Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bạc Liêu

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bạc Liêu

Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam ngày càng nhiều. Đây là cơ hội lớn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở nước ta.

Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bạc liêu như thế nào? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Cơ sở pháp lý của việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bạc liêu

– Biểu cam kết WTO;

– Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

– Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

– Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch;

– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

– Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài;

– Cùng góp vốn thành lập công ty cùng nhà đầu tư Việt Nam;

– Mua phần vốn góp của công ty Việt Nam;

– Thực hiện đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC;

Các hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bạc liêu

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu

Theo đó nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty tại Việt Nam. Theo đó, lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tùy lĩnh vực hoạt động có thể góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập được thực hiện theo các bước như sau:

+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Bước 2: Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Bước 5: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

+ Bước 6: Khắc dấu của công ty

+ Bước 7: Cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đủ điều kiện hoạt động

+ Bước 8: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

+ Bước 9: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo dạng góp vốn, mua cổ phần

Với hình thức này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp vốn vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài tùy lĩnh vực hoạt động có thể góp vốn từ 1%-100% vốn vào công ty Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam. Sau đó, công ty Việt Nam trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài dạng góp vốn, mua cổ phần thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Thành lập công ty có vốn Việt Nam

+ Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

+ Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

+ Bước 4: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

+ Bước 5: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Bước 6: Cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép đủ điều kiện hoạt động

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bạc Liêu
thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bạc liêu

Ưu điểm thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam

Ưu điểm thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam so với thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài góp vốn ngay từ đầu như sau:

– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài dù có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Khi doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đầu tư sẽ giảm thiểu thủ tục khi có sự thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

– Thủ tục thay đổi đơn giản: Khi doanh nghiệp chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ phải thực hiện khi có sự thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, thông tin chủ sở hữu,…thực hiện thủ tục giống như doanh nghiệp Việt Nam;

– Không phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát đầu tư,…;

– Không phải thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên hệ thống quản lý về đầu tư.

– Thủ tục chứng minh năng lực tài chính cũng đơn giản và dễ dàng hơn.

– Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lưu ý về lĩnh vực đầu tư

Tùy lĩnh vực đầu tư mà nhà đầu tư có thể xác định được tỷ lệ góp vốn của mình tại công ty được thành lập tại Việt Nam.

Đối với mỗi lĩnh vực cụ thể nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện riêng, đồng thời xác định số vốn đầu tư tương ứng để chứng minh năng lực tài chính trong lĩnh vực đầu tư phù hợp để dự án được cấp phép đầu tư đồng thời đảm bảo việc góp vốn đúng và đủ theo tiến độ cam kết.

Đối với các lĩnh vực đầu tư không có trong cam kết WTO khi nhà đầu tư muốn đầu tư thì phải xin chấp thuận và cho ý kiến từ Bộ Công thương.

Do đó, khả năng để đăng ký thành công các ngành nghề này không cao, đồng thời phụ thuộc lớn vào khả năng giải trình, năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Lưu ý về giá trị góp vốn đầu tư, tiến độ góp vốn đầu tư

Vốn đầu tư không chỉ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam mà còn là cơ sở xác định việc nhà đầu tư có phải làm giấy phép lao động hay không.

Đối với nhà đầu tư góp vốn đầu tư tại Việt Nam ít hơn 3 tỷ đồng thì không được miễn giấy phép lao động, nhà đầu tư vẫn phải xin giấy phép lao động và khi có giấy phép lao động thì chỉ được cấp thẻ tạm trú tối đa 02 năm.

Tỷ lệ vốn đầu tư của nhà đầu tư còn liên quan đến thời hạn của thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam cụ thể:

– Đối với nhà đầu tư có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng thẻ tạm trú được cấp có thời hạn không quá 03 năm;

– Đối với nhà đầu tư có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng thẻ tạm trú được cấp có thời hạn không quá 05 năm;

– Đối với nhà đầu tư có vốn góp giá trị từ từ 100 tỷ đồng trở lên thẻ tạm trú được cấp có thời hạn không quá 10 năm.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải lưu ý về việc góp vốn đầu tư đúng hạn theo tiến độ ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư không góp đủ vốn theo đúng thời hạn đã cam kết phải thực hiện gia hạn góp vốn đầu tư (nếu có lý do chính đáng) trường hợp gia hạn muộn sẽ bị phạt về việc góp vốn muộn.

Lưu ý về chủ thể đầu tư

– Chủ thể đầu tư từng lĩnh vực có quy định cụ thể, một số ngành nghề quy định nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể thực hiện thành lập công ty tại Việt Nam với tư cách là pháp nhân, thậm chí là pháp nhân có hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.

Do đó, nhiều trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thể đầu tư với tư cách cá nhân một số lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.

– Đối với các nhà đầu tư mang quốc tịch không phải là thành viên WTO thì việc đầu tư tại Việt Nam cũng phải xin ý kiến thẩm tra của Bộ Công thương, khả năng để đăng ký cho các nhà đầu tư này không cao, đồng thời phụ thuộc lớn vào khả năng giải trình, năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Lưu ý về việc tài khoản góp vốn đầu tư

Trên thực tế nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến với ACC trong tình trạng “dở khóc, dở cười” do trong quá trình thành lập đã không được tư vấn về việc phải góp vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Dẫn đến tình trạng góp vốn không đúng quy định mà vốn đó đôi khi đã được sử dụng hết nên khắc phục việc góp vốn sai là điều vô cùng khó khăn không những vậy còn bị phạt do không góp vốn đúng.

Khi công ty muốn có sự thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ góp vốn gặp không ít khó khăn, nhiều trường hợp muốn giải thể cũng không thể thực hiện thủ tục.

Do đó, công ty có vốn nước ngoài cần đặc biệt lưu ý về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và thực hiện góp vốn đúng hạn vào tài khoản này.

Lưu ý về việc thuê trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Khác với công ty vốn Việt Nam khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài ngay khi nộp hồ sơ thành lập công ty có giấy tờ chứng minh về trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án công ty.

Theo đó trụ sở công ty không được sử dụng nhà chung cư, hồ sơ thành lập công ty bắt buộc phải nộp kèm hợp đồng thuê trụ sở, địa điểm dự án cùng giấy tờ hợp pháp (bản công chứng) của bên cho thuê nhà.

Đối với địa điểm thực hiện dự án sản xuất phải có chức năng cho thuê bất động sản trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê và phải ở trong cụm, khu công nghiệp.

Lưu ý về việc lựa chọn hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh lựa chọn hình thức đầu tư như bài viết này (tức nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu).

Nhà đầu tư muốn thủ tục đơn giản hơn, đặc biệt nếu nhà đầu tư nước ngoài có kết hợp với nhà đầu tư Việt Nam để cùng kinh doanh thì nên lựa chọn đầu tư theo hình thức mua phần vốn góp, cổ phần của công ty Việt Nam.

Theo hình thức này thủ tục thành lập công ty đơn giản hơn, việc chứng minh trụ sở công ty không bắt buộc, đặc biệt nhà đầu tư giảm được thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo đó, trong quá trình hoạt động sẽ tiết kiệm được nhiều thủ tục pháp lý và chi phí khi có phát sinh sự thay đổi, bổ sung.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bạc liêu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bạc liêu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin