Thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu

thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp có nhập 1 lô hàng từ Công ty mẹ ở nước ngoài. Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã được nộp ở khâu nhập khẩu. Tuy nhiên, hàng bị lỗi thời, không bán được nên chúng tôi thực hiện trả lại Công ty mẹ thành 2 đợt. Vậy, số thuế GTGT Doanh nghiệp đã nộp thừa ở khâu nhập khẩu có được hoàn không? Vậy thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu được quy định như thế nào. Bài viết về thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Hoàn thuế gia trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ?

Ngày 15/12/2017, Chính phủ ban hành nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định 100/2016/NĐ-CP và nghị định 12/2015/NĐ-CP. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2018. Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu theo nghị định này cũng được sửa đổi khác so với nghị định 100/2016/NĐ-CP và thông tư 130/2016/TT-BTC. Cụ thể:

Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu được hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là quy định tại Khoản 2 Điều 1 nghị định 146/2017/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.”

Trước đây, theo quy định tại thông tư 130/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp không được hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Nhưng từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan và xuất khẩu ra nước ngoài đều được hoàn thuế, trừ trường hợp không thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan.

Như vậy, từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu (thực hiện xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan) nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT ngay trong tháng/quý.

Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Những trường hợp hàng hóa nhập khẩu ở nước ta hiện nay có thể kể đến bao gồm hàng nhập khẩu tiêu dùng trong nước, hàng nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng nhập khẩu tái xuất trả chủ hàng, hàng nhập khẩu nộp nhầm/nộp thừa thuế. Tùy vào từng đặc điểm cụ thể của hàng hóa nhập khẩu mà sẽ có các quy định riêng trong việc hoàn thuế GTGT.

Tuy nhiên, về cơ bản doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện sau để được hoàn thuế:

Doanh nghiệp đã nhận được quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép hành nghề – giấy phép đầu tư

Doanh nghiệp có tài khoản gửi tại ngân hàng và đăng ký theo MST của doanh nghiệp

Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Có con dấu hợp pháp

Có lập và lưu giữ đầy đủ chứng từ, giấy tờ, hóa đơn, sổ sách kế toán

thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu
thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu

Chuẩn bị hồ sơ đúng thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu

Hồ sơ bao gồm:

Các tờ khai thuế GTGT bản photo và có kèm theo bảng kê

Tổng hợp và làm bảng kê khai toàn bộ những hóa đơn có giá trị thành toán lớn hơn 20 triệu đồng với hình thức thanh toán là thông qua ngân hàng

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước (Dùng mẫu số 01/ĐNHT)

Một số trường hợp hàng nhập khẩu có liên quan đến xuất khẩu thì cần có thêm tờ khai hải quan

Trình tự thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu

Đối với thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT nhập khẩu đã đóng cho lô hàng nhập như phải xuất trả được quy định chi tiết tại các văn bản luật phía dưới đâu:

Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015

Điều 114 và điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015

Công văn 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/03/2019

Khoản 64 Điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018

Quy trình hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT cho hàng xuất trả, tái xuất như sau.

Bước 1: Khai sửa tờ khai nhập khẩu

Khai sửa tờ khai nhập khẩu có hai cách có thể thực hiện đó là:

Thủ công: Sửa tờ khai theo mẫu số 03/KBS/GSQL – Khai bổ sung về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC)

Khai điện tử: Tiến hành hai AMA, đối với khai AMA thì quý vị liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi để được hướng dẫn và tư vấn.

Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu cho hàng tái xuất.

Công văn xin hoàn thuế của doanh nghiệp ( tự biên)

Tờ khai AMA đã khai ở bước 1

Bộ hồ sơ xuất khẩu (bản photo), bộ hồ sơ nhập khẩu đầy đủ các hồ sơ như khi làm thủ tục tái xuất, quý vị có thể xem chi tiết tại bài tái xuất hàng 

Công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018

Giấy nộp thuế bản photo có mộc doanh nghiệp (kèm bản chính để đối chiếu nếu được yêu cầu).

Điện thanh toán tiền hàng đã chuyển phía người bán của ngân hàng cấp. Trường hợp chưa thanh toán thì trên hợp đồng phải nói rõ thanh toán sau hoặc không có chứng từ thanh toán thì làm theo hướng dẫn của cán bộ quản lý thuế của hải quan.

Công văn cam kết không hoàn thuế GTGT, lý do có công văn này là vì hàng nhập khẩu được khai thuế và có thể hoàn thuế GTGT tại chi cục thuế của địa phương nếu phía Hải quan sẽ phải làm yêu cầu có văn bản này. Trong công văn này tủy đối phải có câu sau: “Chúng tôi xin cam kết chưa kê khai, khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT tại cơ quan thuế địa phương.”, công văn này không có mẫu ( tự biên).

Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp

Bước 3. Chỉnh sửa tờ khai tại chi cục hải quan.

Mang những hồ sơ sau xuống gặp cán bộ hải quan đã tiếp nhận hồ sơ của lúc trước để yêu cầu chỉnh sửa tờ khai nhập khẩu.

Mang tờ khai AMA hoặc mẫu số 03/KBS/GSQL

Bộ hồ sơ xuất khẩu (bản photo), bộ hồ sơ nhập khẩu đầy đủ các hồ sơ như khi làm thủ tục tái xuất.

Sau khi tờ khai AMA được chấp nhận thì có thể in trên phần mềm tờ khai được chấp nhận hoặc trường hợp làm mẫu số 03 thì có quyết định chấp nhận sửa tờ khai.

Bước 4. Hoàn thuế tại đội thuế của chi cục Hải quan.

Sau khi tờ khai AMA được duyệt, thì mang toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại bước 2 và bước 3 đến đội thuế để làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, hoàn thuế GTGT.

Sau khi được tiếp nhận hồ sơ và có quyết định cho phép hoàn thuế thì nhập khẩu thì ít nhất 15 ngày làm việc sau thì thuế mới được hoàn lại tài khoản của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu bị trả lại

Căn cứ Điều 16 Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:

 “Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

Hợp đồng bán hàng hoá,…

Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

b) Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

b.10) Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ cho bên nước ngoài (bên thứ hai), đồng thời nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ với bên nước ngoài khác hoặc mua hàng với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (bên thứ ba); nếu cơ sở kinh doanh có thỏa thuận với bên thứ hai và bên thứ ba về việc bên thứ hai thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba số tiền mà cơ sở kinh doanh còn phải thanh toán cho bên thứ ba thì việc bù trừ thanh toán giữa các bên phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng mua hàng (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng – nếu có) và cơ sở kinh doanh phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên liên quan (giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ hai, giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ ba).

Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hoá đơn xuất khẩu hoặc hoá đơn đối với tiền gia công của hàng hoá gia công.”

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775