Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương gồm những bước nào? đang là vấn đề của nhiều người đầu tư quan tâm.

Để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình thành lập doanh nghiệp, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương

Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Bình Dương là gì

– Thành lập công ty được xem là thủ tục pháp lý được chủ doanh nghiệp tiến hành tại những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Luật đầu tư có quy định như sau: “Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. 

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

–  Trong khái niệm trên có thuật ngữ “Nhà đầu tư nước ngoài” vậy Nhà đầu tư nước ngoài là gì ? Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

Thành lập công ty có vốn nước ngoài ở Bình Dương là việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện việc thành lập một tổ chức kinh tế và trong tổ chức kinh tế đó có một phần hoặc toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, có trụ sở chính đặt ở Bình Dương.

Điều kiện pháp lý đối với chủ thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư người nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn vào công ty tại Bình Dương phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Bình Dương tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quy định về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty Bình Dương không hạn chế trừ các trường hợp như sau:

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

– Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên đối với các ngành nghề mà theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế có hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn trong doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương

Đối với nhà đầu tư là cá nhân

Nhà đầu tư cá nhân ở đây là người nước ngoài trực tiếp đầu tư vào Việt Nam và hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu nhà đầu tư nước ngoài.

Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng hoặc giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Hợp đồng thuê trụ sở đầy đủ các thông tin và có tính xác thực.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức

Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, có chứng thực đối với công ty trong nước và hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong năm gần nhất.

Bản sao chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật.

Điều lệ của công ty chủ quản và văn bản ủy quyền của công ty cho người đại diện (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài).

Hồ sơ kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư được xác nhận bằng số dư tài khoản ngân hàng.

Trình tự các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Bình Dương

Các bước cơ bản thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh Bình Dương như sau:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ở bước này, nhà đầu tư tiến hành kê khai trực tuyến các thông tin về dự án qua cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Sau khi kê khai trực tuyến, trong vòng 15 ngày trở lại, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tại Cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ được tiếp nhận khớp với những thông tin kê khai thì đơn vị sẽ cấp cho nhà đầu tư một tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Tài khoản này giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Có thể nói, mọi hoạt động như tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư. Hoặc cập nhập tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư đều được Cơ quan đăng ký đầu tư thể hiện qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Nếu nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Lúc này, nhà đầu tư cần tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, quá trình tiếp nhận xử lý việc đăng ký doanh nghiệp tại Bình Dương rất nhanh gọn, kết quả thường được trả chỉ sau 3-7 ngày làm việc.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư được phê duyệt hồ sơ thì kết quả sẽ công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Lúc này, nhà đầu tư có thể tiến hành khắc con dấu pháp nhân, thông báo sử dụng mẫu dấu của công ty.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Đối tượng cần xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Đối với công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ khi thành lập doanh nghiệp bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đầu tư trước khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Do đó, đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập công ty(tức công ty liên doanh giữa Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài) thì phương án tối ưu và giảm thiểu thủ tục nên thực hiện theo trình tự:

Bước 1: Thành lập công ty Việt Nam;

Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề có điều kiện;

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hoạt động bán lẻ và xin giấy phép khác theo quy định như giấy phép phòng cháy chữa cháy,… cho cơ sở sản xuất.

Quy trình thực hiện:

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ;

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì hồ sơ được áp sụng theo quy định tại điều 33, 34, 35 luật đầu tư 2014; cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Ban Quản lý khu công nghiệp đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp tiến hành đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua trang https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn .

Việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp hiện nay tại Bình Dương là rất nhanh gọn với thời gian chỉ từ 3-7 ngày.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương (Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa):

Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh;

Giải trình đáp ứng điều kiện; Xác nhận kinh nghiệm;

Thuyết minh năng lực tài chính, xác nhận ngân hàng;

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Uỷ qyền cho Công ty Luật Việt An nộp hồ sơ.

Thời gian hoàn thành: từ 25 – 30 ngày làm việc.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bình dương và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775