THÀNH LẬP CÔNG TY HÀ NỘI

Với vị thế đặc biệt, Thủ đô Hà Nội đóng vai trò là đầu mối sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là dẫn dắt hoạt động kinh tế của cả khu vực phía Bắc. Vì thế nhu cầu đăng ký thành lập cong ty Hà Nội ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Bởi lẽ, khi thành lập doanh nghiệp thì các nhà kinh doanh sẽ có điều kiện mở rộng quy mô của công ty mình hơn về ngành nghề kinh doanh, số lượng lao động không hạn chế và nhiều lợi ích khác.

Điều quan trọng hơn là khi công ty được đăng ký về trình tự, thủ tục một cách hợp pháp, công ty sẽ được pháp luật bảo hộ tốt hơn khi có tranh chấp xảy ra.

Trong bài viết dưới đây của Tư vấn Trí Tâm, chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình thủ tục cũng như các vấn đề liên quan khi thanh lap cong ty tai Ha Noi.

Lợi ích khi thành lập cong ty Hà Nội

Quý doanh nghiệp khi đăng ký thành lập cong ty Hà Nội sẽ đạt được những lợi ích sau:

+ Kinh doanh hợp pháp, được nhà nước cho phép, được pháp luật bảo vệ;

+ Có con dấu riêng ký kết hợp đồng mua bán, đảm bảo việc thực hiện mua bán đúng quy định;

+ Tăng độ uy tín với khách hàng, khách hàng yên tâm hơn khi giao dịch với doanh nghiệp bạn;

+ Chứng thực được hoạt động kinh doanh, bạn có tư cách pháp nhân;

+ Được sử dụng hóa đơn tài chính;

+ Dễ dàng huy động vốn dưới nhiều hình thức;

+ Quảng bá hình ảnh, thương hiệu kinh doanh rộng rãi hơn;

+ Công ty lớn sẽ tạo ra công ăn, việc làm cho xã hội, đóng góp cho xã hội;

+ Dễ dàng kiểm soát việc thu chi, chia lợi nhuận hơn là hộ kinh doanh.

Tư vấn các nội dung thành lập cong ty Hà Nội

  • Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của công ty;
  • Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty;
  • Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong công ty;
  • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của công ty;
  • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

Tư vấn quy trình thành lập cong ty Hà Nội

thành lập công ty Hà Nội

Bước 1: Điều kiện thành lập cong ty Hà Nội

Để thành lập một cách hợp pháp, công ty cần thoả mãn các điều kiện cơ bản, Tư vấn Trí Tâm tư vấn thành lập công ty về các vấn đề sau:

– Về loại hình công ty: Để đăng ký được loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu, điều kiện và mục đích của công ty thì chủ thể đăng ký cần nắm rõ đặc điểm của từng loại hình công ty.

– Về thành viên/cổ đông sáng lập:

+ Công ty hợp danh: có ít nhất là 2 thành viên hợp danh trở lên, có thể có hoặc không có các thành viên góp vốn cùng kinh doanh.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên: ít nhất từ 2 cá nhân hoặc 2 tổ chức trở lên làm chủ sở hữu doanh nghiệp nhưng không được vượt quá 50 thành viên.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.

+ Công ty cổ phần: có ít nhất 3 thành viên trở lên và không hạn chế số lượng thành viên tối đa.

-Về tên công ty: Tên công ty mà chủ thể lựa chọn phải đảm bảo các yếu tố sau đây: Loại hình doanh nghiệp và tên riêng. 

– Về địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Địa chỉ trụ sở chính của công ty đăng ký cần phải cụ thể, rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Địa chỉ được lựa chọn còn phải đáp ứng đủ các điều kiện để kinh doanh và không thuộc vào các trường hợp pháp luật không cho phép ví dụ: địa chỉ công ty tại chung cư, nhà tập thể,….

-Về vốn điều lệ của công ty: Vốn điều lệ là yếu tố tác động đến thuế môn bài. Do vậy, công ty nên lựa chọn vốn điều lệ phù hợp.

-Về người đại diện theo pháp luật của công ty: Người đại diện theo pháp luật của công ty được hiểu là cá nhân đại diện cho công ty trong việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong quan hệ dân sự mà công ty giao dịch, thực hiện.

-Về ngành nghề kinh doanh: Đây là vấn đề mà chủ doanh nghiệp cần lưu ý khi không được kinh doanh ngành nghề kinh doanh pháp luật cấm( ví dụ kinh doanh các chất ma túy, kinh doanh mại dâm; mua bán người,…) và trong một số ngành nghề kinh doanh pháp luật còn quy định điều kiện khi kinh doanh các loại ngành nghề này (ví dụ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ kiểm toán,..)

Bước 2: Tư vấn định hướng khách hàng khi thanh lap cong ty tai Ha Noi

+ Dựa trên quy định pháp luật Tư vấn Trí Tâm phân tích, đánh giá quy định và điều kiện thành lập đối với từng loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân ….) và căn cứ vào điều kiện hiện tại của khách hàng nhằm tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hình công ty phù hợp;

+ Tư vấn cho khách hàng về cách đặt tên doanh nghiệp cho phù hợp với quy định pháp luật về điều kiện về tên doanh nghiệp như: Quy định về cấm đặt tên trong doanh nghiệp, quy định về tên trùng và tên dễ gây nhầm lẫn, quy định về tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài…theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

+ Tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật về địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp, điều kiện về trụ sở chính và các vấn đề liên quan đến vốn đầu tư/vốn điều lệ (mức vốn điều lệ, điều kiện về vốn, các hình thức tăng giảm vốn, mức/bậc thuế môn bài tương ứng …);

+ Tư vấn về ngành nghề, mục tiêu kinh doanh cho khách hàng. Dựa trên lĩnh vực ngành nghề khách hàng cung cấp Tư vấn Trí Tâm tư vấn các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề cấm kinh doanh… Nhằm mục đích cùng với khách hàng lựa chọn ngành nghề, mục tiêu phù hợp và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

+ Tư vấn các quy định khác khác liên quan đến vấn đề thành lập công ty đối với trường hợp thành lập công ty trong nước và công ty có vốn nước ngoài, nhằm mục đích tư vấn và định hướng cho khách hàng có lựa chọn thành lập doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo mục tiêu thành lập trước đó.

Bước 3: Hồ sơ khi thành lập cong ty Hà Nội

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm các loại giấy tờ cơ bản sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

+ Điều lệ công ty

+ Danh sách thành viên/ cổ đông

+ Bản sao hợp lệ:

Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

+ Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức

+ Hợp đồng uỷ quyền ( nếu có).

Tuỳ theo từng loại hình công ty mà hồ sơ đăng ký thành lập công ty sẽ có thêm một số giấy tờ khác.

Bước 4: Soạn thảo và xây dựng hồ sơ đăng ký thanh lap cong ty tai Ha Noi

+ Hoàn thiện Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;

+ Xây dựng dự thảo Điều lệ công ty

+ Xây dựng danh sách thành viên/cổ đông sáng lập…;

+ Soạn thảo hợp đồng liên doanh, hợp đồng nguyên tắc thuê nhà xưởng và các giấy tờ khác đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Soạn thảo, thực hiện các loại giấy tờ khác liên quan theo quy định.

Bước 5: Tiến hành liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm thực hiện thủ tục theo ủy quyền

+ Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;

+ Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và dấu công ty cho doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền;

+ Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ sau khi thành lập cong ty Hà Nội

+ Xây dựng hồ sơ pháp lý sau thành lập cho doanh nghiệp;

+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu ( qua email );

+ Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập doanh nghiệp.

+ Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký logo, thương hiệu…

+ Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp miễn phí qua điện thoại theo hotline: 0397597960.

Liên hệ tư vấn thành lập cong ty Hà Nội

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký thanh lap cong ty tai Ha Noi vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn 0397597960  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để kết nối trực tiếp với luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi.

+ Thời gian hoạt động của Tư vấn Trí Tâm: Hoạt động từ 8h00 – 21h00 tất cả các ngày trong tuần. Luật sư, chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, giải đáp mọi vướng mắc pháp lý mà bạn đề cập.

+ Nếu có bất kỳ vướng mắc gì về pháp luật cách nhanh chóng và tiện lợi nhất hãy nhấc điện thoại gọi cho chúng tôi theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn hãy chuẩn bị trước nội dung cần tư vấn, cước điện thoại trước khi gọi để đảm bảo chất lượng cuộc gọi ổn định và nhận được tư vấn tốt nhất, không bị gián đoạn.

Bước 2: Nhấc điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số 0397597960 và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn.

Bước 3: Vui lòng chờ kết nối đến luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Bước 4: Trình bày vấn đề đang gặp vướng mắc, lắng nghe tư vấn từ các luật sư, chuyên viên tư vấn, trao đổi những vấn đề còn thắc mắc.

Chúng tôi luôn tự tin tư vấn cho quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Bởi vì, chúng tôi có đội ngũ tư vấn đều là những luật sư, chuyên gia, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong việc tư vấn pháp luật, luôn hỗ trợ tận tình và đem đến sự hài lòng cho khách hàng!

Khi tư vấn qua tổng đài 0397597960 quý khách hàng được sử dụng tư vấn một cách miễm phí. Chúng tôi không thu thêm bất cứ phí luật sư tư vấn nào.

Vì vậy, nếu quý khách hàng đang có vướng mắc về các vấn đề pháp luật trong quá trình thanh lap cong ty tai Ha Noi đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi qua hotline 0397597960 để được tư vấn, hỗ trợ ngay lập tức.

Lưu ý khi tư vấn:

Do nhu cầu tư vấn thanh lap cong ty tai Ha Noi ngày càng cao, tuy nhiên số lượng luật sư, chuyên viên tư vấn còn hạn chế nên khi kết nối đến tổng đài quý khách hàng vui lòng chờ và giữ máy trong giây lát để được kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn.

Tổng đài tư vấn của chúng tôi từ chối các câu hỏi không liên quan đến nội dung tư vấn, có thái độ không tôn trọng luật sư, chuyên viên tư vấn.

Nhằm đa dạng hóa các dịch vụ tư vấn cho quý doanh nghiệp khi có nhu cầu đăng ký thanh lap cong ty tai Ha Noi, Tư vấn Trí Tâm cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn qua email, zalo, tư vấn trực tiếp theo địa chỉ khách hàng yêu cầu…Vui lòng liên hệ hotline: 0397597960 để biết thêm chi tiết và yêu cầu dịch vụ.

Hy vọng bài viết này của Tư vấn Trí Tâm sẽ cung cấp đến quý khách hàng những thông tin hữu ích về thành lập công ty. Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc gì hãy gọi đến tổng đài tư vấn 0397597960 của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được giải đáp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp và các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp miễn phí một cách tận tình và chuyên nghiệp.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Tư vấn Trí Tâm!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: My Trà

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581