Thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh mới

thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính lúc đăng ký địa điểm kinh doanh. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Khi doanh nghiệp muốn chuyển địa điểm kinh doanh thì phải tiến hành thay đổi, thông báo theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Các trường hợp cần phải thực hiện thay đổi đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp được quyền lập nhiều địa điểm kinh doanh khác với trụ sở chính hoặc chi nhánh để buôn bán, sản xuất phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đăng ký lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Khi phát sinh các thay đổi trên nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm:

Thay đổi thông tin về tên doanh nghiệp chủ quản;

Thay đổi thông tin về địa chỉ của doanh nghiệp chủ quản;

Tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng việt, tiếng nước ngoài và viết tắt;

Địa chỉ của địa điểm kinh doanh, bao gồm cả số điện thoại, fax, email và website;

Thay đổi về người đứng đầu địa điểm kinh doanh, cập nhật hoặc những thông tin thay đổi về người đứng đầu địa điểm kinh doanh như (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu);

Cập nhật lại địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của chi nhánh chủ quản nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Khi công ty trách nhiệm hữu hạnđược chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (thay đổi doanh nghiệp chủ quản).

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh;

Thông báo cập nhật thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh, (nếu có cập nhật thông tin không thuộc trường hợp phải đăng ký thay đổi);

Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, nếu có thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện đăng ký thay đổi, nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký của Luật Việt An;

Nơi nộp hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Trường hợp chuyển địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi chuyển địa điểm đến.

Các bước thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ.

Bước 2: Thực hiện hồ sơ tại cơ quan thuế

Nội dung thay đổi địa chỉ của địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý của địa điểm kinh doanh khi:

Địa điểm kinh doanh khác tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với công ty/ chi nhánh chủ quản: thay đổi khác quận hoặc khác tỉnh/ thành phố với địa điểm điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh cùng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương với công ty/ chi nhánh chủ quản: thay đổi khác tỉnh/ thành phố với địa điểm điểm kinh doanh.

Nội dung thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau:

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

Địa điểm kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau:

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Địa điểm kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế chuyển đến gồm:

– Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 30/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Thủ tục với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm kinh doanh

Đối với những doanh nghiệp có sự thay đổi về địa điểm kinh doanh thì cần phải có hồ sơ và thủ tục thay đổi theo đúng như quy định tại điều 12 thông tư 95/2016/TT-BTC. Tuy nhiên việc thay đổi địa chỉ kinh doanh có hai trường hợp như sau:

– TH1: Thay đổi địa chỉ làm thay đổi cơ quan thuế quản lý: Đây là trường hợp địa chỉ kinh doanh mới của doanh nghiệp được chuyển sang tỉnh, thành phố khác với địa chỉ đã đăng ký kinh doanh trước đó.

– TH2: Thay đổi địa chỉ không làm thay đổi cơ quan thuế: Đây là trường hợp địa chỉ kinh doanh mới nằm trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với địa chỉ trước đó.

Đối với mỗi trường hợp thì việc chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, cũng như những bước làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh mới cũng có sự khác biệt. Tùy từng trường hợp mà các doanh nghiệp có thể thực hiện các bước như sau.

Trường hợp làm thay đổi cơ quan thuế

Tại cơ quan thuế chuyển đi

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những hồ sơ như sau:

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo thông tư 95.

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để nộp cho phòng đăng ký kinh doanh gồm:

Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính)

Quyết định bằng văn bản của hội đồng thành viên (Giám đốc)

Biên bản họp của hội đồng thành viên về sự thay đổi trong giấy phép kinh doanh

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu

Trường hợp không làm thay đổi cơ quan thuế

Đối với trường hợp không làm thay đổi cơ quan thuế thì cũng cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị nộp cho phòng đăng ký kinh doanh

Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính)

Quyết định bằng văn bản của hội đồng thành viên (Giám đốc)

Biên bản họp của hội đồng thành viên về sự thay đổi trong giấy phép kinh doanh

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu

thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh
thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Hồ sơ nộp cho cơ quan thuế

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08 – MST ban hành kèo theo thông tư 95

Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc hoặc quyết định thành lập, hay giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cung cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có sự thay đổi.

Thời gian để thực hiện các thủ tục hoàn tất với cơ quan thuế thường kéo dài từ 5 – 10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký.

Một số câu hỏi liên quan về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

Không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh có bị phạt không?

Một số mức phạt cơ bản khi không đăng ký thay đổi hoặc đăng ký thay đổi nhưng quá thời hạn như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu – 5 triệu nếu quá thời hạn quy định từ 01 – 30 ngày;

Phạt tiền từ 5 triệu – 10 triệu nếu quá thời hạn quy định từ 31 – 90 ngày;

Phạt tiền từ 10 triệu – 15 triệu nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

Quý khách vui lòng tham khảo mức phạt tại: https://luatvietan.vn/xu-phat-vi-pham-cham-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html

Doanh nghiệp chủ quản đổi tên, địa điểm kinh doanh có phải thực hiện thủ tục thay đổi theo hay không

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của doanh nghiệp chủ quản và chi nhánh chủ quản, khi doanh nghiệp chủ quản có thay đổi thông tin như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh cũng đăng ký cập nhật lại thông tin đăng ký trên giấy chứng nhận cho đúng với thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh chủ quản.

Có phải làm thủ tục chốt thuế chuyển quận khi chuyển địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh không?

Theo quy định của Nghị định 01/2021 quy định: “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Như vậy, chỉ chi nhánh và văn phòng đại điện khi thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh và văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục về thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm, còn chuyển địa chỉ đặt địa điểm kinh doanh thì không cần.

So sánh giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh.

Nội dung

Chi nhánh

Địa điểm kinh doanh

Hoạt động kinh doanh

Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký.

Được đăng ký một số ngành nghề công ty đăng ký.

 

Con dấu, giấy phép hoạt động

Có con dấu riêng;

Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Không có dấu riêng;

Có Giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Về đặt tên

Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện

Không bắt buộc phải để tên doanh nghiệp khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh

Ký kết hợp đồng

Xuất hóa đơn

Được phép ký hợp đồng kinh tế;

Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.

Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

Mã số thuế

Có mã số thuế riêng 13 số. Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Không có mã số thuế riêng.

Đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính, Địa điểm phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc tại Cục thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.

Hạch toán  thuế

Chi nhánh được lựa chọn hình thức Hạch toán độc lập hoặc Phụ thuộc.

 

Hạch toán phụ thuộc vào công ty, hình thức kê khai thuế tập chung.

 

Các loại thuế phải nộp

Thuế môn bài

Thuế Giá trị gia tăng

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế môn bài

 

Thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ khác quận phải làm thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận.

Hồ sơ thành lâp đơn giản;

Khi thay đổi địa chỉ không phả làm thủ tục xác nhận thuế.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775