Quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào

quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào

Thuế TNCN là loại thuế đánh vào phần thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế của tất cả các cá nhân có phát sinh thu nhập và được thu trực tiếp vào khoản thu nhập mà cá nhân đó thu được (thuế này được gọi là thuế trực thu). Vậy quyết toán thuế tncn la gì? Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu? Vậy quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào được quy định như thế nào. Bài viết về quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Tìm hiểu về quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào ?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân để làm gì?

Bởi nếu không thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập, cá nhân sẽ gặp phải những rắc rối như sau:

– Đối với cá nhân phải nộp thêm thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn, nếu cơ quan thuế phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính.

– Đối với cá nhân nộp thừa mà không thực hiện kê khai quyết toán thuế đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa cũng như không được áp dụng chế độ bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Các cá nhân có phát sinh thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN. Việc quyết toán này có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được tổ chức, doanh nghiệp nơi cá nhân đó đang công tác làm thay.

Quy định ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Công văn 636/TCT-DNNCN, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nơi trả thu nhập như sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thì ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, kế cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do nơi cũ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức mới.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thì ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, kế cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán của tổ chức trả thu nhập mà chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nội dung: “Công ty…đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho Ông/Bà….(theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)… của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế”.

Trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để hiểu rõ hơn về quy định quyết toán thuế TNCN, bạn cần phải nắm được những trường hợp nào được ủy quyền và những trường hợp nào không được ủy quyền. 

Các trường hợp được ủy quyền

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương với hợp đồng lao động từ 3 tháng tại một nơi và vẫn còn đang làm việc tại đây vào thời điểm quyết toán thuế TNCN kể cả khi chưa làm đủ 12 tháng thì được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế đối với phần thu nhập do doanh nghiệp đó chi trả.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc tổ chức lại như hợp nhất, chia tách thì việc quyết toán sẽ được ủy quyền cho đơn vị tổ chức mới nếu cá nhân không có thu nhập từ nơi nào khác.

Đối với trường hợp thuyên chuyển công tác trong cùng tổ chức doanh nghiệp thì việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN vẫn cho đơn vị tổ chức mới thực hiện. Ví dụ, nếu bạn chuyển từ công ty con sang công ty mẹ thì sẽ ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty mẹ thực hiện.

Các trường hợp không được ủy quyền

Bên cạnh những trường hợp được phép ủy quyền quyết toán thuế TNCN sẽ có những trường hợp không được phép thực hiện. Những trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định theo khoản 3 điều 21 tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

Những cá nhân được tổ chức cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN sẽ không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập. Hoặc những cá nhân thuộc diện phải trực tiếp giải quyết thuế TNCN với cơ quan có thẩm quyền đối với thu nhập phát sinh trong năm sẽ không được ủy quyền cho bất kỳ tổ chức nào quyết toán thuế TNCN. Đối với các cá nhân có thu nhập vãng lai mà chưa thực hiện khấu trừ thuế TNCN hoặc đã khấu trừ nhưng chưa đủ thì cũng sẽ không thuộc diện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

Tóm lại, những trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế được gói gọn trong những thành phần sau đây:

Những cá nhân có nguồn thu nhập từ nhiều nơi với hợp đồng lao động 3 tháng trở lên. 

Cá nhân chỉ có duy nhất nguồn thu nhập vãng lai đã thực hiện khấu trừ thuế 10%. 

Cá nhân chưa đăng ký thông tin mã số thuế

Những cá nhân thuộc diện xét giảm thuế được quy định tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành vào năm 2013. 

quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào
quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để có thể được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì mỗi cá nhân phải là nhân viên tại một tổ chức doanh nghiệp duy nhất với hợp đồng từ 3 tháng trở lên. Cùng với đó là cá nhân phải có tên trên bảng lương và nhận được thu nhập từ tiền lương, tiền công… qua các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đang công tác.

Tất cả những cá nhân được kể trên đều có đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phải thực hiện đăng ký mã số thuế trước đó và không thuộc diện miễn giảm thuế TNCN.

Đối tượng được ủy quyền

Tất cả các cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hoạt động kinh doanh sản xuất với một nguồn duy nhất thì sẽ đều được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN thay.

Các cá nhân có thu nhập phải có hợp đồng lao động từ 3 tháng tại nơi làm việc thì vào thời điểm quyết toán sẽ được ủy quyền quyết toán thuế tại doanh nghiệp đối với phần thu nhập được chi trả tại đây.

Thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Định kỳ hàng tháng và cuối năm là thời điểm các nhân viên kế toán của tổ chức sẽ thực hiện công tác khấu trừ và quyết toán thuế TNCN. Đây chính là thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN. 

Cá nhân sẽ phải nộp tiền thuế TNCN nếu có phát sinh thêm

Được hoàn thuế TNCN nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế đã quyết toán. 

Tất cả vấn đề liên quan đến quyết toán thuế TNCN sẽ được ủy quyền cho tổ chức (nơi cá nhân làm việc) và tổ chức phải thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước. Thực tế, thời điểm này trễ nhất là vào ngày 30 tháng 3 hằng năm. 

Hướng dẫn cách ghi giấy ủy quyền

Để có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN, cá nhân phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Một trong những bước quan trọng nhất đó là ghi giấy ủy quyền. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm và đây là lần đầu tiên thì hãy chú ý những vấn đề dưới đây.

Mỗi trường hợp sẽ có cách ghi mẫu giấy ủy quyền khác nhau. Chính vì vậy, các cá nhân phải hết sức cẩn thận để tránh làm mất thời gian. 

Trường hợp, cá nhân được thuyên chuyển công tác từ nơi cũ qua nơi mới thuộc diện doanh nghiệp chia tách thì cần phải trả lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do nơi cũ cấp. Trong mẫu giấy ủy quyền cần ghi rõ nội dung bao gồm thời gian làm việc ở nơi cũ và bắt đầu chuyển qua nơi mới với ly do công ty chia tách, sáp nhập. 

Nếu cá nhân chỉ có thu nhập tại một tổ chức duy nhất với hợp đồng từ 3 tháng thì chỉ cần điền nội dung ở mục 1 của mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế. 

Đối với trường hợp, cá nhân vừa có thu nhập tại công ty với hợp đồng 3 tháng trở lên và cả thu nhập vãng lai ở một tổ chức khác mà có khấu trừ thuế 10% nhưng lại không có yêu cầu quyết toán thì chỉ cần ghi nội dung ở mục 2. Phần nội dung phải ghi rõ mức thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. 

Ngoài ra, để đảm bảo việc ghi mẫu giấy ủy quyền chính xác nhất thì bạn có thể tham khảo thêm bộ phận kế toán của công ty. Những kế toán viên chuyên nghiệp sẽ giúp bạn điền thông tin đầy đủ và chính xác nhất đối với từng trường hợp.

Nội dung quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào

Thời hạn quyết toán thuế TNCN 2022

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được trong năm 2021 như sau:

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;”.

Như vậy, thời hạn quyết toán thuế gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022.

Trường hợp 2: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/4/2022 (thời hạn chậm nhất phải quyết toán thuế cho thu nhập nhận được trong năm 2021 là ngày 02/5/2022 vì ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ nhưng nên quyết toán trước ngày 30/4/2022).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về quyết toán thuế tncn vào thời điểm nào và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035