Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Chi nhánh công ty là một đơn vị trực thuộc của công ty, không có tư cách pháp nhân được thành lập nhằm thực hiện các công việc mà công ty giao trong phạm vi nhất định, thực hiện kinh doanh trong phạm vi ngành nghề kinh doanh mà công ty đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trước đó.

Vậy thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh được thực hiện như thế nào? Hình thức hạch toán thuế khi thành lập chi nhánh ra sao?

Những điểm cần lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty là gì? Để hiểu rõ hơn những vấn đề trên quý độc giả có thể thảm khảo một số nội dung chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Hình thức hạch toán thuế khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh?

Trong thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh một trong những điều mà công ty cần quan tâm nhất chính là lựa chọn hình thức hạch toán thuế sao cho phù hợp với mục đích của công ty.

Hình thức hạch toán thuế khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh được thực hiện qua hai hình thức là hạch toán thuế độc lập, hạch toán thuế phụ thuộc.

Chi nhánh hạch toán thuế độc lập sẽ có bộ phận kế toán riêng so với công ty, tự thực hiện công việc kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN và quyết toán thuế TNDN tại cơ quan có thẩm quyền tại trụ sở đặt chi nhánh.

Với chí nhánh hạch toán thuế độc lập sẽ phải có con dấu riêng và tài khoản ngân hàng riêng, có lập hóa đơn kê khai thuế riêng tại chi nhánh.

Chi nhánh hạch toán thuế phụ thuộc vào trụ sở chính thực hiện kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN ở chi nhánh. Việc kết toán thuế TNDN thực hiện tại trụ sở chính.

Chi nhánh hạch toán thuế phụ thuộc có thể có con dấu riêng hoặc không, không có bộ phận kế toán riêng, nếu trường hợp tại chi nhánh này không kinh doanh, không mang lại doanh thu thì thực hiện kê khai các loại thuế tại trụ sở chính của công ty.

Lưu ý về chế độ hạch toán

Như đã nhắc tới lúc đầu, chi nhánh mới thành lập có thể lựa chọn 2 hình thức hạch toán thuế: Hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Hai hình thức này về cơ bản là khác nhau, cụ thể khác như thế nào mời bạn cùng xem bảng so sánh dưới đây:

Tiêu chí

Chế độ hạch toán độc lập

Chế độ hạch toán phụ thuộc

Con dấu tròn

Bắt buộc làm con dấu riêng

Không bắt buộc, có hoặc không có đều được.

Hóa đơn

Bắt buộc làm hóa đơn riêng.

Không bắt buộc làm hóa đơn riêng, có thể xuất hóa đơn từ công ty mẹ.

Thuế GTGT

Kê khai độc lập với công ty tại nơi đặt chi nhánh.

Kê khai độc lập với công ty tại nơi đặt chi nhánh.

Thuế TNDN

– Kê khai độc lập, không liên quan đến hiệu quả kinh doanh của chi nhánh khác hay của tổng công ty.

– Do công ty mẹ đóng

– Chuyển chứng từ, số liệu về tổng công ty và kê khai chung với các chi nhánh khác.

– Do công ty mẹ đóng

Thuế môn bài

Kê khai độc lập với công ty tại nơi đặt chi nhánh.

Kê khai độc lập với công ty tại nơi đặt chi nhánh.

Chữ ký số

Bắt buộc có chữ ký số riêng

Bắt buộc có chữ ký số riêng

Tài khoản ngân hàng

Phải có tài khoản ngân hàng riêng của chi nhánh

Phải có tài khoản ngân hàng riêng của chi nhánh

Báo cáo tài chính cuối năm

Bắt buộc có báo cáo tài chính cuối năm riêng. Kê khai và nộp tại địa phương đặt chi nhánh.

Không cần tự làm báo cáo tài chính. Kê khai và nộp báo cáo cho công ty mẹ.

Khi công ty mẹ đóng cửa

Chưa chắc đã phải đóng cửa.

Đóng cửa theo.

Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Khi thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh thì công ty cần lưu ý một số vấn đề:

Lựa chọn hình thức hạch toán thuế phù hợp với mục đích thành lập chi nhánh của công ty. Nếu chi nhánh hạch toán thuế độc lập sẽ có mã số thuế riêng và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thẩm quyền như một doanh nghiệp độc lập.

Thực hiện hoạt động trong phạm vi mà công ty cho phép, với tư cách thực hiện mọi hoạt động như trụ sở công ty, hoặc chỉ thực hiện một phần việc được công ty giao, tùy thuộc vào mục đích thành lập.

 Tên của chi nhánh cần có thành phần về tên doanh nghiệp, từ chi nhánh, tên riêng chi nhánh gồm các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái đặc biệt khác F, J, Z, W và các chữ số, ký hiệu đặc biệt.

Địa chỉ của chi nhánh phải đặt ở nơi có thông tin rõ ràng, thuộc những nơi mà nhà nước cho phép đặt địa điểm chi nhánh, hay thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp.

Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ năng lực thực hiện công việc công ty giao cho. Người này không được thuộc trường hợp pháp luật cấm tham gia doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Để thực hiện thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh, công ty phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm những thông tin chính như sau:

– Công ty thực hiện gửi thông báo thành lập chi nhánh đến cơ quan thẩm quyền tại nơi thành lập chi nhánh.

Trong thông báo sẽ bao gồm những thông tin về mã số doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, trụ sở chính doanh nghiệp đặt tại đâu, địa chỉ chi nhánh thành lập, phạm vi hoạt động của chi nhánh, thông tin đăng ký thuế theo hình thức hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc, thông tin người đứng đầu chi nhánh như họ tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty là họ, tên, chữ ký.

– Quyết định thành lập chi nhánh của người có thẩm quyền của công ty.

– Bản sao biên bản họp về vấn đề thành lập chi nhánh của công ty của những người có thẩm quyền tại công ty.

– Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh thành lập.

– Bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu Việt Nam của người đứng đầu chi nhánh là người Việt Nam, bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu nước ngoài đối với người đứng đầu chi nhánh là người nước ngoài.

thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh

Thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh cần tuân theo trình tự, thủ tục cơ bản sau:

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh khác tỉnh

Công ty muốn thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những thông tin cụ thể như chúng tôi đã chi sẻ ở trên.

Cần lưu ý đối với những loại hình công ty khác nhau thì hồ sơ sẽ có thêm các giấy tờ cụ thể khác nhau, như về con dấu chi nhánh, thẩm quyền ra quyết định thành lập chi nhánh…

Bước 2- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Để tạo điều kiện các công ty thực hiện thành lập chi nhánh đơn giản và dễ dàng hơn, công ty có thể thực hiện nộp hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền nơi đặt chi nhánh theo hai hình thức dưới đây:

Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ gửi thông báo và giấy tờ kèm theo như hồ sơ chúng tôi đã liệt kê ở trên đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Nộp hồ sơ qua trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau ba ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, nếu hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ cấp giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh cho công ty, thực hiện cập nhật thông tin về chi nhánh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ không hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu công ty sửa đổi bổ sung hồ sơ sao cho hợp lệ.

Bước 3- Đăng ký thành công chi nhánh

Khi đã thực hiện đăng ký thành lập chi nhánh thành công với cơ quan thẩm quyền, chi nhánh sẽ thực hiện các công việc tiếp theo: Thông báo đến cơ quan thuế tại trụ sở chi nhánh để kê khai thuế và nộp thuế, thực hiện gắn hoặc treo biển tại trụ sở chi nhánh về tên chi nhánh, tên công ty, địa chỉ chi nhánh.

Thực hiện các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh mà công ty đã đăng ký trước đó, thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quy định cụ thể trong thông báo gửi cơ quan có thẩm quyền trong hồ sơ đăng ký.

Trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi thành lập chi nhánh khác tỉnh

Những công ty kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống, khi mở chi nhánh khác tỉnh (kể cả cùng tỉnh) bắt buộc phải theo hạch toán độc lập, tiến hành kê khai thuế hằng quý và soạn báo cáo tài chính cuối năm độc lập với công ty mẹ.

Trường hợp công ty kinh doanh ngành ăn uống, nhưng đó không phải là ngành chính, nếu muốn mở thêm chi nhánh và hạch toán phụ thuộc cần bỏ tất cả những ngành ăn uống trong công ty khi đăng ký thành lập chi nhánh. Như vậy mới được gộp chung sổ sách của chi nhánh vào công ty mẹ để báo cáo cuối năm.

Phân biệt chi nhánh của Công Ty và văn phòng đại diện

4 tiêu chí cơ bản để phân biệt các chi nhánh và văn phòng đại diện là: các chức năng, hình thức kế toán, hoạch toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp.

Chức năng

Các chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và chức năng đại diện được ủy quyền.

Văn phòng đại diện có chức năng kinh doanh và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp.

Đơn giản là đặt, mục đích của văn phòng đại diện là nơi quảng bá,thúc đẩy sản phẩm, giải đáp và tư vấn cho khách hàng.

Hình thức hạch toán

Nếu chi nhánh của Công Ty có thể chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc, văn phòng đại diện phải chọn hình thức hạch toán phụ thuộc.

Hình thức kế toán và kê khai thuế

Tờ khai kế toán và thuế của chi nhánh Công Ty sẽ căn cứ vào hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Sau đó:

Chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập.

Nếu cùng Tỉnh: Công Ty mẹ có trách nhiệm lập báo cáo thuế hàng quý và hàng năm, sử dụng chữ ký số của Công Ty mẹ để nộp thuế giấy phép.

Nếu cùng Tỉnh hay khác Tỉnh đều phải mua chữ kí số riêng: các chi nhánh phải có con dấu riêng của mình để nộp thuế , làm báo cáo thuế quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm của Công Ty mẹ sẽ hoàn tất.

Chi nhánh đăng ký kế toán độc lập

Trong cùng một tỉnh hoặc các tỉnh khác nhau, họ phải mua chữ ký số của riêng mình, kê khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ, báo cáo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm.

Mẫu kê khai thuế và thuế của văn phòng đại diện sẽ được Công Ty mẹ thực hiện, như: nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, khai thuế cho văn phòng đại diện.

Các loại thuế phải nộp

Lưu ý: nếu chi nhánh của công ty ở một tỉnh khác thì sẽ nộp thêm thuế TNDN

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục đăng ký thành lập nhánh công ty khác tỉnh cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775