Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Hoàn thuế TNCN (thu nhập cá nhân) là bước mà Nhà nước trả lại một phần thuế đã thu cho cá nhân người nộp. Có một số trường hợp người lao động được hoàn lại tiến Thuế. Cùng tìm hiểu điều kiện để được hoàn thuế. Vậy thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online được quy định như thế nào. Bài viết về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Tìm hiểu thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Khi nào thì người nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế cần nộp

Thu nhập tính thuế chưa đến mức nộp thuế nhưng cá nhân đã nộp

Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dựa trên Điều 28 Thông tư 111/2013/TT của Bộ Tài chính, điều kiện đầu tiên để hoàn thuế TNCN là:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.’’

Ngoài ra, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện về đề nghị được hoàn thuế khác như sau:

Những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ 3 thu thập, thực hiện thay việc quyết toán thuế thì việc hoàn thuế sẽ phải thông qua tổ chức, cá nhân được ủy quyền với nhiệm vụ: Trả, thu thập, bù trừ số thuế đã nộp thừa, hoặc thiếu của cá nhân. Với trường hợp nộp thừa có thể bù trừ vào kỳ nộp thuế sau hoặc trả lại cho cá nhân nếu có yêu cầu.

Những cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể chọn bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế.

Như vậy có thể hiểu, chỉ hoàn thuế khi cá nhân có đề nghị hoàn trả thay vì cơ quan thuế chủ động trả cho người nộp thuế.

Quy trình hoàn thuế TNCN cụ thể

Để có thể được giải quyết hoàn thuế TNCN một cách nhanh chóng, mỗi cá nhân phải biết được quy trình hoàn thuế cụ thể. 

Bước 1: Đơn vị có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế 

Bước 2: Phân loại hồ sơ theo từng trường hợp để việc hoàn thuế được thực hiện nhanh chóng hơn. 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ theo quy định của Nhà nước về hoàn thuế TNCN. Mỗi loại hồ sơ sẽ được phân loại theo quy định. Từ đó thứ tự kiểm tra và thực hiện giải quyết hoàn thuế sẽ khác nhau. 

Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Bước 4: Thẩm định pháp chế.

Bước 5: Quyết định hoàn thuế TNCN và chi trả lại cho người lao động bằng phương pháp thích hợp.

Thủ tục hoàn thuế TNCN bao gồm

Mỗi trường hợp khác nhau sẽ có những thủ tục hoàn thuế TNCN khác nhau. Dưới đây là những thủ tục quan trọng cần phải chuẩn bị trước đó để nộp lên cho cơ quan Nhà nước giải quyết.

Đối với trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập thì việc hoàn thuế thông qua cá nhân, tổ chức đó. Thủ tục bao gồm.

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu 01/ĐNHT được bàn hành. 

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện của tổ chức chi trả thu nhập phải ký cam kết chịu trách nhiệm với bản chụp đó.

Trong đó, nếu tổ chức sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu nhưng vẫn chưa có nhu cầu hoàn thuế thì cần phải nộp hồ sơ cho cơ quan trực tiếp bao gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu mẫu 01/ĐNHT được ban hành theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

Cùng với đó là bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế và người đại diện phải đảm bảo tính chân thực của bản chụp.

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:

Đối với những cá nhân có thu nhập từ tiền lương và trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thì không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà cần phải ghi số thuế đề nghị hoàn và chỉ tiêu 47 hoặc chỉ tiêu 49 tại tờ khai theo Mẫu 02/QTT-TNCN

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có quyết toán thuế

Trường hợp này cũng không cần phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế. Cá nhân chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số 31 hoặc chỉ tiêu số 33 trong tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 13/KK-TNCN theo quy định.

thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online
thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Tính hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân được xác định theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế (1) x Thuế suất (2)

Trong đó:

(1) Thu nhập chịu thuế: Được xác định là những khoản thu nhập của cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế sau khi đã được loại trừ các khoản giảm trừ theo quy định, cụ thể bao gồm các khoản sau:

Giảm trừ về gia cảnh của người nộp thuế: Đây là khoản tiền giảm trừ chỉ được tính đối với những thu nhập mà người nộp thuế có được từ việc kinh doanh hoặc từ chính tiền lương, tiền công lao động của họ. Người nộp thuế được xem xét giảm trừ gồm hai khoản sau:

Giảm trừ đối với trực tiếp người nộp thuế trên cơ sở số tiền là 4 triệu đồng/ tháng.

Giảm trừ với những người thân của người nộp thuế được xác định là những người phụ thuộc của họ với mức giảm một tháng là 1,6 triệu đồng cho các đối tượng là con (bao gồm những con chưa thành niên và con bị tàn tật) và những người phụ thuộc khác không có hoặc có thu nhập không đảm bảo (Ví dụ: con đang là sinh viên, vợ chồng, bố mẹ không có khả năng lao động, người phải trực tiếp nuôi dưỡng,…)

Giảm trừ do đóng góp từ thiện, nhân đạo, bao gồm các khoản tiền mà người nộp thuế sử dụng để đóng góp vào các cơ sở, các tổ chức về nhân đạo, từ thiện cho trẻ em, người tàn tật,…

(2) Thuế suất: Mức thuế suất để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân được xác định tùy theo loại thu nhập phát sinh.

Ví dụ: Mức thuế suất được áp dụng đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là 20%; từ đầu tư vốn là 5%; chuyển nhượng vốn là 0.1%; từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là 2%,…

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online

Có 2 cách để thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online rất đơn giản, bạn đọc chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải phần mềm HTKK về máy để làm thủ tục hoàn thuế TNCN hoặc truy cập vào địa chỉ đăng nhập trang Thuế điện tử.

Bước 2:

– Cách 1: Đăng nhập phần mềm HTKK bằng mã số thuế (MST) cá nhân và nhấn đồng ý.

+ Lựa chọn tờ khai quyết toán thuế 02/QT-TNCN và nhập số thuế đề nghị hoàn trả vào ô “Chỉ tiêu 47 – Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”.

+ Kết xuất XML nộp qua mạng (Đính kèm chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN).

+ Các bạn scan các bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN đính kèm vào file word hoặc excel. Sau khi nộp xong Giấy đề nghị hoàn thuế, các bạn vào mục “Tra cứu” để nộp file đính kèm nhé.

– Cách 2: Đăng nhập vào trang Thuế điện tử thì nhập MST cá nhân, mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục.

+ Nhập mật khẩu và nhấn Đăng nhập để vào trang Thuế điện tử.

+ Chọn Quyết toán thuế, chọn tiếp Kê khai trực tuyến.

+ Điền nội dung kê khai trực tuyến và chọn Tiếp tục.

+ Khai tờ khai quyết toán thuế và chọn Kết xuất XML.

+ Chọn Nộp tờ khai, nhập mã kiểm tra và nhấn Tiếp tục.

+ In tờ khai vừa kết xuất, kèm theo CMND, chứng từ khấu trừ thuế đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai online.

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế TNCN TT92/2015

[01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (Địa chỉ thường trú)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì đánh vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua.

[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ:

[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Trong năm 2020, Anh A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, anh A sẽ nhập 250.000.000 triệu đồng.

[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (Không có thì không điền).

[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai:

Sau khi chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn “Tờ khai” để quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.Chọn Nộp tờ khai, Nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn Tiếp tục.

Hệ thống sẽ báo bạn đã nộp tờ khai thành công.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân online và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035