THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn mặc dù ra đời muộn nhưng là loại hình doanh nghiệp được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi sự kết hợp hoàn hảo những ưu điểm của công ty hợp danh và công ty cổ phần, phù hợp với các nhà đầu tư có quy mô nhỏ và vừa.

Ở Việt Nam, công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên lần đầu tiên được thừa nhận trong Luật Doanh nghiệp năm 1999, trong khi đó, đối với pháp luật các nước trên thế giới, mô hình công ty này đã được thừa nhận cách đây nhiều năm và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lựa chọn một loại hình kinh doanh phù hợp, phân tán được rủi ro, chuyển dịch vốn, hợp vốn dễ dàng với các chủ thể kinh doanh khác mà không làm mất đi bản chất pháp lý của doanh nghiệp.

Do đó, nhu cầu trong việc thực hiện các thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên ngày càng trở nên lớn hơn không chỉ đối với các tổ chức, cá nhân trong nước mà còn đối với cả các cá nhân, tổ chức nước ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Tư vấn Trí Tâm đã tiến hành triển khai dịch vụ cung cấp các thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên và tiến hành tư vấn cụ thể thông qua tổng đài 0397597960.

Công ty tnhh một thành viên là gì?

Công ty tnhh một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một chủ cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.

Thực tiễn kinh doanh ở nước ta các doanh nghiệp Nhà Nước, các doanh nghiệp của tổ chức chính trị xã hội về bản chất cũng được tổ chức và hoạt động giống như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (một chủ sở hữu).

Luật doanh nghiệp năm 1999 chỉ quy định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức: Luật doanh nghiệp 2005 và năm 2014 đã phát triển và mở rộng cả cá nhân cũng có quyền thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc loại hình công ty đối vốn có tư cách pháp nhân, nhưng không được quyền phát hành cổ phiếu.

Còn đối với người nước ngoài tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài thì họ được quyền thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo chính sách khuyến khích đầu tư trong nước và  họ sẽ hoạt động theo luật khuyến khích đầu tư trong nước và luật khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, có thể khái quát Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là DN do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Các nội dung cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Cách đặt tên công ty TNHH một thành viên

Việc đặt tên công ty tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó cần phải ghi rõ ràng, đầy đủ Tên công ty gồm CÔNG TY TNHH + Tên riêng doanh nghiệp muốn đăng ký. Có thể kết hợp với các cụm danh từ, tính từ và tên riêng

Đăng ký tên công ty bao gồm: Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa); Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có) và Tên công ty viết tắt (nếu có):

Bắt buộc, tên công ty của bạn đăng ký không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên  công ty của các doanh nghiệp khác đã được thành lập.

Tên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không bắt buộc phải ghi cụm từ “MTV” hoặc “Một thành viên” và cũng để sau này trong trường hợp công ty có chuyển đổi sang loại hình trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì không phải đổi lại tên công ty. 

Để được tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tnhh 1 thành viên 0397597960.

Tìm địa chỉ đăng ký trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở công ty là nơi giao dịch, liên lạc của công ty nên phải ghi đầy đủ, chính xác gồm các thông tin như số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với trường hợp nếu bạn đăng ký địa chỉ trụ sở công ty là chung cư hay tòa nhà thì phải cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ đó được phép làm văn phòng ví dụ như: Quyết định của chủ đầu tư hoặc các giấy tờ khác vì hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 không cho phép địa chỉ trụ sở chính Công ty được đặt ở nhà chung cư, nhà tập thể.

Đăng ký ngành nghề kinh doanh

– Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Số lượng ngành nghề đăng ký cũng không bị hạn chế.

– Hiện tại doanh nghiệp đăng ký ngành nghề theo mã ngành cấp 4 theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/07/2018.

– Tham khảo các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Để được tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ đến tổng đài tư vấn thủ tục mở công ty tnhh 1 thành viên 0397597960.

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ này, về thực tế không bắt phải chứng minh nhưng chủ sở hữu sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty dựa vào số vốn điều lệ đăng ký này.

Người đại diện theo pháp luật với công ty TNHH 1 thành viên

Trong trường hợp chủ sở hữu công ty không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì bạn phải cung cấp đăng ký thêm thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và những luật chuyên ngành khác có liên quan.

thủ tục thnafh lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Bản sao hợp lệ giấy tờ nhân thân chứng thực của chủ sở hữu công ty hoăc của những người đại diện theo ủy quyền nếu chủ sở hữu là tổ chức:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài;

– Các Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của chủ sở hữu công ty là tổ chức;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức đối với công ty được tổ chức theo mô hình có Hội đồng thành viên. 

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Số lượng: 01 bộ

Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

– Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục mở công ty tnhh 1 thành viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Các thức liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Tư vấn Trí Tâm

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi theo hotline: 0397597960 theo các bước sau:

Bước 1: Bạn hãy chuẩn bị trước nội dung cần tư vấn, cước điện thoại trước khi gọi để đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định và nhận được tư vấn tốt nhất, không bị gián đoạn.

Bước 2: Nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số 0397597960 và lựa chọn lĩnh vực thủ tục thành lập doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Bước 3: Vui lòng chờ kết nối đến luật sư, chuyên viên tư vấn thủ tục mở công ty tnhh 1 thành viên

Bước 4: Trình bày vấn đề đang gặp vướng mắc, lắng nghe tư vấn từ các luật sư, chuyên viên tư vấn, trao đổi những vấn đề còn thắc mắc liên quan đến thủ tục thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên

Vì vậy, nếu quý khách hàng đang có vướng mắc về các vấn đề pháp luật liên quan đến thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên, đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 0397597960 để được tư vấn, hỗ trợ ngay lập tức.

Lưu ý khi tư vấn:

– Để được giải quyết nhanh chóng, hỗ trợ khi cần thiết và được kết nối nhanh nhất, quý khách hàng hãy lưu số điện thoại tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên 0397597960 vào danh bạ của bạn.

– Vui lòng chờ kết nối trong giây lát nếu chưa kết nối được với luật sư bởi yêu cầu tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên lớn trong khi số lượng luật sư tư vấn còn hạn chế. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao số lượng và chất lượng luật sư tư vấn trong thời gian tới để đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

– Khách hàng không đặt các câu hỏi không liên quan đến vấn đề pháp luật, không đặt các câu hỏi xúc phạm thể chế, chống phá Nhà nước, có thái độ không tôn trọng luật sư tư vấn. Chúng tôi có quyền từ chối với những trường hợp nêu trên.

– Tư vấn Trí Tâm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ tư thành lập doanh nghiệp trực tuyến. Bởi lẽ các vấn đề pháp luật về thủ tục thành lập doanh nghiệp tnhh 1 thành viên thường không quá phức tạp, thay vì phải tốn thời gian đến tư vấn trực tiếp thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn trực tuyến với những tiện ích tư vấn nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Nếu vấn đề của quý khách hàng phức tạp cần tư vấn cụ thể, chi tiết, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn thông qua hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thông qua thư tư vấn mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc sẽ được giải đáp một cách tận tình.

Tư vấn Trí Tâm hỗ trợ Quý khách hàng thủ tục mở công ty tnhh 1 thành viên với thời gian nhanh nhất và mức chi phí thấp nhất. Cam kết khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ, chính xác, tận tình các nội dung cần thiết cho thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư vấn Trí Tâm giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên. Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài 0397597960 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thảo Luật Sư

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581