MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG DÂN SỰ

Theo quy định của luật dân sự hiện nay, thì chủ thể của quan hệ dân sự có thể ủy quyền cho người khác (đại diện theo ủy quyền) để tham gia... Read more »
Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581