THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì hiện nay nhu cầu về tìm hiểu pháp luật cũng tăng lên một cách đáng kể, đối với những nước phát triển thì mỗi cá nhân, gia đình thường có luật sư riêng của họ.

Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để thực hiện việc đó vì những lý do như chi phí quá cao, nguồn luật sư, chuyên viên tư vấn còn quá ít so với nhu cầu của xã hội.

Với tinh thần để mọi đối tượng cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình, người giàu, hay nghèo được “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” ,được tiếp cận, tìm hiểu cũng như trợ giúp pháp lý một cách nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm thì tư vấn pháp luật miễn phí – Tư vấn Trí Tâm ra đời nhằm giải quyết vấn đề đó.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Nội dung tư vấn

1. Phạm vi đối tượng áp dụng

      Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính;
 • Điều chỉnh tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư;
 • Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).
 • Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/7/2015) và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 5 Điều 62 Nghị định 118/2015/NĐ-CP).

2. Hồ sơ thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

      – Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu);

      – Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Theo mẫu);

       – Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung (Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư 2014): 

 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

      – Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung (Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2014):

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án (Theo mẫu);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014) gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Nộp hồ sơ thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

     Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ (01 bản chính + 03 bản sao) đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố; 08 bộ hồ sơ (01 bản chính + 07 bản sao) đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

     Trong trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

     + Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

     + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

4.Thời hạn giải quyết thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

   * Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

      Trong thời hạn 26 ngày đối với đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố.

      * Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố:

     Trong thời hạn 47 ngày đối với đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư
thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

5. Nhận kết quả thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

      Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nộp hồ sơ:

 • Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Thủ tướng Chính phủ); hoặc
 • Văn bản thông báo từ chối quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (nêu rõ lý do).

Hình thức Tư vấn pháp luật miễn phí

Tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại

Đối với tư vấn pháp luật qua điện thoại thì quý khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và gọi đến tổng đài tư vấn số 1900 6581 và làm theo hướng dẫn để được kết nối với luật sư kinh nghiệm đúng lĩnh vực mà mình muốn giải đáp.

Việc gọi điện giúp giải quyết được sự bất tiện về khoảng cách địa lý, phương tiện di chuyển tới trực tiếp các văn phòng, công ty tư vấn luật, giải đáp một cách nhanh chóng nhất.

Việc tư vấn pháp luật miễn phí ở đây tức là không tính phí dịch vụ của luật sư, chuyên viên tư vấn. Tuy nhiên quý khách hàng sẽ bị tính cước gọi từ các nhà mạng như Viettel, Vietnammobile, Mobifone… theo quy định của pháp luật.

Với ưu điểm như vậy, tổng đài tu van phap luat mien phi được khách hàng lựa chọn và sử dụng khá phổ biến, nhanh chóng và hiệu quả.

Tư vấn pháp luật miễn phí qua mạng

Tư vấn pháp luật miễn phí qua mạng là hình thức tư vấn của đội ngũ luật sư online làm việc trên các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, trang web… để có thể giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Rút ngắn khoảng cách về không gian và thời gian của khách hàng.

Đối với những trường hợp, vụ việc tư vấn có nhiều tình tiết phức tạp hoặc cần yêu cầu kèm theo những giấy tờ, chứng cứ pháp lý, có thể đã trao đổi qua tổng đài nhưng vẫn chưa được giải quyết hoặc cần luật sư làm rõ thêm, khách hàng có thể gửi trực tiếp câu hỏi về địa chỉ Email hoặc trang Web chính thức để được giải đáp.

Bên cung cấp dịch vụ tu van phap luat mien phi sẽ chuyển ngay hồ sơ của bạn đến các luật sư, chuyên viên tư vấn giải đáp… Việc này khá thuận tiện cho những trường hợp vướng mắc ở xa mà không đến được trực tiếp được văn phòng, rút ngắn khoảng cách về không gian.

Tuy nhiên tư vấn như này có thể gặp một số bất tiện vì lý do số lượng câu hỏi lớn dẫn tới việc trả lời không hết hoặc không trả lời kịp thời được những thắc mắc của quý khách hàng.

Tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Việc tư vấn pháp luật tại văn phòng cũng là một lựa chọn cho quý khách hàng để giải quyết vướng mắc của gia đình. Tuy nhiên, với phương thức tư vấn như này, quý khách hàng sẽ phải trả một khoản phí tư vấn cho đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn cho quý khách hàng. Mức phí đã được niêm yết tại trụ sở của công ty.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Tư vấn Trí Tâm

Khi sử dụng dịch vụ tu van luat mien phi của Tư vấn Trí Tâm, khách hàng được tư vấn một cách tận tình, đầy đủ, dễ hiểu về những vấn đề pháp lý miễn Phí.

Giúp xóa bỏ khó khăn về mặt địa lý, thời gian vì có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn từ 7h00 sáng đến 23h00 đêm, cũng như  khó khăn về mặt kinh tế cho những người có hoàn cảnh, điều kiện còn khó khăn.

Được bảo mật hoàn toàn thông tin khi những nội dung mà khách hàng trao đổi với luật sư, chuyên viên tư vấn sẽ được bảo mật trừ các trường hợp khi giải quyết vấn đề của khách hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin…

Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Tư vấn Trí Tâm 1900 6581 để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Tư vấn Trí Tâm mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Trân trọng./.

 

 

Recommended For You

About the Author: Hữu Tiệp

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581