Quy trình quyết toán thuế tncn

quy trình quyết toán thuế tncn

Quyết toán thuế TNCN là công việc mà bất cứ cá nhân, doanh nghiệp nào liên quan đến các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế đều phải thực hiện. Nhiều người thắc mắc cụ thể quy trình các bước quyết toán thuế TNCN như thế nào? Vậy quy trình quyết toán thuế tncn được quy định như thế nào. Bài viết về quy trình quyết toán thuế tncn của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Thu nhập chịu thuế TNCN là gì

Nhiều người thường nhầm tưởng thu nhập chịu thuế TNCN và thu nhập tính thuế TNCN là một. Nhưng thực tế đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thu nhập chịu thuế TNCN là cơ sở để tính thu nhập tính thuế TNCN.

Phần thu nhập chịu thuế (tiếng Anh: Taxable income). Đây là phần thu nhập của cá nhân tại Doanh nghiệp sau khi đã khấu trừ đi những khoản chi phí theo quy định.  

Đối với cá nhân cư trú thì thu nhập chịu thuế được tính là phần thu nhập phát sinh cả ngoài và trong lãnh thổ Việt Nam không phân biệt nơi trả thu nhập là ở đâu. 
Với những cá nhân được xét vào diện không cư trú thì mức thu nhập chịu thuế chỉ là thu nhập phát sinh khi làm việc tại Việt Nam không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Công việc quyết toán có thể được làm bởi cá nhân đó hoặc được Tổ chức, doanh nghiệp (DN) nơi mà cá nhân đó đang công tác làm thay.

Quyết Toán Thuế TNCN Là Gì?

Quyết toán thuế TNCN là hoạt động kiểm tra lại tất cả thu nhập và tính toán phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp dựa trên gia cảnh và thu nhập.

Những người phải thực hiện quyết toán TNCN là những người có thu nhập đến mức phải nộp thuế, đồng thời những người có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và những người có thu nhập nằm trong nhóm phải chịu thuế cũng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Tìm hiểu quy trình quyết toán thuế tncn

Các bước quyết toán thuế TNCN: đầu tiên là đăng ký mã số thuế TNCN (Quyết định 29/QĐ-TCT )

– Hồ sơ gồm:

01 tờ khai đăng ký mã số thuế theo mẫu 05-ĐK-TNCN

01 Bản sao CMND (Không cần công chứng)

Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế để được đăng ký và cấp mã số thuế TNCN

Hoặc bạn có thể tiến hành đăng ký online

Bước đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC, Quyết định 29/QĐ-TCT)

– Đối tượng đăng ký:

Cá nhân đã được cấp mã số thuế (cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế khi đăng ký giảm trừ gia cảnh)

– Hồ sơ đăng ký:

02 bản đăng ký giảm trừ gia cảnh theo mẫu 16/ĐK-TNCN

Các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc tùy thuộc vào từng đối tượng: Bản sao giấy khai sinh, bản sao chứng minh nhân dân, bản sao thẻ sinh viên và giấy xác nhận của trường đang theo học cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề…

quy trình quyết toán thuế tncn
quy trình quyết toán thuế tncn

Khấu trừ thuế TNCN hàng tháng, quý

Khấu trừ thuế TNCN hàng tháng, quý (Điều 9, Điều 25 Thông tư 111/2013)

– Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công hàng tháng: Tạm giảm trừ gia cảnh cho bản thân 9 triệu/tháng, Tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 3,6 triệu/tháng cho đối tượng nộp thuế theo đăng ký, phần thu nhập tính thuế còn lại khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Nếu không còn thu nhập tính thuế thì không khấu trừ thuế

– Đối với các khoản trả thu nhập khác: Với những khoản có mức từ 2 000.000 đồng trở lên, doanh nghiệp tạm khấu trừ 10% tiền thuế TNCN trên tổng thu nhập

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Hồ sơ khai thuế TNCN

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế .

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng, quý.

Các bước trong quy trình quyết toán thuế tncn : tiến hành quyết toán

Tiến hành quyết toán thuế TNCN (Điều 16 Thông tư 156, Điều 27 thông tư 111). Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương tiền công tại đơn vị: Lập giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu 04-2/TNCN (Điều 26 thông tư 111, Điều 16 thông tư 156. Khai thuế, quyết toán thuế).

– Thời gian nộp: Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ 02 nơi trở lên: doanh nghiệp cấp giấy xác nhận thu nhập và chứng từ khấu trừ thuế. Cá nhân phải tự quyết toán với cơ quan thuế.

– Thời gian nộp quyết toán: 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Hồ sơ khai quyết toán thuế

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 26 thông tư 111 đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 151/2014/TT-BTC:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Như vậy, doanh nghiệp có phát sinh khấu trừ ( Doanh nghiệp trả thu nhập trên 9 triệu/ tháng) hay không khấu trừ thuế đều phải thực hiện quyết toán thuế TNCN. Ngoài ra, doanh nghiệp có nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông 156

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông 156

– Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS ban hành kèm theo Thông tư 156

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế .

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế quyết toán thuế.

Các bước quyết toán thuế TNCN: cuối cùng là hoàn thuế

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC: Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập đối với các khoản thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Đồng thời trả quyết toán thuế thuế TNCN theo năm tài chính cho doanh nghiệp và cho các đối tượng uỷ quyền quyết toán.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Theo điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quy trình quyết toán thuế tncn. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về quy trình quyết toán thuế tncn và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin