VỢ SINH CHỒNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG KHÔNG?

Câu hỏi: Thưa luật sư, luật sư cho em hỏi vợ sinh chồng nghỉ có được hưởng lương không ạ? Và mức hưởng thế nào, thủ tục nhận ra sao ạ? Trả... Read more »

VỢ SINH CHỒNG CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN THAI SẢN

Câu hỏi: Thưa Luật sư, vợ em chuẩn bị sinh nhưng chỉ có em đóng bhxh, như vậy vợ sinh chồng có được nhận tiền thai sản không ạ? Và Luật sư... Read more »
Ad Widget

CHỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, VỢ SINH CON CÓ ĐƯỢC HƯỞNG

Dù vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng chồng có tham gia, thì khi vợ sinh con, chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản đã quy định trong luật.... Read more »
Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581