Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1

thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1

Lý lịch tư pháp là tài liệu rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi hiện nay, căn cứ vào đó để đánh giá tư cách đạo đức của một cá nhân (chứng minh cá nhân có hay không có tiền án) đây là tài liệu vô cùng cần thiết và quan trọng khi các cá nhân muốn chứng minh lý lịch khi xin việc hoặc xuất khẩu lao động. Thông thường, mọi người thường thắc mắc tại sao lại có hai phiếu lý lịch tư pháp, công dân Việt Nam thường sử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho mình. Vậy thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1 được cấp dựa trên những căn cứ nào? Nội dung và kinh nghiệm khi làm lý lịch tư pháp số 1 là gì?. Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giải đáp tất cả thắc mắc trên.

Lý lịch tư pháp là gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định: “Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản”.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định: “Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị như một bản chứng cứ để chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp hoặc hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp hay hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản theo quy định pháp luật.

Phiếu lý lịch tư pháp gồm 2 loại:

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Lý lịch tư pháp mẫu số 1 được cấp căn cứ vào đâu?

Theo Điều 44 và Điều 7 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy định: “a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Luật này”.

Như vậy, lý lịch tư pháp mẫu số 1 cấp cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ các công tác quản lý nhân sự cũng như các hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã.

Theo đó, đối tượng yêu cầu cấp phiếu là căn cứ để phân biệt lý lịch tư pháp mẫu số 1 và lý lịch tư pháp mẫu số 2. “Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình”.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho ai?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp cho:

– Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam khi họ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thường được dùng để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc để bổ sung hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Những nội dung cần có trong lý lịch tư pháp mẫu số 1?

Nội dung cần có trong lý lịch tư pháp mẫu số 1 bao gồm:

–  Họ tên

– Giới tính

– Ngày tháng năm sinh

– Nơi sinh

– Quốc tịch

– Nơi thường trú

– Nơi tạm trú

– Số chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ ngày cấp/ nơi cấp

– Tình trạng án tích (bảng ghi rõ bản án, thời gian, tội danh, hình phạt, hình phạt bổ sung…)

– Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (số quyết định, thời gian, chức vụ bị cấp đảm nhiệm, thời hạn…)

– Tổng số trang phiếu lý lịch tư pháp số 1

– Phần cuối là chữ ký, họ tên người lập phiếu và chữ ký, họ tên của thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp cùng con dấu.

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp:

* Đối với công dân Việt Nam

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định.

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu và bản sao sổ hộ khẩu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

* Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định.

– Bản sao hộ chiếu (kèm theo trang có visa còn thời hạn, hoặc thẻ tạm trú) và bản sao công chứng xác nhận tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian làm việc: 10 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện: Sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi công dân Việt Nam đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc người nước ngoài cư trú.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1
thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1– Khó hay dễ?

Hồ sơ thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp bao gồm:

01 bản khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu có sẵn

01 bản sao công chứng CMND hoặc hộ chiếu

01 bản sao công chứng sổ hộ khẩu hoặc là giấy xác nhận thường trú, tạm trú được cơ quan nhà nước xác nhận

Bạn cần lưu ý nên bổ sung lại phiếu lý lịch tư pháp cũ (bản photo hoặc bản chính đều được) để cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp dựa vào các thông tin sẵn có trên phiếu lý lịch tư pháp cũ, chỉ tiến hành tra cứu, xác minh thông tin của bạn từ thời điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp cũ đến thời điểm hiện tại. 

Điều này sẽ rút ngắn cho bạn được thời gian tra cứu, xác minh và sẽ trả kết quả cho bạn nhanh nhất.

Tất cả những giấy tờ này, nộp cho cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phiếu lý lịch tư pháp.

Theo Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Như vậy, nếu bạn đang ở Việt Nam thì bạn nộp hồ sơ trực tiếp ở Sở Tư pháp nơi đang cư trú. Trường hợp bạn là người đã từng ở Việt Nam nhưng muốn xin Phiếu lý lịch tư pháp thì nộp hồ sơ trực tiếp ở Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia (Địa chỉ: Tầng 6 – Nhà A – Học viện Tư pháp – Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739492; Fax: 04.62739495).

Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc cần nhanh lý lịch tư pháp để phục vụ cho công việc thì có thể sử dụng các dịch vụ làm lý lịch tư pháp nhanh của các đơn vị chuyên môn.

Thủ tục làm lý lịch tư pháp nhanh là thủ tục giúp cho cá nhân không phải tốn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, những người không có thời gian thực hiện thủ tục này hay không muốn tự mình thực hiện để tranh rườm rà, phức tạp thì thường sẽ nhờ đến các dịch vụ làm lý lịch tư pháp nhanh.

Hiện nay có rất nhiều Công ty, Văn phòng, cá nhân nhận làm lý lịch tư pháp nhanh. Thời gian có thể từ 1-10 ngày với dịch vụ rất chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm làm lý lịch tư pháp mẫu số 1

Khi làm lý lịch tư pháp mẫu số 1 bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Họ và tên: Viết in hoa

Điền đầy đủ thông tin theo lý lịch tư pháp mẫu số 1

Phần cuối tại dòng “Yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp”, cần đánh dấu X vào một trong 2 ô vuông: số 1 hoặc số 2. Trước khi đánh dấu bạn cần đọc ghi chú phân biệt 2 loại phiếu lý lịch tư pháp ở cuối tờ khai.

Sau khi điền tất cả thông tin theo phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 1 bạn cần kiểm tra lại tất cả các thông tin xem có nhầm lần, sai chính tả ở phần nào không để sửa lại cho đúng.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp số 1. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của chứng nhận sản phẩm hữu cơ, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775