Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thay đổi địa chỉ công ty là yêu cầu thường gặp của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Vậy thay đổi địa chỉ công ty cùng quận như thế nào? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định số 01/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

Thông tư số 01/2021/TT-BKHDT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Quy định pháp luật về địa chỉ trụ sở công ty

Địa chỉ trụ sở chính công ty phải chính xác, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Khi thay đổi trụ sở, sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với quan hệ hợp đồng, dân sự và pháp luật doanh nghiệp. Khái niệm quyền sử dụng hợp pháp địa chỉ trụ sở được hiểu như sau:

Nhà, quyền sử dụng đất, nhà, xưởng do công ty mua, tự xây dựng thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê đất của công ty hạ tầng, quyết định giao đất cho thuê đất của cơ quan nhà nước hoặc một trong các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu theo luật đất đai.

Nhà, quyền sử dụng đất, nhà xưởng do công ty thuê thì phải có hợp đồng thuê và các tài liệu chứng minh quyền cho thuê hợp pháp của bên cho thuê: Đất thổ cư phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên cho thuê; Đất dự án, nhà xưởng phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên thuê và đã ghi nhận tài sản trên đất trên sổ đỏ.

Thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh cùng quận

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpdo người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền (Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo các phương thức sau:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanhnơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

Đăng ký nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

Đăng ký nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ qua mạng, người nộp hồ sơ phải có tài khoản đăng ký kinh doanh.

Thời gian xử lý: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thời gian xử lý sẽ được tính lại từ đầu kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đã sửa đổi.

Bước 3: Nộp phí, lệ phí

Đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

Đối với hồ sơ nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện thông tin địa chỉ mới

Hiện nay do có sự liên kết về hệ thống thông tin điện tử giữa Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư với Tổng cục thuế nên khi công ty có sự thay đổi thông tin trên giấy phép thì trên hệ thống quản lý của Chi cục thuế cũng sẽ cập nhật thông tin đó. Vì vậy khi đổi địa chỉ cùng quận, công ty không cần thông báo cho Chi cục thuế quản lý về việc đã thay đổi địa chỉ.

Những thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế

Công ty phải thực hiện thủ tục chốt thuế trước khi đăng ký thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy phép kinh doanh khi:

Khi công ty Việt Nam thay đổi trụ sở chính khác quận, huyện.

Khi công ty Việt Nam, công ty vốn đầu tư nước ngoài thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh.

Thay đổi thông tin địa chỉ trên giấy phép liên quan

Công ty có giấy phép con hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau khi thay đổi địa chỉ cần kiểm tra thông tin giấy phép khác để xác định các nghĩa vụ cập nhật thông tin các giấy phép này.

thay đổi địa chỉ công ty cùng quận
thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Tiến hành treo biển công ty tại địa chỉ mới

Doanh nghiệp cần thực hiện treo biển tại địa chỉ mới, vì không treo biển tại địa chỉ trụ sở chính sẽ bị phạt vi phạm và có thể bị đóng mã số thuế.

Thông báo thông tin doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước quản lý liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trên hóa đơn, tài khoản ngân hàng,…

Doanh nghiệp thực hiện thiếu, thực hiện đủ nhưng không đúng sẽ dẫn đến phát sinh các lỗi xử phạt vi phạm hành chính trong, ví dụ: Lỗi không thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn tại chi cục thuế mới mức phạt là 3 – 5 triệu.

Một số lưu ý trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh cùng quận

Lưu ý về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Lưu ý về hóa đơn khi thay đổi địa chỉ cùng quận

Do trên hóa đơn công ty có thể hiện thông tin gồm tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty nên khi được cấp đăng ký kinh doanh mới thì phải lưu ý lúc này phải thay đổi thông tin hóa đơn, cụ thể:

Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ đã in sẵn

Công ty khắc một con dấu có thông tin công ty, mã số thuế và địa chỉ mới;

Nộp qua mạng thông báo thay đổi thông tin hóa đơn;

Công ty phải xác định là Chi cục thuế đã chấp nhận thông báo thay đổi thông tin hóa đơn của mình thì mới sử dụng hóa đơn tiếp.

Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ cũ đã in sẵn.

Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo

Nộp qua mạng thông báo thay đổi thông tin hóa đơn;

Công ty phải xác định là Chi cục thuế đã chấp nhận thông báo thay đổi thông tin hóa đơn của mình thì mới sử dụng hóa đơn tiếp.

Chỉnh sửa tiêu thức địa chỉ trên phần mềm hoá đơn.

Trường hợp sử dụng hóa đơn mới

Nộp thông báo hủy hóa đơn tất cả số còn lại chưa sử dụng của hóa đơn cũ.

Làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với mẫu hóa đơn mới.

Phải xác định là thông báo phát hành hóa đơn đã được Chi cục thuế chấp nhận thì xuất hóa đơn mới.

Lưu ý về các nội dung thay đổi trong hồ sơ

Công ty có thể thay đổi nhiều nội dung đăng ký kinh doanh cùng với hồ sơ thay đổi địa chỉ như thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên góp vốn, …..

Đổi địa chỉ công ty cùng quận có cần thông báo cho chi cục thuế không ?

Nếu là trước kia sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh về đổi địa chỉ công ty cùng quận thì công ty còn phải thông báo cho Chi cục thuế quản lý biết để tránh hiểu nhầm công ty không hoạt động nữa khi có sự kiểm tra ở địa chỉ cũ của công ty.

Tuy nhiên hiện nay do có sự liên kết về hệ thống thông tin điện tử giữa Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư với Tổng cục thuế mà khi công ty có sự thay đổi thông tin trên giấy phép thì trên hệ thống quản lý của Chi cục thuế cũng sẽ cập nhật thông tin đó.

Vì vậy hiện nay khi đổi địa chỉ cùng quận công ty không cần thông báo cho Chi cục thuế quản lý nữa.

Lưu ý về hóa đơn sau khi đổi địa chỉ công ty cùng quận

Bởi vì trên hóa đơn công ty có thể hiện thông tin gồm tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty nên khi công ty đổi địa chỉ – thay đổi giấy phép kinh doanh hoàn tất thì phải lưu ý lúc này hóa đơn không còn giá trị sử dụng nữa.

Để có thể sử dụng hóa đơn sau khi đổi địa chỉ công ty cùng quận thì cần phải thực hiện theo một trong hai cách sau:

Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ

Công ty phải làm một con dấu mã số thuế.

Đóng dấu mã số thuế lên trên 3 liên hóa đơn mẫu của hóa đơn cũ tại vị trí thông tin công ty.

Sau đó nộp qua mạng thông báo thay đổi thông tin hóa đơn kèm với bản chụp 3 liên hóa đơn mẫu như đã nói ở trên.

Công ty phải xác định là Chi cục thuế đã chấp nhận thông báo thay đổi thông tin hóa đơn của mình thi mới sử dụng hóa đơn được.

Trường hợp sử dụng hóa đơn mới

Nộp thông báo hủy hóa đơn tất cả số còn lại chưa sử dụng của hóa đơn cũ.

Sau đó đặt in hóa đơn mới.

Làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn với mẫu hóa đơn mới.

Phải xác định là thông báo phát hành hóa đơn đã được Chi cục thuế chấp nhận thì mới nên xuất hóa đơn.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về thay đổi địa chỉ công ty cùng quận. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm thay đổi địa chỉ công ty cùng quận và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775