Thủ tục chuyển nhượng công ty

thủ tục chuyển nhượng công ty

Việc chuyển nhượng công ty khác giúp cho nhà đầu tư hay các doanh nghiệp khác (sau đây gọi là bên mua) rút ngắn được nhiều thời gian, công sức, kinh nghiệm cũng như tận dụng được vị thế hiện có khi được thừa hưởng những gì mà doanh nghiệp đó đã gây dựng. Vậy thủ tục chuyển nhượng công ty như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Hồ sơ cần chuẩn bị

Công ty cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ gồm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh gồm

Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân nhận chuyển nhượng;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

Biên bản thanh lý hợp đồng;

Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển nhượng vốn;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty;

Điều lệ công ty sửa đổi;

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân nhận chuyển nhượng;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

Biên bản thanh lý hợp đồng;

Quyết định của Hội đồng thành viên

Biên bản họp của Hội đồng thành viên;

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

Danh sách thành viên của công ty;

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Đối với công ty cổ phần

Lưu ý: Đối với công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 108/2018/ NĐ-CP trường hợp chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chỉ thực hiện chuyển nhượng trong nội bộ doanh nghiệp, hồ sơ gồm có:

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông nhận chuyển nhượng;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

Biên bản thanh lý hợp đồng;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Điều lệ công ty sửa đổi;

Lưu ý:

Trường hợp chuyển nhượng vốn góp đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của công, doanh nghiệp cần bổ sung thêm văn bản: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức có tư các pháp nhân, doanh nghiệp cần bổ sung: Văn bản ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp; Bản sao công chứng đăng ký kinh doanhcủa doanh nghiệp mua phần vốn góp; Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân đại diện quản lý phần vốn góp, trong thành phần hồ sơ.

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân được áp dụng cho tất cả các loại hình công ty bao gồm:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;

Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ khai thuế: Trường hợp chủ sở hữu ủy quyền cho công ty đi nộp hồ sơ.

Chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp như: phiếu thu, chi tiền, sổ hạch toán tài khoản 411,111…

Giấy giới thiệu.

Lưu ý:

Trường hợp chủ sở hữu là pháp nhân thì khoản thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn sẽ được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp có nghĩa vụ kê khai vào tờ khai tạm tính theo quý và quyết toán theo năm.

Thủ tục chuyển nhượng công ty

Bước 1: Ký hồ sơ chuyển nhượng vốn góp và thanh toán giá trị chuyển nhượng

Đối với cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có thể thanh toán qua hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

Đối với tổ chức là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn không được sử dụng tiền mặt để thanh toán khi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 09/2015/TT-BTC doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức sau:

Thanh toán bằng Séc;

Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, kê khai thuế thu nhập cá nhân

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty có nghĩa vụ thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng, cá nhân hoặc công ty phải nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng tại cơ quan thuế quản lý.

Lưu ý về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính như sau

Đối với công ty TNHH:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế  x  Thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn góp

Đối với Công ty Cổ phần:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần  x  Thuế suất 0,1%

Bước 3: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh hoàn thành thủ tục chuyển nhượng công ty

10-15 ngày làm việc đối với thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân.

thủ tục chuyển nhượng công ty
thủ tục chuyển nhượng công ty

Vài lưu ý khi chuyển nhượng Công ty

Việc mua bán doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là việc mua bán cổ phần, phần vốn góp rồi làm thủ tục đăng ký kinh doanh là hoàn tất. Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn trong lĩnh vực mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chúng tôi cho rằng, thủ tục đăng ký kinh doanh

Ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân, các loại hình doanh nghiệp còn lại như Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh đều là những pháp nhân độc lập, nên việc chuyển nhượng Công ty không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba, mà chỉ làm thay đổi chủ sở hữu của doanh nghiệp. Ví dụ: Doanh nghiệp A ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với Doanh nghiệp B. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng công ty, toàn bộ cổ đông cũ của doanh nghiệp A thoái vốn và thay thế bằng các cổ đông mới. Tuy nhiên, hợp đồng giữa Doanh nghiệp A và Doanh nghiệp B vẫn còn tồn tại, và hai bên vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ như đã quy định tại hợp đồng. Các cổ đông mới của Doanh nghiệp A không được quyền từ chối thực hiện hợp đồng đã ký với Doanh nghiệp B.

Do không làm thay đổi tư cách pháp nhân, nên kể cả khi chuyển nhượng thì các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thay đổi. Do vậy, đối với bên mua, cần lưu ý một số vấn đề như sau:

(i). Trước khi quyết định mua lại Công ty, cần thực hiện việc thẩm định pháp lý, tài chính, tài sản của Công ty để xác định chính xác các khoản nợ, gánh nặng và nghĩa vụ trước và tại thời điểm chuyển nhượng. Việc thẩm định này không chỉ đảm bảo bên mua có quyết định chính xác nhất về việc có nhận chuyển nhượng Công ty hay không mà còn quyết định vấn đề về giá chuyển nhượng, về ràng buộc trách nhiệm của bên bán đối với các nghĩa vụ còn tồn đọng của doanh nghiệp. Trong đa số các trường hợp chuyển nhượng Công ty, các chủ sở hữu cũ vẫn phải gánh trách nhiệm đối với một số nghĩa vụ của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng. Những nội dung như vậy, cần đưa vào hợp đồng chuyển nhượng.

ii). Việc chuyển nhượng Công ty không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới cán bộ, nhân viên của Công ty. Do đó, cùng với kế hoạch tiếp nhận doanh nghiệp, các bên cần có một kế hoạch sử dụng nhân sự một cách hợp lý, tránh trường hợp gây hoang mang, dao động tâm lý hoặc chảy máu chất xám. Mặc dù đây không phải là vấn đề có tính pháp lý, nhưng là vấn đề thực tiễn mà chúng tôi thường gặp.

(iii). Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng (hoặc khi đủ điều kiện theo hợp đồng chuyển nhượng), bên mua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên để bầu lại các chức vụ quản lý Công ty, như thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch …… Các thủ tục nội bộ này là cần thiết để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đảm bảo sự an toàn trong quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định về việc chuyển nhượng đối với Công ty cổ phần, Công ty TNHH và Công ty hợp danh; và chỉ có quy định về bán doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

Việc chuyển nhượng doanh nghiệp đối với các loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH và Công ty hợp danh được thực hiện theo thủ tục chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp.

Rủi ro khi chuyển nhượng công ty

Thứ nhất, rủi ro về mặt pháp lý. 

Nhiều khi các bên quan tâm nhiều hơn về các vấn đề tài chính mà quên mất rủi ro về pháp lý. Những rủi ro về mặt pháp lý có thể bao gồm: rủi ro trong quá trình hoạt động (đang bị tạm ngừng hay buộc phá sản do vi phạm các nghĩa vụ về thuế hay nợ đọng các khoản tiền, không tuân thủ quy định của pháp luật khi kinh doanh); rủi ro đến từ cơ quan quản lý nhà nước – chủ thể có quyền ban hành các quyết định hành chính và có sẵn bộ máy để cưỡng chế thực hiện quyết định này; từ các hành động pháp lý của đối tác – chủ thể có quyền hành động hoặc không hành động dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên; rủi ro đến từ các hành vi cố ý, vô ý hoặc bất cẩn của cán bộ quản lý và người lao động của doanh nghiệp; tranh chấp,…. dẫn tới doanh nghiệp đang bị kiện tụng hay vướng vào các vấn đề pháp lý khác. Vì vậy việc tiến hành kiểm tra các vấn đề pháp lý trước khi quyết định mua lại là thực sự cần thiết.

Thứ hai, rủi ro về mặt tài chính. 

Đây cũng là rủi ro mà bên mua đặc biệt quan tâm. Những rủi ro này có thể gồm rủi ro về nguồn vốn (ví dụ như bên mua chưa góp đủ vốn, nguồn vốn kinh doanh không minh bạch…), rủi ro về tài sản (việc định giá tài sản không đúng với giá trị thực tế), rủi ro về các khoản nợ đối với cơ quan nhà nước và đối tác. Thông thường để kiểm soát rủi ro về tài chính đối với những giao dịch M&A lớn các bên sẽ thuê các đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm trả, soát xét lại toàn bộ báo cáo tài chính, tài sản và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp để đưa ra báo cáo thẩm định tài chính.

Ngoài ra có thể thuê các bên thẩm định giá để định giá tài sản của doanh nghiệp nếu như các bên không tự thỏa thuận được về việc định giá. Việc dựa trên các báo cáo này sẽ giúp bên mua nhìn ra được những số liệu và rủi ro liên quan đến tài chính để từ đó cân quyết định mua hay không, cũng như là căn cứ để đàm phán giá mua. 

Thứ ba, rủi ro về thị trường và các rủi ro khác. 

Lợi thế cạnh tranh thị trường cũng là một trong yếu tố mà bên mua đặc biệt quan tâm. Việc tận dụng tốt các lợi thế này sẽ giúp bên mua tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công tác xây dựng thị trường mà thay vào đó có thể bắt đầu khai thác những tiềm năng hiện có,..Tuy nhiên bên mua cũng cần cân nhắc những lợi thế này với rủi ro về pháp lý, tài chính và các rủi ro khác trước khi quyết định ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng doanh nghiệp. 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong thủ tục chuyển nhượng công ty. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng công ty và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775