Thành lập công ty tại singapore

thành lập công ty tại singapore

Theo Báo cáo tình hình kinh tế Singapore quý II/2021 của Thương Vụ Việt Nam tại Singapore, trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có khoảng 30.000 doanh nghiệp được thành lập mới, nhiều hơn cùng kỳ 2020, nhờ các chương trình hỗ trợ start – up của Chính phủ nước này.

Hiện nay, Singapore có khoảng hơn 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn một nửa là doanh nghiệp có quốc tịch nước ngoài.

Để mở rộng sự hiện diện ra thị trường toàn cầu, nhiều cá nhân/doanh nghiệp Việt Nam, nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp ở Singapore, mở công ty con hoặc chi nhánh để thực hiện kinh doanh tại Singapore.

Hiện nay nhu cầu mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh là rất lớn, không chỉ ở trong nước mà cả thế giới.

Singapore có thể coi là một cường quốc phát triển kinh tế ở châu Á thu hút được rất nhiều nhà đầu từ khắp thế giới.

Thủ tục thành lập công ty tại singapore tương đối phức tạp, vì thế bài viết sau đây của Rong Ba cung cấp cho bạn những thông tin liên quan cần chuẩn bị cũng như là thủ tục thực hiện thành lập một công ty tại Singapore.

Lựa chọn hình thức thành lập công ty tại singapore

Khi cá nhân, tổ chức Việt Nam muốn thành lập công ty tại singapore thì có hai hình thức thành lập:

Thành lập công ty tại singapore có chuyển vốn từ Việt Nam đầu tư sang Singapore: bạn chuyển vốn từ Việt Nam sang Singapore để sử dụng trong việc kinh doanh tại đất nước này.

Thủ tục này thường cần được thực hiện qua việc đầu tư vào một công ty thương mại nước ngoài (Foreign Company) tại Singapore, hoặc thông qua việc mua lại một công ty hiện có hoặc thành lập mới một công ty tại đây.

Thành lập công ty offshore tại Singapore: bạn thành lập một công ty ở Singapore, nhưng công ty này không được phép tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong nước.

Công ty offshore thường được sử dụng để quản lý tài sản, đầu tư vào các thị trường quốc tế, và có nhiều lợi ích về thuế và bảo mật tài sản.

Thủ tục thành lập công ty tại singapore

Thành lập công ty tại singapore là gì

Thành lập công ty tại singapore là quá trình thành lập và đăng ký một doanh nghiệp tại quốc gia Singapore, một trung tâm tài chính và kinh doanh hàng đầu thế giới.

Quá trình này bao gồm chuẩn bị tài liệu pháp lý, đăng ký công ty và tuân thủ quy định về thuế và luật pháp kinh doanh tại Singapore.

Các bước tiến hành thủ tục thành lập công ty tại singapore

Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Theo đó nhà đầu tư Việt Nam đăng ký đầu tư ra nước ngoài nếu việc thành lập công ty có sử dụng nguồn vốn (tiền, máy móc, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản) chuyển từ Việt Nam qua Singapore.

Tại khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: “Hoạt động đầu tư ra nước ngoàilà việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài”

Như vậy, nếu có sử dụng nguồn tiền, tài sản từ Việt Nam đầu tư thành lập công ty tại singapore thì phải làm thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nếu nguồn vốn đầu tư bằng ngoại tệ chuyển ra Singapore tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ sẽ lấy ý kiến của Ngân Hàng nhà nước.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo Luật quy định là 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ.

Sau khi kết thúc hoạt động đầu tư thành lập công ty tại singapore, thì được chuyển về Việt Nam toàn bộ khoản thu lợi nhuận hợp pháp.

Bước 2: thành lập công ty tại singapore

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mới đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Singapore theo các quy định tại bài viết này.

Thủ tục thành lập công ty offshore tại Singapore

Bước 1: Kiểm tra điều kiện và chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại singapore

Tìm hiểu các điều kiện cụ thể liên quan đến việc thành lập công ty offshore tại Singapore. Sau đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty theo quy định của Singapore.

Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Singapore

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty ở Singapore sẽ được nộp tại Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán (ACRA). Thời gian giải quyết hồ sơ thường từ 2 đến 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ACRA sẽ cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty bản điện tử.

Sau khi xác nhận đăng ký công ty thành công, ACRA sẽ gửi thông báo qua email, kèm mã số đăng ký công ty (UEN) và giấy chứng nhận thành lập công ty bản điện tử. Bạn cũng có thể yêu cầu bản cứng của tài liệu này thông qua quy trình “Hợp pháp hóa lãnh sự”.

Bước 3: Mở tài khoản công ty tại Singapore

Khi muốn mở tài khoản ngân hàng cho công ty, bạn cần lưu ý các yêu cầu sau đây từ các ngân hàng tại Singapore:

Chủ tài khoản và giám đốc công ty phải có mặt trực tiếp tại Singapore để gặp gỡ và thỏa thuận với ngân hàng về việc mở tài khoản doanh nghiệp.

Cung cấp hồ sơ và các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng, bao gồm đơn xin mở tài khoản ngân hàng, giấy phép đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, hộ chiếu của giám đốc/chủ tài khoản/người sở hữu, và các tài liệu khác theo yêu cầu.

Tiến hành tiền gửi chi phiếu (Cheque deposit).

thành lập công ty tại singapore
thành lập công ty tại singapore

Bước 4: Đăng ký thuế hàng hóa dịch vụ (GST)

Nếu doanh thu của công ty tại Singapore vượt quá 1 triệu SGD mỗi năm, bạn cần đăng ký thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Cơ quan Thuế nội địa Singapore (IRAS).

Các công ty đăng ký GST phải tính thuế này cho khách hàng của họ đối với sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp. Sau đó, số tiền thuế này sẽ được nộp cho IRAS tại Singapore.

Nếu doanh thu dự kiến của công ty không vượt quá 1 triệu SGD mỗi năm, bạn không cần đăng ký thuế hàng hóa dịch vụ.

Bước 5: Báo cáo hoạt động hàng năm

Sau khi thành lập công ty tại singapore, bạn cần thực hiện báo cáo tài chính hàng năm theo tiêu chuẩn Báo cáo tài chính của Singapore.

Doanh thu và ước tính thu nhập chịu thuế (ECI) phải được khai báo hàng năm trong vòng 3 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại singapore

Tên công ty để ACRA (Cơ quan Quản lý doanh nghiệp và Kế toán) phê duyệt

Mô tả ngắn gọn và đầy đủ về các hoạt động kinh doanh của công ty sắp thành lập với mã ngành tương ứng theo quy định của ACRA.

Cung cấp ngày cuối cùng của năm tài chính đầu tiên.

Báo cáo tài chính của nhà đầu tư là tổ chức

Giấy tờ pháp lý cá nhân của ít nhất một giám đốc thường trú của công ty tại Singapore (Nominee Director) với thẻ công dân quốc tịch Singapore và địa chỉ cụ thể.

Cung cấp chứng nhận thành lập công ty (Certificate of Incorporation) và bản điều lệ của công ty (Memorandum and Articles of Association) nếu cổ đông là công ty. Nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài thì cần cung cấp hộ chiếu và địa chỉ đã được xác thực.

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài ở Singapore tại Bộ kế hoạch và Đầu tư

Điều kiện thành lập công ty tại singapore

Về chủ thể, thành viên công ty tại Singapore

Chỉ định ít nhất một giám đốc thường trú của công ty tại Singapore (Nominee Director) với thẻ công dân quốc tịch Singapore và địa chỉ cụ thể.

Công ty cần phải có ít nhất 1 cổ đông, số lượng cổ đông tối đa là 50 cổ đông

Cung cấp chứng nhận thành lập công ty (Certificate of Incorporation) và bản điều lệ của công ty (Memorandum and Articles of Association) nếu cổ đông là công ty. Nếu cổ đông là cá nhân người nước ngoài thì cần cung cấp hộ chiếu và địa chỉ đã được xác thực.

Bổ nhiệm 1 thư ký công ty là người Singapore. Lưu ý giám đốc và thư ký công ty không cùng 1 người.

Về địa chỉ văn phòng công ty

Công ty phải có dịa chỉ văn phòng công ty đăng ký thành lập tại Singapore

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Đăng ký xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài ở Singapore tại Bộ kế hoạch và Đầu tư và được cấp phép

Các loại hình công ty tại Singapore

Theo quy định của pháp luật Singapore, có ba loại hình doanh nghiệp chính, bao gồm:

Công ty tư nhân

Đây là loại hình doanh nghiệp thuộc sở hữu của một chủ sở hữu duy nhất, có thể là cá nhân hoặc một công ty khác.

Chủ sở hữu trong trường hợp này có quyền kiểm soát tối đa hoạt động của doanh nghiệp. Công ty tư nhân không được công nhận là một pháp nhân riêng biệt.

Công ty hợp danh

Công ty được thành lập bởi nhiều đối tác, tối thiểu là 2 và tối đa là 20. Công ty hợp danh cũng không được công nhận là một pháp nhân riêng biệt và thường phù hợp cho các ngành nghề như kiểm toán, kế toán và một số lĩnh vực khác.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Loại hình này là một công ty pháp nhân độc lập, có quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế, cũng như có khả năng kiện các công ty khác và ngược lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thường được đặt tên với cụm từ “Pte Ltd” hoặc “Ltd”

Đặc thù khi đăng ký công ty tại Singapore

Tại Singapore, trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty phải đề xuất tên dự kiến của công ty, sau đó phải được chấp thuận từ Cục quản lý doanh nghiệp và kế toán, sự phê duyệt này mất khoảng một ngày làm việc.

Tên phải phù hợp với quy định của pháp luật, không trùng, tương tự hoặc gây nhầm lẫn với các công ty/nhãn hiệu khác.

Công ty bắt buộc phải có một giám đốc chỉ định (Nominee Director). Giám đốc chỉ định là người cư trú tại Singapore.

Trong trường hợp chủ sở hữu công ty không cư trú tại Singapore thì có thể thuê giám đốc chỉ định, người này sẽ đứng tên về mặt pháp lý và tất cả các giấy tờ của công ty tại Singapore.

Về quyền và nghĩa vụ thì được thực hiện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty, tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp của Singapore.

Sau khi thành lập, công ty phải bổ nhiệm một thư ký công ty, người này là cá nhân và phải mang Quốc tịch Singapore.

Các thành viên công ty không cần phải có mặt tại Singapore để làm thủ tục, chỉ làm văn bản ủy quyền cho công ty Rong Ba.

Sau thành lập, chủ sở hữu công ty và giám đốc phải có mặt để ký các giấy tờ về mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Singapore.

Câu hỏi thường gặp

Yêu cầu về vốn đầu tư khi thành lập công ty ở Singapore là gì

Singapore không yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu khi thành lập công ty. Tuy nhiên, việc chọn loại hình công ty sẽ quyết định số vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thời gian cần thiết để thành lập công ty tại singapore là bao lâu

Thời gian cần thiết thường là từ 1 đến 2 tuần sau khi hoàn thành các thủ tục và yêu cầu liên quan. Quá trình này có thể kéo dài nếu có yêu cầu bổ sung hoặc phức tạp.

Cần phải cư trú tại Singapore để thành lập công ty

Không cần phải cư trú tại Singapore để thành lập công ty. Người nước ngoài có thể thuê giám đốc chỉ định hoặc sử dụng dịch vụ công ty luật đại diện để đại diện cho công ty tại Singapore.

Công ty Singapore có bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng không

Doanh nghiệp Singapore không bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng tại Singapore. Tuy nhiên, với kinh nghiệm hỗ trợ nhiều khách hàng của Rong Ba, mở tài khoản ngân hàng tại Singapore là việc nên làm, bởi vì:

Doanh nghiệp Singapore sẽ được trải nghiệm nhiều loại dịch vụ quốc tế khác nhau mà ngân hàng nội địa không hỗ trợ (như giao dịch nhiều loại tiền tệ trong và ngoài nước, v.v…)

Đa dạng các kênh/ phương tiện thanh toán cho nhiều đối tác trên thế giới

Đa dạng hóa sự lựa chọn phương thức thanh toán cho nhiều khách hàng trên thế giới

Ngoài ra, từ kinh nghiệm thực tiễn của Rong Ba, vẫn có những doanh nghiệp Singapore không mở tài khoản ngân hàng tại đây.

Bởi vì đa phần các doanh nghiệp này không phát sinh giao dịch trong quá trình kinh doanh mà chỉ muốn mở công ty Singapore để tạo giá trị thương hiệu quốc tế và thuận lợi đấu thầu.

Làm sao tôi có thể tìm được Giám đốc và Thư ký người Singapore cho công ty Singapore

Trường hợp doanh nghiệp chưa có Giám đốc và thư ký người Singapore cho doanh nghiệp Singapore, Rong Ba sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp để hoàn thành đầy đủ yêu cầu mở công ty Singapore.

Dịch vụ thành lập công ty tại singapore tại Công ty Rong Ba

Thủ tục đơn giản: Dịch vụ thành lập công ty tại singapore giúp khách hàng giảm bớt thời gian và công sức cần thiết để hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty.

Tư vấn chuyên nghiệp: Các nhân viên của dịch vụ cung cấp cho khách hàng các tư vấn chuyên nghiệp về quy trình và các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thành lập công ty tại singapore.

Điều này giúp cho khách hàng có được cái nhìn tổng quan về quy trình và các yêu cầu pháp lý cần thiết cho việc thành lập công ty.

Tăng khả năng thành công: Các dịch vụ thành lập công ty tại singapore giúp khách hàng tăng khả năng thành công trong việc thành lập công ty tại singapore bởi vì các chuyên gia pháp lý và tài chính có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp và kế hoạch tốt nhất để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tăng hiệu quả kinh doanh: thành lập công ty tại singapore có nhiều lợi ích cho việc kinh doanh, bao gồm thuế thấp, môi trường kinh doanh thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật tốt, cộng đồng doanh nghiệp đa dạng và nhiều hơn nữa.

Dịch vụ thành lập công ty tại singapore có thể giúp cho khách hàng tận dụng những lợi thế này và tăng hiệu quả kinh doanh của họ.

Tiết kiệm chi phí: dịch vụ thành lập công ty tại singapore có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đặc biệt là khi so sánh với việc tự làm mọi thủ tục và tìm hiểu về pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty tại singapore.

Các dịch vụ cũng giúp khách hàng giảm thiểu các rủi ro pháp lý và tài chính có thể xảy ra trong quá trình thành lập công ty.

Tư vấn các quy định cơ bản về việc thành lập công ty tại singapore;

Tư vấn việc đăng ký đầu tư ra nước ngoài, đại diện khách hàng xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra ngoài;

Tư vấn việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu để nộp lên Cơ quan quản lý doanh nghiệp và Kế toán (ACRA);

Tư vấn về thuế, kế toán cho công ty trong giai đoạn sau thành lập;

Tư vấn về mở tài khoản ngân hàng cho công ty tại Singapore;

Tư vấn về dịch vụ kiểm toán, khai báo thuế cho công ty trong tất cả các kỳ thuế;

Tư vấn về dịch vụ văn phòng ảo, Nominee director, shareholder;

Dịch thuật các văn bản, tài liệu do khách hàng cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin