Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Bình

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Bình

Được mệnh danh là vựa lúa miền Bắc, Thái Bình đang ngày càng phát triển kinh tế không chỉ về nông nghiệp mà đang có xu hướng phát triển kinh tế về mọi mặt, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày càng nhiều.

Để tìm hiểu sâu hơn về các thủ tục tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thái bình, dưới đây công ty Luật Rong Ba sẽ cung cấp các nội dung cần thiết về đối tượng thành lập cũng như các thủ tục cụ thể và chi tiết nhất cho người đọc.

Tình hình đầu tư tại Thái Bình

Trong 10 tháng của năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Toàn tỉnh Thái Bình có 68 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 18.000 tỷ đồng; trong đó vốn đăng ký mới gần 16.800 tỷ đồng.

Tỉnh có 5 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD; trong đó, có 3 dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn đăng ký gần 400 triệu USD, cao hơn tổng số vốn FDI đã thu hút đầu tư của cả giai đoạn 2016 – 2020.

Trong tháng 10/2021, Cụm công nghiệp An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cũng đã được tổ chức khánh thành và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Ngoài ra, một số tập đoàn lớn đang nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Thái Bình…

Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Bình có trên 1.200 dịch vụ công được phê duyệt; trong đó, có trên 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; có gần 160 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; có gần 70 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.

Ngoài ra, trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Bình còn cung cấp 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các đơn vị, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Hiện nay, Thái Bình đang là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư mà không phải tỉnh nào cũng có. Đặc biệt, tỉnh Thái Bình đã được Chính phủ cho thành lập Khu Kinh tế Thái Bình với rất nhiều ưu đãi, cơ hội để tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư đồng bộ. Khu kinh tế Thái Bình không chỉ là cơ hội của tỉnh Thái Bình mà của cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ, bởi ở đây có những chính sách ưu đãi đầu tư hàng đầu.

Cùng với các tuyến đường đã đầu tư kết nối với Khu Kinh tế, tỉnh Thái Bình đang tích cực đầu tư hạ tầng đồng bộ, với một số tuyến đường mới để kết nối thuận lợi không chỉ đến Hải Phòng mà với cả Quốc lộ 5B để về Hà Nội, sân bay Nội Bài.

Thái Bình xác định việc xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình là nhiệm vụ số 1 trong phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là việc thu hút nhà đầu tư vào khu kinh tế này.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Bình
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thái bình

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thái bình

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khắc con dấu pháp nhân, thông báo sử dụng mẫu dẫu của công ty;

Bước 4: Xin giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán lẻ hàng hóa.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đối tượng cần xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Đối với công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ khi thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Do đó, đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập công ty (tức công ty liên doanh giữa Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài) thì phương án tối ưu và giảm thiểu thủ tục nên thực hiện theo trình tự:

Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;

Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động bán lẻ và xin giấy phép khác theo quy định như giấy phép phòng cháy chữa cháy,… cho cơ sở sản xuất.

Quy trình thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì hồ sơ được áp sụng theo quy định tại điều 33, 34, 35 luật đầu tư 2014; cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn .

Thời gian thực hiện đăng ký doanh nghiệp hiện nay chỉ từ 3-7 ngày.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương tỉnh Thái Bình (Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa):

Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;

Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm;

Thuyết minh năng lực tài chính, xác nhận ngân hàng;

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thời gian hoàn thành: từ 25 – 30 ngày làm việc.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Công ty Luật Rong Ba về các thủ tục liên quan đến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thái bình.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thái bình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin