Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Tiền Giang

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Tiền Giang

Tiền Giang là một trong những tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với nền kinh ngày càng phát triển, đầu tư trong nước cũng như đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài.

Để tìm hiểu sâu hơn về các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tiền giang, dưới đây công ty Luật Rong Ba sẽ cung cấp các nội dung cần thiết về đối tượng thành lập cũng như các thủ tục cụ thể và chi tiết nhất cho người đọc.

Tình hình đầu tư có vốn nước ngoài ở Tiền Giang

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đình Thông cho biết, trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, địa phương đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư, thu hút nguồn vốn đầu tư gắn với phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, đảm bảo phát triển bền vững trong năm 2022.

Theo đó, tỉnh phấn đấu cả năm thu hút thêm 27 dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đầu tư đạt 20.485 tỷ đồng, tăng 80% về số dự án và tăng 3,4 lần về số vốn đầu tư vào tỉnh so với năm 2021.

Trong số đó, 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 16.000 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư dự kiến 145 triệu USD, tương đương 3.335 tỷ đồng và 7 dự án đăng ký tăng thêm vốn 50 triệu USD, tương đương 1.150 tỷ đồng.

Một số dự án lớn dự kiến sẽ thu hút đầu tư vào tỉnh trong năm 2022 như: tổ hợp nhà máy kết cấu thép có vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tổ hợp các dự án sản xuất và chế biến nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến có vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Năm 2021 vừa qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tỉnh vẫn tích cực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng.

Tiền Giang đã thu hút được 15 dự án đầu tư mới và 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài tăng thêm vốn đầu tư với tổng nguồn vốn đầu tư đạt trên 5.942 tỷ đồng. (Theo Bnews)

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, ước trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 498 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.500 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 43% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký mới.

Bên cạnh đó, Tiền Giang ghi nhận 350 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động, gồm: 36 chi nhánh, 13 văn phòng đại diện, 301 địa điểm kinh doanh. 3.800 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, tăng 74% so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế đến cuối tháng 6 năm 2022, tỉnh Tiền Giang có khoảng 6.430 doanh nghiệp hoạt động và 65.400 hộ kinh doanh.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ước trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Tiền Giang thu hút được 9 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 834,21 tỷ đồng, gấp 4,68 lần so với cùng kỳ năm 2021; điều chỉnh tăng vốn 815,4 tỷ đồng, bằng 20,5% so cùng kỳ năm 2021; nâng tổng vốn đầu tư thu hút mới đạt 1.649,6 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, tổng vốn đầu tư thu hút 6 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021, chỉ bằng 39,7% so cùng kỳ.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Tiền Giang
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tiền giang

Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

Thẩm quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư:

Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài kể cả đặt dự án trong khu công nghiệp hoặc dự án ngoài khu công nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tiền giang

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, Chương IV Nghị định số 01/20121 về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình kinh doanh.

Tương tự như công ty có vốn Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tùy thuộc vào loại hình công ty khách hàng mong muốn thành lập: công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc loại hình doanh nghiệp khác, Luật Rong Ba sẽ soạn thảo hồ sơ tương ứng, thông thường hồ sơ thành lập công ty gồm các tài liệu sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực; Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;

Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để ủy quyền cho Công ty Luật Rong Ba thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ thành lập công ty và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty Luật Rong Ba tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Khác với trước đây, thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty.

Do đó, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang

Tư vấn điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài: tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điều kiện kinh doanh các ngành nghề; địa điểm thực hiện dự án; lưu ý các thủ tục trước và sau thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài;

Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần;

Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;

Tư vấn hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;

Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép theo yêu cầu chuyên ngành, làm dấu pháp nhân, thủ tục sau thành lập công ty, thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư…;

Tư vấn toàn diện, thường xuyên, dịch vụ kế toán, pháp luật thuế trọn gói các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Công ty Luật Rong Ba về các thủ tục liên quan đến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tiền giang.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tiền giang, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775