tăng hoặc giảm chi phí, thù lao đã được xác định, thỏa thuận.

Câu kết, thông đồng với người yêu cầu, những người có liên quan làm sai lệch nội dung của vi bằng, hồ sơ công việc đã thực hiện hoặc hành vi gian dối khác.

Không sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích khác trong quá trình làm việc, tiếp xúc với người yêu cầu, cơ quan, tổ chức.

Trong quan hệ với VKSND, TAND, dự thảo quy định, Thừa phát lại phải tuân thủ nghiêm sự kiểm sát của Kiểm sát viên, VKSND trong hoạt động hành nghề; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo phục vụ hoạt động kiểm sát của Kiểm sát viên, VKSND theo quy định.

Nỗ lực, trách nhiệm, kịp thời trong việc tổ chức thi hành đúng nội dung các bản án, quyết định của TAND được yêu cầu; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với TAND trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án.

Có trách nhiệm cùng với TAND, VKSND bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án chính xác, đúng pháp luật để tổ chức thi hành, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với TAND, VKSND trong việc xem xét, đánh giá tính xác thực của vi bằng. Đồng thời, trách nhiệm trong việc thực hiện thỏa thuận tống đạt đã ký với TAND, VKSND.

Còn nhiều khó khăn trong thừa phát lại tại cà mau

Có thể thấy sau 7 tháng đi vào hoạt động, các văn phòng TPL trên địa bàn đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần giúp người dân mở rộng quyền dân chủ trong việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý liên quan đến thi hành án dân sự, hỗ trợ cho cơ quan thi hành án ở địa phương giảm tải áp lực; giải quyết hiệu quả án tồn đọng và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành tòa án; nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của các văn phòng TPL trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.

Tính đến tháng 7/2014, văn phòng TPL Vĩnh Yên đã đi vào hoạt động được 6 tháng nhưng mới thực hiện được 15 vụ việc (13 việc lập vi bằng và 2 việc xác minh điều kiện thi hành án), tổng số tiền thu được là 19,5 triệu đồng.

Trong khi hiện nay văn phòng đang phải chi phí cho 6 người làm việc, tiền thuê nhà, chi phí điện nước, văn phòng phẩm,… lên đến 40 triệu đồng/tháng.

Cũng tương tự như vậy Văn phòng TPL Phúc Yên ban đầu có 6 nhân viên, do khó khăn đã phải cắt giảm xuống còn 3 người, nhưng hàng tháng chi phí vẫn khoảng 25 triệu đồng, tính đến nay, văn phòng đã phải bù lỗ 100 triệu đồng chưa kể đầu tư cơ sở vật chất ban đầu.

TPL là một chế định mới, lần đầu được triển khai thí điểm, hiểu biết của người dân và các cấp về chế định này còn hạn chế nên ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chế định TPL chưa hiệu quả, một số cấp ủy, ngành chưa nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình nên chưa có sự phối hợp trong tổ chức thực hiện. 

Hoạt động của các văn phòng TPL Phúc Yên nói riêng và các văn phòng TPL trên địa bàn nói chung cũng còn gặp nhiều khó khăn do tòa án chưa quan tâm, giới thiệu người dân đến với các văn phòng TPL để thực hiện các văn bản phục vụ cho quá trình xét xử; các cơ quan thi hành án khi giao các văn bản tống đạt còn cầm chừng, nhỏ giọt hoặc chỉ giao những việc khó.

Bên cạnh đó, khi thực hiện việc tống đạt, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, do nhiều trường hợp, đương sự không nhận giấy triệu tập thì theo quy định, thư ký nghiệp vụ phải liên hệ với chính quyền địa phương cử cán bộ để họ đến chứng kiến và ký tên vào biên bản niêm yết.

Tuy nhiên, nhiều cấp ủy địa phương chưa có sự nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình, nên không ít lần chúng tôi nhờ công an hoặc cán bộ tư pháp xác nhận vào biên bản tống đạt, nhưng họ không chịu ký, vì cho rằng, họ chỉ có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ tòa án hoặc cơ quan thi hành án, còn TPL là “ông” nào, họ chưa biết”.

TPL là một chế định mới, đang trong giai đoạn thực hiện thí điểm nên còn nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của TPL, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, các tổ chức liên quan, cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân trên địa bàn về chủ trương thí điểm chế định Thừa phát lại của Đảng và nhà nước.

Đồng thời tăng cường công tác phối kết hợp, quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức các đợt bồi dưỡng nghiệp vụ để đào tạo nguồn Thừa phát lại; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các văn phòng TPL để kịp thời nắm bắt thực tiễn hoạt động, những tồn tại, khó khăn của các văn phòng để có biện pháp tháo gỡ.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về sự tuân thủ của thừa phát lại tại cà mau. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại cà mau và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin