Thông báo với bộ công thương

thông báo với bộ công thương

Việc kinh doanh buôn bán hay cung ứng các dịch vụ trên internet sắp tới không thể nói có thể thay thế được việc buôn bán, cung cấp dịch vụ thủ công nhưng thực sự càng ngày càng phát triển bùng nổ.

Sử dụng các website thương mại điện tử là lựa chọn của nhiều chủ thể hiện nay để quảng bá thương hiệu, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Tuy nhiên, không phải cứ tạo dựng và hoạt động website mà khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà được sử dụng.

Dưới đây là bài viết phân tích về website nào phải làm thủ tục thông báo với bộ công thương. Hãy cùng Luật Rong Ba theo dõi nhé

Website thương mại điện tử là gì

Website thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử mà trên đó thực hiện việc kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Các hoạt động kinh doanh hàng hóa có thể chỉ là cung cấp một phần hoặc toàn bộ quá trình của hoạt động bán hàng như trưng bày giới thiệu sản phẩm đến thỏa thuận mua bán hay các hoạt động cung ứng dịch vụ từ giới thiệu dịch vụ đến giao kết dịch vụ, triển khai dịch vụ sau đó thanh toán và có thể gồm cả khâu dịch vụ sau bán hàng (ví dụ như chăm sóc khách hàng, phản hồi ý kiến,…).

Hiện nay, theo phân loại thì có 2 loại website:

Website thương mại điện tử bán hàng: là một loại hình website thương mại điện tử mà cá nhân, thương nhân, tổ chức sử dụng để nhằm hoạt động kinh doanh hàng hóa hoặc với mục đích xúc tiến thương mại hoặc cung ứng dịch vụ

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là một loại hình website thương mại điện tử bao gồm có sàn giao dịch thương mại điện tử (thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ), website khuyến mại trực tuyến (thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng khuyến mại) và website đấu giá trực tuyến (thực hiện tất cả các hoạt động đấu giá theo quy định pháp luật cho phép).

Vậy, loại website nào phải thực hiện thủ tục thông báo với bộ công thương? Theo các quy định pháp luật hiện hành thì tất cả cá nhân, thương nhân, tổ chức khi sử dụng các website thương mại điện tử để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình thì khi thiết lập website đều phải tiến hành thông báo với bộ công thương.

Như vậy, theo các khái niệm trên thì website thương mại điện tử bán hàng là website phải làm thủ tục thông báo với bộ công thương khi thực hiện việc tạo dựng, công bố và sử dụng.

Do vậy, chủ sở hữu của website thương mại điện tử bán hàng là cá nhân, thương nhân, tổ chức phải có trách nhiệm:

– Thực hiện thủ tục thông báo với bộ công thương về website thương mại điện tử bán hàng. 

– Thực hiện việc khai báo, cung cấp thông tin trên website đầy đủ và chính xác: về thông tin của chủ sở hữu tạo dựng website; thông tin về hàng hóa, dịch vụ để khách hàng biết được về đặc tính, giá cả; thông tin các điều khoản giao kết và thanh toán hợp đồng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Cá nhân, thương nhân, tổ chức khi thực hiện khai báo hoặc cung cấp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực với khách hàng, người tiêu dùng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

– Thực hiện việc bảo đảm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

– Thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình kinh doanh nếu cơ quan nhà nước yêu cầu thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.

– Thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định pháp luật. 

Do đó nếu cá nhân, thương nhân, tổ chức đang sở hữu một website thương mại điện tử bán hàng cần phải thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nếu không muốn bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả khác như xoá bỏ website vĩnh viễn.

Vậy để tạo lập và sử dụng website thương mại điện tử bán hàng đúng pháp luật và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra hình thức xử phạt thì cá nhân, thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử bán hàng cần thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử. Trình tự, thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện như sau:

Bước 1. Đăng ký tài khoản:

Truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tạo lập một tài khoản đăng nhập. Việc đăng ký tài khoản cần các thông tin cơ bản, gồm: họ tên, mã số thuế cá nhân, địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc tên thương nhân, số đăng ký kinh doanh của thương nhân, địa chỉ trụ sở của thương nhân hoặc tên tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, số quyết định thành lập của tổ chức; lĩnh vực thực hiện hoạt động/kinh doanh; các thông tin liên hệ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ trả kết quả cho người đăng ký qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Nếu tài khoản còn thiếu xót thì ra thông báo yêu cầu bổ sung, người đăng ký cần thực hiện bổ sung thông tin như yêu cầu.

Nếu tài khoản bị từ chối đăng ký thì người đăng ký tiến hành đăng ký lại. Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ và chính xác thì người đăng ký sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Quy trình thông báo website:

Khi đã được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống thì có thể bắt đầu thực hiện việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng. Người thông báo website điền đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn trên trang điện tử.

Tiếp theo, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương có trách nhiệm xem xét hồ sơ và ra thông báo. Nếu thông tin khai báo chính xác, đầy đủ và hợp lệ thì ra thông báo xác nhận đăng ký website thành công.

Nếu thông tin khai báo còn thiếu chính xác, không đầy đủ thì ra thông báo về các thông tin không hợp lệ để người đăng ký thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu; việc chỉnh sửa bổ sung được thực hiện trong vòng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Bộ Công thương.

Nếu hết thời hạn mà cá nhân, tổ chức, thương nhân không chỉnh sửa thì hồ sơ sẽ bị hủy bỏ và phải thực hiện đăng ký lại. Nếu thông tin khai báo không đủ điều kiện, hồ sơ không hợp lệ thì ra thông báo và yêu cầu đăng ký lại.

Mọi thông báo về quá trình thông báo website được thực hiện trên trang điện tử chính thức này. Cá nhân, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm tự phải theo dõi tình hình hồ sơ của mình.

Vậy, sau khi nhận được xác nhận thông báo website thương mại điện tử bán hàng thành công của Bộ Công thương thì cá nhân, thương nhân, tổ chức hoàn toàn không bị xử phạt khi tiến hành thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Tất nhiên việc đăng ký thông báo website không đảm bảo cho các hoạt động pháp lý khác liên quan đến quá trình hoạt động của cá nhân, thương nhân, tổ chức.

Ví dụ như để một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp thì phải kèm theo việc đăng ký kinh doanh (có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), phải xin giấy phép hoạt động hay còn gọi là giấy phép con (nếu ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện),….

thông báo với bộ công thương
thông báo với bộ công thương

Điều kiện để thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử với bộ công thương:

Phải là thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp mã số thuế:

Đối với cá nhân phải là cá nhân được cấp mã số thuế cá nhân.

Đối với thương nhân, tổ chức: là doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh, tổ chức khác được cấp mã số thuế có ngành nghề kinh doanh phù hợp với hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên website bán hàng.

Có website thương mại điện tử thuộc sở hữu của thương nhân, tổ chức, cá nhân và trên website cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

Thông tin về người sở hữu website

Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;

Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố những thông tin sau về điều kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website:

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

Thông tin về các phương thức thanh toán

Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Nếu website thương mại điện tử có chức năng thanh toán trực tuyến, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thiết lập cơ chế để khách hàng sử dụng chức năng này được rà soát và xác nhận thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán.

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ

Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Thông tin về giá cả

Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác;

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thông báo với bộ công thương. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành những thủ tục đăng ký website cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.  

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775