RÚT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 2020

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới thị trường lao động, nhất là lao động ở ngành dịch vụ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để duy trì hoạt động các doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí và nhân sự do đó số lượng người nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2019. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ hỗ trợ, bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi không may bị mất việc làm và chưa tìm được việc làm mới trong khoảng thời gian nhất định. Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, tỷ lệ người thất nghiệp gia tăng do các doanh nghiệp tuyên bố phá sản hoặc cắt giảm nhân viên. Vì thế, nhu cầu rút bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để nhận được đầy đủ tiền trợ cấp thất nghiệp, bạn cần phải thực hiện đúng, đủ các thủ tục rút bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Hồ sơ rút bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

  1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu tải văn bản);
  2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động;
  3. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
  4. Quyết định thôi việc;
  5. Quyết định sa thải;
  6. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  7. Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
  8. Sổ bảo hiểm xã hội.

Quy trình rút bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Căn cứ theo Luật Việc làm 2013 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Địa điểm nộp hồ sơ là trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động có thể tìm kiếm địa trung tâm dịch vụ việc làm trên internet bằng cách gõ kèm theo tên địa phương. Ví dụ: Trung tâm dịch vụ việc làm Nam Định.

Bước 2: Nhận phiếu hẹn trả kết quả

Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sau đó ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Người lao động trực tiếp nhận phiếu hẹn hoặc nhận qua đường bưu điện nếu trước đó nộp qua đường bưu điện.

Trong trường hợp hồ sơ không đúng thủ tục theo quy định thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ trả lại người nộp và nêu rõ lý do trả lại.

Bước 3: Nhận quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp

Tại bước này, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xem xét, trình lên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu người lao động chưa tìm được việc làm mới thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ thực hiện việc xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời gian 20 ngày bắt đầu từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cùng với sổ bảo hiểm xã hội đã có xác nhận.

Nếu người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không được hưởng.

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính từ ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 4: Đến trung tâm dịch vụ việc làm theo lịch hẹn

Đi kèm với Quyết định trợ cấp thất nghiệp sẽ có lịch hẹn, hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm báo cáo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu không báo cáo việc tìm kiếm việc làm mới hoặc đã tìm được việc làm mới, việc trợ cấp sẽ bị dừng.

Bước 5: Nhận trợ cấp thất nghiệp

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên cho người lao động. Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện tiếp việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời gian 12 ngày, tính từ ngày hưởng trợ cấp nếu người lao động không có yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định mới nhất hiện nay, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Theo Bộ LĐTBXH, dự kiến, nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh sẽ có hơn 1,3 triệu người bị mất việc làm. Vì thế, nếu bạn đang thất nghiệp thì khả năng tìm được việc làm trong thời buổi này vô cùng khó khăn, do đó hãy sắp xếp thời gian làm thủ tục rút tiền bảo hiểm thất nghiệp để trang trải cuộc sống trước mắt.

xem thêm: Cách tính lương bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính tiền rút bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm năm 2013, hàng tháng, người lao động có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng trợ cấp với mức:

Mức trợ cấp thất nghiệp=60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp

Lưu ý: Mức trợ cấp hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Cụ thể, cách tính mức hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp 2020 được tính như sau:

* Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Từ 01/01/2020, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.

Từ 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng.

* Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Mức lương tối thiểu vùng của vùng I là 4,42 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 4,42 triệu đồng/tháng = 22,1 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng của vùng II là 3,92 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,92 triệu đồng/tháng = 19,6 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng của vùng III là 3,43 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,43 triệu đồng/tháng = 17,15 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng của vùng IV là 3,07 triệu đồng/tháng nên mức trợ cấp thất nghiệp tối đa là 5 x 3,07 triệu đồng/tháng = 15,35 triệu đồng/tháng. 

Cách tính thời gian tiền bảo hiểm thất nghiệp

Cũng tại Luật này, cụ thể khoản 2 Điều 50 có nêu:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Ví dụ:

Ông A đóng bảo hiểm thất nghiệp được 52 tháng với mức lương bình quân 06 tháng cuối cùng là 05 triệu đồng/tháng.

Thời gian được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp của ông A như sau:

– 36 tháng đầu tiên, ông A được hưởng 03 tháng trợ cấp.

– 12 tháng tiếp theo, ông A được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp.

– 04 tháng dư còn lại, ông A sẽ được cộng dồn cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo.

Như vậy, ông A sẽ được hưởng 04 tháng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng mỗi tháng sẽ là 5 triệu đồng/tháng x 60% = 3 triệu đồng/tháng.

 

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn rút bảo hiểm thất nghiệp 2020Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề rút bảo hiểm thất nghiệp 2020 trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn rút bảo hiểm thất nghiệp chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật. Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn rút bảo hiểm thất nghiệp: 0397597960 – 0348361026 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com  Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

   Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng.

 

Recommended For You

About the Author: Thanh Tùng

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581