Thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp

thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp

Hoàn thuế là quyền của cá nhân người nộp thuế khi thuộc trường hợp được hoàn thuế và đủ điều kiện hoàn thuế. Bên cạnh việc tìm hiểu về cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, về thủ tục hoàn thuế GTGT, cách xử lý lỗi hồ sơ chưa đăng ký qua mạng,… kế toán còn nhiều thắc mắc đối với vấn đề hoàn thuế TNCN. Vậy thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp được quy định như thế nào. Bài viết về thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Hoàn thuế TNCN là gì

Hoàn thuế TNCN ( thu nhập cá nhân ) là bước mà Nhà nước trả lại một phần thuế đã thu cho cá nhân người nộp. Có một số ít trường hợp người lao động được hoàn trả tiến Thuế. Cùng tìm hiểu và khám phá điều kiện kèm theo để được hoàn thuế .

Đối tượng được hoàn thuế TNCN

Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC), quy định rõ về hoàn thuế TNCN. Cụ thể:

– Thuế TNCN được hoàn áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được tiến hành thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Nếu cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế hoặc bù trừ với số thuế phải nộp trong kỳ tiếp theo.

Theo đó cá nhân cần phải đáp ứng những điều kiện sau đây để được hoàn thuế TNCN:

– Có số thuế nộp thừa;

– Đã đăng ký mã số thuế TNCN tại thời điểm đề nghị hoàn thuế;

– Có đề nghị hoàn thuế.

Điều kiện để được hoàn thuế TNCN

Chắc hẳn rất nhiều người vướng mắc điều kiện kèm theo để được hoàn thuế là gì. Dưới đây là những trường hợp đơn cử được Nhà nước hoàn thuế TNCN.

Những cá nhân có tổng số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong một kỳ tính thuế. Kỳ tính thuế của mỗi cá nhân cư trú thường được tính theo năm hoặc theo lần phát sinh thu nhập. Với những cá nhân thuộc diện không cư trú thì kỳ tính thuế được tính theo lần phát sinh thu nhập. 

Cá nhân có khoản thu nhập tính thuế nhưng chưa đến mức phải nộp thuế thì sẽ được hoàn thuế TNCN. 

Ngoài ra, những trường hợp khác được hoàn thuế theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Điều kiện được hoàn thuế TNCN được lao lý theo Điều 23 Thông tư 92/2015 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ Điều 53 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC. Cụ thể :

Những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới được hoàn thuế TNCN. 

Những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập thì hoàn thuế phải được thực hiện thông qua tổ chức đó. 

Đối với cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thì phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế hoặc có thể nộp bù trừ vào kỳ kế tiếp.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp thực hiện uỷ quyền quyết toán

Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“1. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.”

Theo quy định trên, nếu đơn vị chi trả, sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của từng cá nhân, mà vẫn có nhu cầu hoàn thuế, thì thực hiện như sau:

Nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT – BTC

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp
thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp

Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếpquyết toán thuế

Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Theo quy định trên, những cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, khi có nhu cầu hoàn thuế TNCn, không phải nộp hồ sơ hoàn thuế, mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu 47, hoặc chỉ tiêu 49 tại tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế:

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Quy trình thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp

Để hoàn toàn có thể được xử lý hoàn thuế TNCN một cách nhanh gọn, mỗi cá nhân phải ghi nhận được quá trình hoàn thuế đơn cử .

Bước 1: Đơn vị có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế 

Bước 2: Phân loại hồ sơ theo từng trường hợp để việc hoàn thuế được thực hiện nhanh chóng hơn. 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ theo quy định của Nhà nước về hoàn thuế TNCN. Mỗi loại hồ sơ sẽ được phân loại theo quy định. Từ đó thứ tự kiểm tra và thực hiện giải quyết hoàn thuế sẽ khác nhau. 

Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Bước 4: Thẩm định pháp chế.

Bước 5: Quyết định hoàn thuế TNCN và chi trả lại cho người lao động bằng phương pháp thích hợp.

Quy định thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp

Mỗi trường hợp khác nhau sẽ có những thủ tục hoàn thuế TNCN khác nhau. Dưới đây là những thủ tục quan trọng cần phải chuẩn bị trước đó để nộp lên cho cơ quan Nhà nước giải quyết.

Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thì việc hoàn thuế thông qua cá nhân, tổ chức đó. Thủ tục bao gồm.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT được bàn hành. 

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện của tổ chức chi trả thu nhập phải ký cam kết chịu trách nhiệm với bản chụp đó.

Trong đó, nếu tổ chức triển khai sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu nhưng vẫn chưa có nhu yếu hoàn thuế thì cần phải nộp hồ sơ cho cơ quan trực tiếp gồm có :

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu mẫu 01/ĐNHT được ban hành theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Cùng với đó là bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế và người đại diện phải đảm bảo tính chân thực của bản chụp.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:

Đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương và trực tiếp thực thi quyết toán thuế thì không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà cần phải ghi số thuế đề xuất hoàn và chỉ tiêu 47 hoặc chỉ tiêu 49 tại tờ khai theo Mẫu 02 / QTT-TNCN

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có quyết toán thuế

Trường hợp này cũng không cần phải chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ hoàn thuế. Cá nhân chỉ cần ghi số thuế ý kiến đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số 31 hoặc chỉ tiêu số 33 trong tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 13 / KK-TNCN theo lao lý .

Hướng dẫn cách tính thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn về cách tính hoàn thuế TNCN, mỗi người phải biết được cách tính thuế TNCN. Khoản thuế được tính theo pháp luật tại Luật thuế TNCN được hướng dẫn đơn cử tại Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC. Công thức tính thuế :

[Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất]

Trong đó :

Thu nhập chịu thuế: Được xác định là những khoản thu nhập của cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế sau khi đã được loại trừ các khoản giảm trừ theo quy định.

Thuế suất: Mức thuế suất được áp dụng khác nhau theo loại thu nhập phát sinh. 

Theo cách tính thuế thu nhập cá nhân nêu trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện xác lập được mức hoàn thuế TNCN. Quá trình này được thực thi theo lao lý của Nhà nước bảo vệ vừa đủ thủ tục và tuân theo quy trình tiến độ. Thông thường mức hoàn này được tính theo mạng lưới hệ thống nên bảo vệ không có sai sót .

Nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN ở đâu?

Như đã đề cập ở trên, chỉ có trường hợp tổ chức triển khai, cá nhân chi trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thuế thì mới cần nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN cho cá nhân đã chuyển nhượng ủy quyền. Hồ sơ này sẽ được nộp cho bộ phận trực tiếp xử lý của Chi cục Thuế nơi công ty ĐK kinh doanh thương mại .

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

“3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế

a) Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế…”

Theo quy định trên,sau thời gian 6 ngày, cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế cho cá nhân

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục hoàn thuế tncn đối với doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035