tcvn 5592 : 1991

tcvn 5592 : 1991

Trong lĩnh vực xây dựng, bê tông nặng đóng một vai trò không thể thay thế cho việc đảm bảo chất lượng của các công trình xây dựng. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều khách hàng quan tâm đến cách bảo dưỡng đối với bê tông nặng và vẫn có nhiều người chưa biết đến cách các chuyên gia tiến hành đánh giá bê tông nặng để đảm bảo chất lượng. Bài viết dưới dây của Luật Rong Ba sẽ giới thiệu với quý khách hàng nội dung của tcvn 5592 : 1991 về bê tông nặng và yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5592:1991 về bê tông nặng – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8828:2011 về Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên .

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5592:1991 về bê tông nặng – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên như sau:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5592 : 1991

BÊ TÔNG NẶNG – YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN
Heavy concrete – Requirements for natural moist curing

Tiêu chuẩn này quy định việc bảo dưỡng ẩm tự nhiên cho bê tông nặng, dùng xi măng poóc lăng hoặc xi măng puzơlan, bằng cách phủ mặt và tưới nước.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi kết cấu bê tông cốt thép có tiếp xúc với không khí tự nhiên.

Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng.

Tiêu chuẩn này thay thế điều 5.85 ÷ 5.87 trong TCVN 4453: 1987 “Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công nghiệm thu”.

Đối với các kết cấu bê tông cốt thép có thêm các yêu cầu đặc biệt như: Bê tông chống thấm có yêu cầu chống thấm cao; bê tông khối lớn có yêu cầu chống nứt do nhiệt thuỷ hoá của xi măng; bê tông chịu hoá chất có yêu cầu chống ăn mòn cao, v.v… thì ngoài những quy định nêu trong tiêu chuẩn này, còn phải thực hiện đúng những quy định về bảo dưỡng nêu trong hướng dẫn riêng cho từng loại bê tông kể trên.

1 Quy định chung

1.1. Khái niệm. Bảo dưỡng ẩm tự nhiên là quá trình giữ cho bê tông sau khi tạo hình được luôn luôn ẩm ướt, tạo điều kiện tốt cho sự thuỷ hoá và đóng rắn của xi măng ngoài tự nhiên, đảm bảo chất lượng bê tông.

1.2. Hai yếu tố sau đây đặc trưng đồng thời cho quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông.

– Cường độ bảo dưỡng tới hạn, kí hiệu là RthBD, là cường độ nén hoặc kéo của bê tông tới thời điểm cho phép ngừng quá trình bảo dưỡng. Đơn vị tính là % R28.

– Thời gian bảo dưỡng cần thiết, kí hiệu là T ctBD, là thời gian bảo dưỡng tính từ ngay sau lúc tạo hình sản phẩm bê tông đến khi bê tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn. Đơn vị tính là ngày đêm.

Khi đánh giá chế độ bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông cần phải đồng thời xem xét cả hai yếu tố này, trong đó yếu tố quyết định là RthBD. Yếu tố TctBD được xác định trên cơ sở RthBD.

2 Phân vùng khí hậu theo yêu cầu bảo dưỡng bê tông

2.1. Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu (như: nắng, gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng bốc hơi v.v…) nên chế độ bảo dưỡng bê tông được quy định theo từng vùng lãnh thổ và từng mùa cụ thể của mỗi vùng.

2.2. Theo yêu cầu kĩ thuật và bảo dưỡng ẩm tự nhiên bê tông, lãnh thổ nước ta được phân thành ba vùng khí hậu với các mùa điển hình như trong bảng 1 và trong bản đồ phân vùng khí hậu theo yêu cầu bảo dưỡng bê tông dưới đây:

3 Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông

3.1. Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân ra làm 2 gian đoạn: Bảo dưỡng ban đâu và bảo dưỡng tiếp theo. Hai giai đoạn này là liên tục kế tiếp nhau, không có bước gián đoạn.

3.2. Bảo dưỡng ban đầu: Phủ bề mặt bê tông bằng các vật liệu đã được làm ẩm để giữ cho bê tông không bị mất nước dưới tác động của các yếu tố khí hậu (như: nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí).

Tiến hành bảo dưỡng ban đầu như sau:

Bê tông sau khi được tạo hình xong được phủ ngay bề mặt bằng các tấm vật liệu đã được làm ẩm (như bao tải, rơm, rạ, tấm cót ẩm v.v…) Lúc này không tưới nước để tránh cho bê tông không bị nước phá hoại do chưa có đủ cường độ cần thiết, và không va chạm mạnh vào bê tông. Cũng có thể phủ mặt bê tông bằng các vật liệu cách nước như nilon, vải bạt…

tcvn 5592 : 1991
tcvn 5592 : 1991

Bảng 1

Vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông

Địa dư

Tên mùa

Từ tháng đến tháng

Vùng A

Từ Diễn Châu trở ra

Đông

IV – IX

X – III

Vùng B

Phía đông Trường Sơn từ Diễn Châu đến Thuận Hải

Khô Mưa

II – VII

VIII – I

Vùng C

Phần còn lại bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ

Khô Mưa

XIII – IV

V – XI

Việc phủ mặt kéo dài tới khi bê tông đạt cường độ 5Kg/cm2. Thời gian để đạt cường độ này vào mùa hè ở vùng A và các mùa ở vùng B và C là khoảng sau 2,5 ÷ 5h; vào mùa đông ở vùng A, khoảng 5 y 10h đóng rắn. ở hiện trường có thể xác định thời gian này bằng cách tưới thử nước lên mặt bê tông, nếu không bị phá hoại bề mặt là được, khi đó bắt đầu giai đoạn bảo dưỡng tiếp theo, phải tưới nước giữ ẩm liên tục, thường xuyên.

Việc phủ bề mặt bê tông cần được thực hiện đối với trường hợp bê tông đóng rắn trong điều kiện bị mất nước nhanh (nắng gắt, nóng khô, gió Lào…), các trường hợp khác khi có khó khăn về vật liệu phủ thì có thể không phủ mặt bê tông. Nhưng cần chú ý tưới nước kịp thời để tránh bị nứt nẻ bề mặt bê tông.

3.3. Bảo dưỡng tiếp theo: Tiến hành kế tiếp ngay sau khi giai đoạn bảo dưỡng ban đầu cho tới khi ngừng bảo dưỡng. Trong thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt của kết cấu bê tông. Số lần tưới trong ngày tuỳ thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng để đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt.

Vào ban đêm do độ ẩm không khí cao hơn nên có thể không cần tưới nước. Riêng đối với mùa khô ở vùng B và C và trong thời gian có gió Lào ở vùng A và B thì cần tưới nước cả ban đêm. Số lần tưới nước ban đêm là tuỳ thuộc vào tình hình thực tế sao cho cấu kiện bê tông không bị khô trong đêm. Việc tưới nước giữ ẩm ở giai đoạn này được kéo dài cho tới khi bê tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn, RthBD , và thời gian bảo dưỡng cần thiết, TctBD, không dưới mức quy định ở bảng 2.

3.4. Đối với bê tông dùng xi măng puzơlan thì giá trị RthBD quy định ở bảng 2 không thay đổi, nhưng thời gian bảo dưỡng cần thiết TctBD cho mỗi vùng đều phải tăng thêm 1 ngày.

Bảng 2

 

Vùng khí hậu bảo dưỡng bê tông

Tên mùa

Tháng

thBD (%R28 )

ctBD (Ngày đêm)

Vùng A

Đông

IV – IX

X – III

50 – 55

40 – 50

3

4

Vùng B

Khô Mưa

II – VII

VIII – I

55 – 60

35 – 40

4

2

Vùng C

Khô Mưa

XIII – IV

V – XI

70

30

6

1

3.5. Biện pháp phủ ẩm và tưới nước cần được xác định tại hiện trường tuỳ theo điều kiện cụ thể về vật liệu và trang thiết bị hiện có. Có thể áp dụng các giải pháp đơn giản sau đây:

3.5.1. Phủ mặt:

– Trong giai đoạn bảo dưỡng ban đầu: dùng bao tải ẩm, tấm cót ẩm, tấm cỏ tranh ẩm, vật liệu cách nước (như: nilon, vải bạt v.v…) để phủ. Phủ mặt phải đi đôi với việc bảo vệ bề mặt cấu kiện bê tông. Khi lớp phủ bị khô thì vỗ nhẹ nước làm ẩm tiếp.

– Trong giai đoạn bảo dưỡng tiếp theo: Dùng rơm, rạ, cỏ, cát, mùn cưa v.v… để phủ. Trong nhiều trường hợp phủ mặt ở giai đoạn này là nhằm giảm bớt số lần tưới nước.

3.5.2. Tưới nước:

Có thể tưới nước bằng tay hoặc bằng vòi phun. Trong giai đoạn bảo dưỡng tiếp theo,có thể ngâm nước trên bề mặt bê tông.

3.6. Rút ngắn thời gian bảo dưỡng bê tông

Có thể áp dụng các biện pháp công nghệ và kĩ thuật cần thiết để sớm đạt được giá trị RthBD nhằm rút ngắn thời gian bảo dưỡng cần thiết TctBD . Các biện pháp đơn giản có thể là:

Dùng xi măng đóng rắn nhanh; Dùng phụ gia đóng rắn nhanh;

Gia công nhiệt: Hấp bê tông bằng hơi nước;

Sử dụng năng lượng mặt trời và nhiệt môi trường.

Mỗi biện pháp sự dụng cần phải tuân theo một quy trình kĩ thuật riêng. Trong mọi trường hợp, chỉ ngừng bảo dưỡng khi bê tông đạt giá trị RthBD không dưới mức ghi trong bảng 2.

3.7. Đối với bê tông hấp hơi nước hoặc bằng cách phủ nilon nhận năng lượng mặt trời:

Nếu bê tông sau khi hấp đạt cường độ R thBD ở bảng 2 thì không cần tưới nước bảo dưỡng tiếp ở ngoài trời. Trường hợp ngừng hấp hơi ở cường độ công nghệ (30 – 40% R28) thì sau khi hấp phải tưới nước giữ ẩm cấu kiện bê tông cho tới khi đạt các giá trị cường độ bảo dưỡng tới hạn RthBD ở bảng 2.

Bản đồ phân vùng khí hậu

(Theo yêu cầu bảo dưỡng bê tông)

Trên đây là nội dung quy định về tiêu chuẩn tcvn 5592 : 1991. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp tiêu chuẩn này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi  qua số Hotline: 0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua tổng đài trực tuyến của Công ty luật Rong Ba giúp khách hàng:

 • Tiết kiệm thời gian do không phải lịch hẹn tư vấn và không tốn thời gian đi lại
 • Tiết kiệm được chi phí vì tư vấn luật qua tổng đài của Công ty Luật Rong Balà miễn phí
 • Được tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý mọi lúc, mọi nơi, miễn là trên lãnh thổ Việt Nam
 • Mọi vấn đề vướng mắc pháp luật của khách hàng sẽ được giải đáp, hỗ trợ kịp thời
 • Chất lượng dịch vụ tư vấn luật qua tổng đài được đảm bảo bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba
 • Mọi thông tin về khách hàng và vụ việc được bảo mật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự đảm nhiệm:

 • Tư vấn Thừa kế – Di chúc,
 • Tư vấn Giao dịch dân sự,
 • Tư vấn Hợp đồng dân sự
 • Tư vấn về hộ tịch (Giấy khai sinh, Hộ khẩu, Tạm trú…)
 • Tư vấn Xuất nhập cảnh – Di trú,
 • Tư vấn Nuôi con nuôi
 • Tư vấn các dạng và nguyên nhân Tranh chấp Dân sự
 • tư vấn Giải quyết Tranh chấp Dân sự
 • Tư vấn Bồi thường dân sự
 • Thủ tục giải quyết vụ án dân sự
 • Tư vấn Thi hành án dân sự…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự đảm nhiệm:

 • Tư vấn Các loại tội phạm, Các yếu tố cấu thành tội phạm
 • Tư vấn các Khung hình phạt, Tội danh
 • Tư vấn các Quy định về miễn hình phạt, Quy định về miễn trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn về Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng trong vụ án hình sự
 • Tư vấn về Quyền của bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử
 • Tư vấn về Quyền được bào chữa và cách lựa chọn luật sư bào chữa
 • Tư vấn về nghĩa vụ dân sự của bị cáo trong vụ án hình sự
 • Tư vấn Thi hành án hình sự
 • Tư vấn Giảm án, Ân xá, Đặc xá…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở

Tổng đài tư vấn luật đất đai – Tư vấn luật nhà ở đảm nhiệm:

 • Tư vấn Thủ tục đăng ký đất đai
 • Tư vấn Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (“sổ đỏ”,“sổ hồng”);
 • Tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Tư vấn điều kiện Tách thửa, Hợp thửa
 • Tư vấn Giao dịch về nhà đất (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê
 • nhà đất, Hợp đồng Mua bán nhà chung cư…)
 • Tư vấn thủ tục Đăng ký biến động đất đai
 • Tư vấn thủ tục Thu hồi đất
 • Tư vấn thủ tục Bồi thường khi thu hồi đất
 • Tư vấn thủ tục Hỗ trợ tái định cư
 • Tư vấn Giấy phép xây dựng
 • Tư vấn Giải quyết Tranh chấp đất đai, nhà ở
 • Tư vấn Khiếu nại – khiếu kiện đất đai\

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tổng đài tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình đảm nhiệm:

 • Tư vấn Thủ tục và điều kiện Kết hôn
 • Tư vấn Thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận
 • Tư vấn thỏa thuận về tài sản
 • Tư vấn Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân
 • Tư vấn Tài sản riêng vợ chồng
 • Tư vấn nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân
 • Tư vấn căn cứ giải quyết ly hôn
 • Tư vấn về bạo lực gia đình
 • Tư vấn thủ tục Ly hôn thuận tình
 • Tư vấn thủ tục Ly hôn đơn phương
 • Tư vấn Quyền nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con
 • Tư vấn Chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn
 • Tư vấn chia tài sản chung sau ly hôn
 • Tư vấn thay đổi quyền nuôi con
 • Tư vấn Thủ tục đăng ký con nuôi trong nước
 • Tư vấn thủ tục đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp đảm nhiệm:

 • Tư vấn Thành lập công ty – Tư vấn đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Chia tách doanh nghiệp
 • Tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp, Hợp nhất doanh nghiệp
 • Tư vấn Tạm dừng kinh doanh
 • Tư vấn Giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn Phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục Mua bán doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục xin Giấy phép con
 • Tư vấn Quy chế nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn Pháp chế doanh nghiệp
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp kinh tế
 • Tư vấn Khiếu nại – Khiếu kiện xử phạt vi phạm hành chính
 • Tư vấn Khởi kiện vụ án kinh tế thương mại…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ VỀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Lĩnh vực được luật sư tư vấn bao gồm: Chứng nhận quốc tế, Xây dựng, Tài chính, Chứng khoán, Vi phạm hành chính, Giáo dục, Việc làm, đòi nợ…

Một số lĩnh vực khác bao gồm: Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, Luật đấu thầu, Giấy phép con, Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, Luật sở hữu trí tuệ, Luật Thuế, Luật lao động, Luật đầu tư…

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI LUẬT SƯ QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Bước 1: Gọi bằng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động

Bước 2: Nghe lời chào, nghe hướng dẫn từ hệ thống

Bước 3: Trình bày câu hỏi và lắng nghe tư vấn tư các Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn luật

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn pháp luật là từ 7h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

PHẠM VI PHỤC VỤ CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Phạm vi phục vụ của Tổng đài tư vấn pháp luật là 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY LUẬT RONG BA

Dịch vụ tư vấn pháp luật đa lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Cước cuộc gọi phù hợp với mọi khách hàng cần tư vấn luật một cách kịp thời, chuẩn xác mà lại không phải di chuyển đến văn phòng hãng luật (thông thường phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty luật từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/giờ)

Các luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm, với kiến thức pháp lý chuyên sâu, đã tốt nghiệp các trường đại học luật danh tiếng tại Việt Nam và nước ngoài

Đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiệt tình, tận tâm vì khách hàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Công ty luật Rong Ba luôn vì quyền lợi của khách hàng: Kết hợp giữa tư vấn pháp luật và đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu để khách hàng lựa chọn

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT số Hotline: 0347362775  ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775