Thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Trước khi nghỉ việc, về nước. Thì người nước ngoài làm việc ở Việt Nam cần phải quyết toán thuế tncn. Việc làm thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài cần làm trước khi người đó xuất cảnh. Việc làm thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài khá phức tạp. Gây nhiều khó khăn doanh nghiệp.  Vậy thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài được quy định như thế nào. Bài viết về thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Tìm hiểu thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một việc làm hết sức quan trọng vào những dịp cuối năm. Cá nhân người lao động khi phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa. Bao gồm cả cá nhân là người nước ngoài khi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Việt Nam. Dưới đây là một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài.

Ai phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Công văn 636/TCT-DNNCN quy định đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân là cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế gồm:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Nếu chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Khi tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do hoả hoạn, thiên tai, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế. 

Người nước ngoài phải làm thủ tục quyết toán thuế tncn được xác định như thế nào?

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC. Người nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam và được quy định cụ thể như sau:

a) Người nước ngoài được coi là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu:

+ Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm theo lịch dương hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một ngày.

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

– Người nước ngoài được coi là cá nhân không cư trú tại Việt Nam khi không đáp ứng được các điều kiện về cá nhân cư trú nêu trên.

Thời hạn khai quyết toán thuế

Đối với cá nhân người nước ngoài làm việc đến hết năm dương dịch (31/12):

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC: Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có ủy quyền quyết toán thuế TNCN, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán cho cá nhân tại thời điểm quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trường hợp người nước ngoài là cả nhân cư trú tại Việt Nam không ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải thực hiện quyết toán cho cá nhân.

Đối với cá nhân người nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động trong năm dương lịch:

Theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Điều 32 Luật quản lý thuế: Cá nhân cư trú là.người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh, chậm nhất là ngày thứ 45, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân không thể thực hiện được do thời gian quá gấp không thể chuẩn bị tập hợp đủ hồ sơ và tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Quyết toán thuế cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày, trên 183 ngày

Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Trường hợp cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN thuế suất 20% trên tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân không cư trú theo từng lần chi trả.

Cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán cho cá nhân tại thời điểm quyết toán thuế TNCN theo quy định.

thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài
thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài

Giảm trừ gia cảnh

Theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

Mức giảm trừ gia cảnh quy định như sau:

Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bù trừ thuế TNCN sau khi quyết toán thuế TNCN

Khoản 4, Khoản 5, Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Điều 22 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế.

Quy định thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài được thực hiện ra sao?

Hồ sơ quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài về nước

Mỗi trường hợp sau sẽ có hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN khác nhau:

Với người nước ngoài nhận thu nhập từ nước ngoài hay tổ chức quốc tế:

Cần có bằng chứng chứng minh xác nhận về khoản tiền đã trả;

Thư xác nhận thu nhập theo mẫu quy định số 20/TXN-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Với người nước ngoài chịu thuế phát sinh ngoài lãnh thổ nước Việt Nam: cần nộp thêm giấy tờ khác có liên quan được yêu cầu trong hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN.

Nếu như cơ quan thuế ở nước ngoài không cấp giấy xác nhận về số thuế đã nộp thì cá nhân người nước ngoài đó phải chụp lại hình ảnh của giấy chứng nhận đã khấu trừ thuế, hoặc có thể thay bằng bản chụp chứng từ ngân hàng thể hiện rõ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Đồng thời, cá nhân người nước ngoài đó phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, chân thực của các bản chụp trên.

Các bước thực hiện

Việc làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài được thực hiện các bước sau:

– Cập nhật MST của các cá nhân.

– Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN. Truy cập trang www.gdt.gov.vn. Tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK, khai thuế điện tử iHTKK hoặc hỗ trợ QTT TNCN.

– Khai QTT: sử dụng một trong các phần mềm trên, nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước. Dữ liệu từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT.

– Kết xuất dữ liệu ra file Excel để lưu tại TCTTN, kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi CQT.

– Gửi hồ sơ QTT:

– Đối với TCTTN khai thuế khai thuế điện tử:

Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK). Truy cập vào trang: www.kekhaithue.gov.vn để gửi file dữ liệu. Đối với TCTTN khai thuế điện Sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện các bước như trên. Thông qua các nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file dữ liệu. TCTTN khai thuế điện tử không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy.

– Đối với TCTTN chưa khai thuế điện tử:

Hồ sơ QTT TNCN gồm File dữ liệu QTT, hồ sơ QTT bản giấy có ký tên, đóng dấu.

+ Gửi file dữ liệu QTT đến CQT theo một trong các hình thức:

Gửi file dữ liệu trên trang thông tin điện tử: tncnonlie.com.vn

Hoặc file dữ liệu ghi vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa CQT trực tiếp quản lý.

+ Gửi hồ sơ QTT bản giấy đến CQT trực tiếp quản lý.

TCTTN phải đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy, file dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.

– Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu: Đối với TCCTN khai thuế điện tử theo dõi kết quả gửi file dữ liệu tại http://nhantokhai.gdt.gov.vn

TCTTN chưa khai thuế điện tử truy cập vào trang tncnonlie.com.vn để theo dõi kết quả.

– Điều chỉnh số liệu QTT: khi có sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo điều chỉnh của CQT

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục quyết toán thuế tncn cho người nước ngoài và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035