Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong quá trình sản xuất kinh doanh không hiếm những trường hợp các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư làm mất giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất, hư hỏng, rách nát được quyền xin cấp lại, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào? Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Làm mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có bị xử phạt hay không?

Theo Luật đầu tư 2020 thì doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo tiêu chí sau:

✔  Số lượng bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương ứng với số lượng nhà đầu tư được ghi nhận trong đó đảm bảo mỗi nhà đầu tư được cấp tổi thiểu 01 bản, công ty triển khai dự án được lưu giữ 01 bản.

✔  Thông tin ghi nhận trên các bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho nhà đầu tư và công ty triển khai dự án là như nhau.

Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi nhận việc công ty triển khai dự án, nhà đầu tư có nghĩa vụ bảo quản GCN đăng ký đầu tư đã cấp nên khi bị mất, GCN đầu tư bị hư hỏng sẽ không phát sinh việc xử phạt vi phạm hành chính cho việc này.

Hồ sơ, Thủ tục thực hiện xin cấp lại khi bị mất giấy chứng nhận đầu tư

✔  Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do mất

Để xin lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần sau:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thay thủ tục của người đại diện theo pháp luật;

Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư bị mất

+ Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và nộp tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại theo như hướng dẫn trên.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ xin cấp lại GCN đăng ký đầu tư tại Trung tâm hành chính công hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ đầu tư của tỉnh (Mỗi tỉnh thành sẽ có quy định khác nhau về địa điểm tiếp nhận hồ sơ). Cán bộ đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho nhà đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

+ Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư trả kết quả

Đại diện doanh nghiệp mang phiếu hẹn đến nhận kết quả xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng đầu tư nhận đăng ký đầu tư. Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét và tiến hành cấp lại giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp/ chủ đầu tư.

Mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có điều chỉnh được giấy phép không?

Xin chào Luật Rong Ba, Tôi có vấn đề cần giải đáp như sau. Hiện tại công ty tôi có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty đang hoạt động tại Bắc Ninh, tuy nhiên trong quá trình chuyển văn phòng nên công ty tôi bị mất giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Vậy cho tôi hỏi công ty tôi bị mất giấy chứng nhận đầu tư phải làm sao? Và chúng tôi có được cấp lại không? Quy trình, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn! .

Bộ phận tư vấn đăng ký kinh doanh – Công ty Luật Rong Ba trả lời:

– Chào bạn, Công ty Luật Rong Ba cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc đến chúng tôi. Thắc mắc về việc mất giấy chứng nhận đầu tư của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Các trường hợp nhà đầu tư được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Việc cấp lại khi mất giấy chứng nhận đầu tư được căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định 118/NĐ-CP Hướng dẫn luật đầu tư. Cụ thể như sau:

“1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

– Tức là doanh nghiệp, chủ đầu tư vẫn có thể được cấp lại giấy phép chứng nhận đầu tư trong các trường hợp như sau:

+ Nhà đầu tư/Doanh nghiệp  bị cháy, hỏng, mất Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Nhà đầu tư/Doanh nghiệp  bị mờ, thất lạc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để xin lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần sau:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đầu tư;

+ Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thay thủ tục của người đại diện theo pháp luật;

– Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ

Thủ tục xin lại giấy phép đầu tư

Bạn thực hiện xin lại giấy phép đầu tư theo quy trình sau:

Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

– Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định và nộp tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại theo như hướng dẫn trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Đại diện doanh nghiệp lấy số thứ tự và chờ nộp bộ hồ sơ xin cấp lại theo quy định. Cán bộ đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho nhà đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung.

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư trả kết quả

– Đại diện doanh nghiệp mang phiếu hẹn đến nhận kết quả xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng đầu tư nhận đăng ký đầu tư. Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ xem xét và tiến hành cấp lại giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp/ chủ đầu tư.

*** Lưu ý: Nếu doanh nghiệp/nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính xin cấp lại giấy chứng nhận đầu tư. Thì người được ủy quyền phải xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực và các giấy tờ sau:

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ nhận kết quả theo quy định của pháp luật, hoặc:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Theo quy định khi công ty bạn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh công ty phải nộp lại bản gốc GCN đăng ký đầu tư đã được cấp. Do đó khi điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư mà công ty phát hiện bị mất bản gốc GCN đăng ký đầu tư hiện tại thì phải thực hiện thủ tục báo mất song song với thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ thành lập hoặc xin cấp lại giấy phép đầu tư của Luật Rong Ba

– Công ty Luật Rong Ba chuyên cung cấp các dịch vụ làm giấy phép đầu tư giá rẻ trọn gói

– Khi sử dụng dịch vụ của Luật Rong Ba, khách hàng chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ và thông tin cá nhân của mình, còn toàn bộ thủ tục hành chính xin cấp lại giấy phép đầu tư sẽ do Luật Rong Ba đại diện thực hiện thay. Khi đến Luật Rong Ba, khách hàng sẽ được:

+ Hướng dẫn chuẩn bị những thông tin liên quan.

+ Soạn thảo hồ sơ đăng ký xin cấp lại giấy phép đầu tư

+ Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép đầu tư và nhận giấy phép sau đó bàn giao kết quả công việc cho khách hàng tận tay.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến chứng nhận quốc tế, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua tổng đài trực tuyến của Công ty luật Rong Ba giúp khách hàng:

  • Tiết kiệm thời gian do không phải lịch hẹn tư vấn và không tốn thời gian đi lại
  • Tiết kiệm được chi phí vì tư vấn luật qua tổng đài của Công ty Luật Rong Balà miễn phí
  • Được tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý mọi lúc, mọi nơi, miễn là trên lãnh thổ Việt Nam
  • Mọi vấn đề vướng mắc pháp luật của khách hàng sẽ được giải đáp, hỗ trợ kịp thời
  • Chất lượng dịch vụ tư vấn luật qua tổng đài được đảm bảo bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba
  • Mọi thông tin về khách hàng và vụ việc được bảo mật

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT tel:0347362775  ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775