Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

Trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, thất nghiệp là một vấn đề nóng được đa số các tầng lớp trong xã hội quan tâm. Tình trạng thất nghiệp có thể đến với người lao động bằng nhiều lý do:

Cắt giảm nhân lực, giải thể công ty, hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc… Nhờ có sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp và những lợi ích mà nó mang lại, hàng nghìn người đã vơi đi phần nào gánh nặng cũng như khó khăn về tài chính khi bị mất việc làm.

Bảo hiểm thất nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ và tận dụng được hết những quyền lợi này. Bài viết dưới  đây của Luật Rong Ba tổng hợp những quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động nên biết.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì

Theo khoản 4, điều 3 Luật Việc làm 2013 thì Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp có các chế độ: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ Học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động

a) Người lao động tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như sau:

+ Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc Hợp đồng làm việc HĐLV không xác định thời hạn;

+ HĐLĐ hoặc HĐLV xác định thời hạn;

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

b) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người giúp việc gia đình có giao kết HĐLĐ với đơn vị quy định tại Khoản a nêu trên không thuộc đối tượng tham gia BHTN.
Đơn vị tham gia BHTN

Đơn vị tham gia BHTN là những đơn vị quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 595/QĐ. Theo đó, người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Thứ nhất, quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về mức, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp như sau:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Thứ hai, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ học nghề.

Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bạn sẽ tự hỏi rằng: bảo hiểm thất nghiệp sẽ có lợi ích gì đối với nghề nghiệp tương lai của bạn? theo quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp họ sẽ được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật việc làm 2013

Cụ thể:

Đã chấm dứt hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng)

quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp
quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp

Đã nộp hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thôi việc

Chưa tìm được việc làm chính thức sau 15 ngày, tính từ ngày nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau:

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù

Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

Chết

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc.

– Thời gian người lao động được hỗ trợ học nghề được tính theo thời gian học nghề thực tế nhưng không vượt quá 06 tháng.

– Mức hỗ trợ học nghề được quy định tại Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg cụ thể như sau:

Điều 3. Mức hỗ trợ học nghề

Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Thứ ba, quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ việc làm

Các trung tâm sẽ tư vấn nắm bắt trình độ chuyên môn, kĩ năng, tâm tư nguyện vọng của người lao động. Người lao động sẽ được cập nhật thông tin liên tục cũng như được thường xuyên giới thiệu việc làm đến khi có việc làm ổn định.

Điều đó đã được quy định rất rõ tại Điều 54, Luật việc làm năm 2013. Cụ thể:

Điều 54. Tư vấn, giới thiệu việc làm

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Thứ tư, quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Một lợi ích quan trọng của Bảo hiểm thất nghiệp chính là hỗ trợ hoàn toàn Bảo hiểm y tếcho người lao động. Theo Điều 51 của Luật việc làm 2013 thì tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể:

Điều 51. Bảo hiểm y tế

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Vậy, nếu người lao động đủ điều kiện để hưởng Bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (sau khi hoàn thành hồ sơ, thủ tục hưởng BHTN) sẽ được Cơ quan BHXH sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thẻ BHYT của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có giá trị sử dụng kể từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Chính sách BHTN là một chính sách ưu việt bao gồm các biện pháp nhằm thay thế, bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi thất nghiệp. Quan trọng hơn nữa là có các biện pháp để hỗ trợ NLĐ tham gia học nghề để nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm để người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm mới.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775