Quy định về góp vốn điều lệ

quy định về góp vốn điều lệ

Vốn điều lệ là cơ sở xác định tỷ lệ phần vốn góp hoặc sở hữu cổ phần của thành viên, cổ đông trong một doanh nghiệp. Tỷ lệ vốn góp cũng là cơ sở phân chia quyền, lợi ích, nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông. Hiện nay, quy định về góp vốn điều lệ ra sao? Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Vốn điều lệ là gì?

Căn cứ Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tài sản góp vốn

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Cũng theo Điều 34 Luật này thì tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi; có thể là vàng, quyền sử dụng đất, sở hữu trí tuệ, công nghệ, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Về quy định góp vốn, chúng tôi liệt kê thông tin theo các loại hình doanh nghiệp như dưới đây.

Quy định về góp vốn điều lệ với công ty TNHH MTV

Tại khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp thì vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) khi đăng ký thành lập doanh nghiệp chính là tổng giá trị tài sản do người làm chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Người chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ – đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian 90 ngày (tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

90 ngày nêu trên không bao gồm thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời gian này, người sở hữu công ty có các quyền, nghĩa vụ tương ứng phần vốn góp đã cam kết.

Trong thời hạn quy định, nếu không góp đủ vốn điều lệ, người sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Đồng thời chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết với nghĩa vụ tài chính phát sinh của công ty trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Chủ sở hữu công ty cũng phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp đúng hạn, hoặc góp không đủ vốn điều lệ theo quy định.

Quy định về góp vốn điều lệ với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp, thành viên phải góp vốn cho công ty đủ, đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 90 ngày (tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

90 ngày nói trên không kể thời gian các khâu vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính chuyển quyền sở hữu tài sản.

Trong thời hạn này, thành viên có quyền, nghĩa vụ tương ứng tỷ lệ phần vốn góp.

Ngoài ra, thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết khi được 50% số thành viên còn lại tán thành.

Quy định về góp vốn điều lệ với công ty cổ phần

Về quy định góp vốn với loại hình công ty này được quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật doanh nghiệp, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày (tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Trừ trường hợp Điều lệ công ty hay hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn hơn.

Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn.

Hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm về việc giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

Quy định về góp vốn điều lệ với doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với doanh nghiệp tư nhân mà mình thành lập.

Chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, vốn bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác…

Riêng vốn bằng tài sản khác: ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị…

Toàn bộ vốn, tài sản (kể cả vốn vay và tài sản thuê) được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, việc này phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.

Nếu chủ doanh nghiệp tư nhân giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chỉ được giảm vốn sau khi đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

quy định về góp vốn điều lệ
quy định về góp vốn điều lệ

Khi góp vốn điều lệ, ai làm người đại diện theo pháp luật?

Tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp quy định người đại diện theo pháp luật như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quy định về góp vốn điều lệ. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành tìm hiểu những quy định về góp vốn điều lệ và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong nước, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua tổng đài trực tuyến của Công ty luật Rong Ba giúp khách hàng:

 • Tiết kiệm thời gian do không phải lịch hẹn tư vấn và không tốn thời gian đi lại
 • Tiết kiệm được chi phí vì tư vấn luật qua tổng đài của Công ty Luật Rong Balà miễn phí
 • Được tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý mọi lúc, mọi nơi, miễn là trên lãnh thổ Việt Nam
 • Mọi vấn đề vướng mắc pháp luật của khách hàng sẽ được giải đáp, hỗ trợ kịp thời
 • Chất lượng dịch vụ tư vấn luật qua tổng đài được đảm bảo bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba
 • Mọi thông tin về khách hàng và vụ việc được bảo mật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp đảm nhiệm:

 • Tư vấn Thành lập công ty – Tư vấn đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Chia tách doanh nghiệp
 • Tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp, Hợp nhất doanh nghiệp
 • Tư vấn Tạm dừng kinh doanh
 • Tư vấn Giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn Phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục Mua bán doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục xin Giấy phép con
 • Tư vấn Quy chế nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn Pháp chế doanh nghiệp
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp kinh tế
 • Tư vấn Khiếu nại – Khiếu kiện xử phạt vi phạm hành chính
 • Tư vấn Khởi kiện vụ án kinh tế thương mại…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ VỀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Lĩnh vực được luật sư tư vấn bao gồm: Chứng nhận quốc tế, Xây dựng, Tài chính, Chứng khoán, Vi phạm hành chính, Giáo dục, Việc làm, đòi nợ…

Một số lĩnh vực khác bao gồm: Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao thông đường bộ, Luật đấu thầu, Giấy phép con, Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, Luật sở hữu trí tuệ, Luật Thuế, Luật lao động, Luật đầu tư…

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI LUẬT SƯ QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Bước 1: Gọi bằng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động

Bước 2: Nghe lời chào, nghe hướng dẫn từ hệ thống

Bước 3: Trình bày câu hỏi và lắng nghe tư vấn tư các Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn luật

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn pháp luật là từ 7h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

PHẠM VI PHỤC VỤ CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Phạm vi phục vụ của Tổng đài tư vấn pháp luật là 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY LUẬT RONG BA

Dịch vụ tư vấn pháp luật đa lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Cước cuộc gọi phù hợp với mọi khách hàng cần tư vấn luật một cách kịp thời, chuẩn xác mà lại không phải di chuyển đến văn phòng hãng luật (thông thường phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty luật từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/giờ)

Các luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm, với kiến thức pháp lý chuyên sâu, đã tốt nghiệp các trường đại học luật danh tiếng tại Việt Nam và nước ngoài

Đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiệt tình, tận tâm vì khách hàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Công ty luật Rong Ba luôn vì quyền lợi của khách hàng: Kết hợp giữa tư vấn pháp luật và đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu để khách hàng lựa chọn

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775