THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì? Doanh nghiệp tư nhân là gì? Quy trình pháp lý thành lập thế nào? Mở công ty tư nhân cần bao nhiêu vốn? Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu ngày? ..v..v.. Còn rất nhiều thắc mắc khác cần giải đáp.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân là cách mà hầu như các cá nhân, hộ kinh doanh thường sử dụng hoặc có những người muốn kinh doanh nhỏ như quán bán hàng, doanh nghiệp tư nhân nhà hàng, quán ăn uống..

Với ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân là đơn giản và gọn nhẹ nhất trong các loại hình công ty hiện nay. Doanh nghiệp tư nhân khác với công ty cổ phần hay công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên ở chỗ trách nhiệm của nó là vô hạn. Chủ doanh nghiệp ” chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình ” .

Quy định của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 “doanh nghiệp tư nhân” là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó:

  • Chủ doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Chủ doanh nghiệp là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp;
  • Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp quản lý hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhưng vẫn chịu trách nhiệm về hoạt động từ người quản lý;
  • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư.
  • Toàn bộ tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh phải được ghi chép vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định.

Lưu ý:

Theo quy định này thì tổ chức không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân;

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, tài sản của chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp là một.

Chủ doanh nghiệp tư nhân không được cùng lúc là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Tên doanh nghiệp:

 Không bị trùng, không gây nhầm lẫn đối với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước, Tên doanh nghiệp bao gồm 3 loại tên: Tên công ty tiếng Việt, Tên công ty tiếng nước ngoài, và tên công ty viết tắt.

– Trụ sở chính của công ty:

Được quyền sử dụng hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng, không nằm trong khu quy hoạch của địa phương, không nằm ở chung cư, trừ những tầng có chức năng thương mại thì phải có văn bản xác định chứng minh

– Ngành nghề kinh doanh:

Đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành, không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tự nhân:

Đảm bảo vốn pháp định đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định; 
– Chủ doanh nghiệp:

Không vi phạm theo điều cấm của Luật doanh nghiệp hiện hành 

– Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân duy nhất làm chủ.
– Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân cần chú ý

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh. Đối với ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định;

Doanh nghiệp tư nhân có ưu điểm là thủ tục đơn giản, dễ thay đổi hoặc bổ sung trong vấn đề cập nhật thông tin. Trong khi loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình thì loại hình tư nhân này sẽ chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản mà bạn sở hữu.

Chủ doanh nghiệp không vi phạm các điều kiện khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014 

Về tiền lương và tiền công: Theo thông tư 78/2014 của bộ tài chính thì tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Về việc góp vốn: cá nhân góp vốn để thành lập doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp tư nhân được tăng giảm bình thường, việc tăng giảm vốn đầu tư phải được chủ doanh nghiệp ghi chi tiết vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Về phương thức thanh toán: người mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản của chủ doanh nghiệp hoặc bên mua thanh toán tiền từ tài khoản của chủ DNTN sang bên bán mà tài khoản này đã được đăng ký với cơ quan thuế thì được coi là thanh toán qua ngân hàng.

Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thủ tục thành lập công ty tư nhân

thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân 

Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp:

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Hướng dẫn đăng ký làm thủ tục thành lập công ty tư nhân qua mạng

Khi hồ sơ thành lập doanh nghiệp hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để cơ quan này tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Khi cơ quan thuế gửi mã số doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ qua mạng điện tử cho doanh nghiệp biết.

Doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Khi hồ sơ nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp;

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế;

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu hồ sơ doanh nghiệp cung cấp và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy.

Nếu hồ sơ doanh nghiệp cung cấp chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ bằng thông báo qua mạng điện tử;

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

Nộp qua đường bưu điện.

Lưu ý:

Trong thời hạn quy định doanh nghiệp phải gửi hồ sơ bản giấy cho Phòng đăng ký kinh doanh.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp không thực hiện  thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử phải được người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác

Nếu hồ sơ không chính xác giữa bản điện tử và bản giấy mà người nộp hồ sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì theo khoản 1 Điều 63 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Các bước hướng dẫn làm thủ tục thành lập công ty tư nhân

Sau đây tư vấn trí tâm sẽ tư vấn pháp luật về thủ tục thành lập công ty tư nhân

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN).
 Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Trong Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN).
 Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. và Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định

Cam kết hỗ trợ sau khi thực hiện xong thủ tục

– Tư vấn cho khách hàng các công việc cần và phải làm của một doanh nghiệp mới
– Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế doanh nghiệp
– Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài của Công ty 

Bạn muốn tự mình thành lập doanh nghiệp và tự mình quản lý cũng như tự chịu trách nhiệm với doanh nghiệp đó thì việc thành lập doanh nghiệp tư nhân là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Tuy nhiên, trước khi thành lập một doanh nghiệp bạn cần biết rõ các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Để việc thành lập doanh nghiệp thuận lợi và dễ dàng hơn, Tư vấn trí tâm của chúng tôi sẽ giúp bạn làm điều đó

Tư vấn Trí Tâm luôn cam kết mang lại thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân trọn gói uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo không phát sinh chi phí không rõ nguồn gốc, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp tối thiểu cho khách hàng.

Tư vấn Trí Tâm mong muốn rằng hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tư nhân của chúng tôi sẽ giải đáp – hỗ trợ pháp lý cho quý khách hang miễn phí qua tổng đài 0397597960. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo an toàn pháp lý, đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

Rất mong được đồng hàng cùng với quý khách hàng!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Bùi Thu

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581