Thủ tục làm work permit

thủ tục làm work permit

Work permit hay còn gọi là giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là văn bản được cấp bởi Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho phép người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp.

Thực tế có những trường hợp bắt buộc người nước ngoài phải làm tiến hành thủ tục làm work permit và có những trường hợp không cần thiết phải làm thủ tục này, việc tiến hành làm thủ tục work permit cũng khá phức tạp.

Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ cung cấp cho quý đọc giả về thủ tục làm work permit. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Work permit là gì

Work permit là gì? Work permit là giấy phép chứng minh và cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Nội dung được thể hiện trên giấy phép lao động rất rõ ràng với những thông tin về người lao động và người sử dụng lao động như: Tên người nước ngoài, tên tổ chức doanh nghiệp sẽ làm việc, địa chỉ, vị trí công việc đảm trách, chức danh, trình độ chuyên môn, thời hạn của giấy phép lao động,…

Giấy phép lao động có thời hạn tối đa 2 năm và có thể được cấp lại hoặc xin gia hạn. Mặt khác, nếu có bất cứ thay đổi thông tin nào đang được thể hiện trên work permit như đơn vị bảo lãnh, vị trí công việc,… thì người lao động nước ngoài phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lao động.

Theo quy định, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng buộc phải xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động đầy đủ.

Nếu làm việc dưới 03 tháng bạn không cần xin work permit, thay vào đó chỉ cần xin visa Việt Nam thời hạn 3 tháng.

Các loại work permit cho người nước ngoài

Theo quy định hiện hành của cơ quan thẩm quyền thì dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài gồm có các loại sau:

Giấy phép lao động cho người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp có tính chất thương mại.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng thương mại,  kinh tế, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục,…

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tại sao phải làm workpermit

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong thời gian trên 03 tháng phải có Giấy phép lao động. Trong trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài mà không xin cấp Giấy phép lao động thì sẽ bị xử phạt

Mức xử phạt khi người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam

Đây là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với những người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, bởi vì theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP:

Người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật mà làm việc tại Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng hoặc bị trục xuất theo quy định tại Luật lao động năm 2012; đồng thời

Người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực có thể bị phạt tiền lên tới 75.000.000 đồng tùy vào số lượng lao động liên quan.

Đối tượng bắt buộc phải làm Giấy phép lao động

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam(sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:

Thực hiện hợp đồng lao động;

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

Chào bán dịch vụ;

Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Tình nguyện viên;

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

 Người sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm:

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;

Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;

Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

thủ tục làm work permit
thủ tục làm work permit

Đối tượng được cấp work permit tại Việt Nam

Những đối tượng người nước ngoài được cấp work permit tại Việt Nam phải đảm bảo những điều kiện sau:

Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

Đảm bảo sức khỏe tốt, phù hợp với yêu cầu của công việc

Không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

Với lao động nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh trực tiếp tại Việt nam hoặc làm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề thì phải có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Các trường hợp người nước ngoài không cần xin cấp giấy phép lao động

Không phải bất cứ ai người nước ngoài vào Việt Nam làm việc cũng cần phải xin cấp giấy phép lao động. Những đối tượng dưới đây nằm trong trường hợp này:

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với thời hạn dưới 3 tháng

Người nước ngoài là chủ của công ty TNHH một thành viên

Người nước ngoài là thành viên của công ty TNHH từ hai thành viên trở lên

Người nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện công việc chào bán dịch vụ

Người nước ngoài là thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Người nước ngoài đến Việt Nam để xử lý các trường hợp khẩn cấp như xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật hay công nghệ phức tạp nảy sinh ra trong quá trình làm việc có ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam không tự xử lý được.

Quá trình xử lý nếu trên 3 tháng thì sau khi hết 3 tháng những đối tượng này phải xin cấp work permit theo đúng quy định.

Luật sư là người nước ngoài nhưng đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thủ tục làm work permit cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cần thực hiện theo trình tự cơ bản sau:

Bước 1: Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài 

Trước ít nhất 30 ngày dự kiến sử dụng lao động là người nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động phải gửi báo cáo đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Ngoài ra, theo quy định mới từ Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017 thì đơn vị sử dụng lao động có thể nộp tờ khai và báo cáo này thông qua cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/  mà không cần phải nộp trực tiếp.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, Cơ quan thẩm quyền sẽ gửi trả kết quả bằng văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho người sử dụng lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hồ sơ xin work permit bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp work permit

Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam

Lý lịch tư pháp

Văn bản xác nhận là chuyên gia

Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấp thuận cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2 ảnh chân dung 4×6 nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương hộ chiếu đang còn giá trị theo quy định của pháp luật

Tất cả các giấy tờ nếu là tiếng nước ngoài cần được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian xét duyệt và thời hạn giấy phép lao động

Thời gian xét duyệt giấy phép lao động

Trong vòng 21 ngày, tính từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận được đầy đủ đơn xin giấy phép lao động và báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, bạn sẽ nhận được kết quả thông qua email. Với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, bạn sẽ nhận được yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung.

Sau khi được sự đồng ý cho phép sử dụng lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động (doanh nghiệp) sẽ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan thẩm quyền.

Lúc này, trong vòng khoảng 8 ngày, bạn sẽ nhận được bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động hay còn gọi là giấy phép lao động.

Thời hạn giấy phép lao động

Theo quy định, giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm. Khi thời hạn ghi trên giấy phép lao động hết hạn, bạn có thể tiến hành gia hạn Thời gian gia hạn tối đa cho mỗi giấy phép lao động là không quá 24 tháng (2 năm).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục làm work permit. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký giấy phép lao động, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775