THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức hoạt động là điều thường xuyên xảy ra. Xét tình hình thực tế của Công ty, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để giải quyết sao cho phù hợp với những vấn đề khó khăn hay những hướng phát triển mới cho Công ty.

Chuyển đổi loại hình Công ty khi doanh nghiệp muốn thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty, thay đổi vố điều lệ, hay doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện số lượng thành viên tối thiểu trong loại hình doanh nghiệp đã đăng kí,… Doanh nghiệp sẽ làm thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định những vấn đề liên quan đến chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp.

Những hình thức chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên sang loại hình Công ty cổ phần

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty cổ phần sang loại hình Công ty TNHH một thành viên

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty cổ phần sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang loại hình Công ty cổ phần

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang loại hình Công ty TNHH một thành viên

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên sang loại hình Doanh nghiệp tư nhân

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang loại hình Công ty TNHH một thành viên

+ Doanh nghiệp chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Một số lưu ý trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

+ Không thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình Công ty từ loại hình Công ty TNHH, Công ty cổ phần sang loại hình Doanh nghiệp tư nhân.

+ Doanh nghiệp tư nhân cũng không được chuyển đổi từ loại hình Doanh nghiệp tư nhân sang loại hình Công ty cổ phần, Công ty TNHH

+ Đối với hình thức chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang công ty cổ phần, số lượng thành viên đáp ứng tại thời điểm chuyển đổi tối thiểu là 3 thành viên. Dưới 3 thành viên thì không thực hiện được thủ tục trên.

+ Một số điều kiện khác để đáp ứng việc chuyển đổi loại hình Công ty theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện: tư vấn pháp luật thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ  theo yêu cầu. Sau đó nộp cho Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng kí chuyển đổi.

Hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp cần chuẩn bị:

thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của: Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên).Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

+ Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)

+ Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, một số giấy tờ chứng thực cá nhân khác.

+ Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ xác nhận việc tặng, cho phần quyền sở hữu của công ty.  Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp: 5-7 ngày

Tham khảo thêm về Thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ được quy định cụ thể tại Điều 25 Nghị định 78/2015 NĐ-CP của Chính Phủ về Đăng kinh doanh nghiệp.

Điều luật trong nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định về các  trường hợp chuyển đổi loại hình Công ty

Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp

+ Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp

+  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá

+ Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  

+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

+ Danh sách thành viên

+ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn

+ Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó

+ Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

+ Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Sau khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp, Công ty sẽ thực hiện những thủ tục còn lại liên quan đến xin cấp đổi con dấu, thuế  (thông báo cho cơ quan thuế).

Đến với Tư vấn Trí Tâm, Qúy khách hàng sẽ được tư vấn về vấn đề thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty sao cho phù hợp với tình hình hoạt động trên thực tế của Công ty mình. Tư vấn Trí Tâm sẽ đại diện cho Qúy khách hàng thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện các khâu soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả cho Qúy khách hàng.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp, Qúy khách hành vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn: 0397597960.

Recommended For You

About the Author: Bùi Thu

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581