Nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online

nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online

Thuế TNCN là loại thuế đánh vào phần thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế của tất cả các cá nhân có phát sinh thu nhập và được thu trực tiếp vào khoản thu nhập mà cá nhân đó thu được (thuế này được gọi là thuế trực thu). Từ lâu, thuế TNCN được các nước phát triển tiến hành thu đối với các cá nhân có phát sinh thu nhập trong và ngoài nước, áp dụng đối với tất cả các ngành nghề. Vậy nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online được quy định như thế nào. Bài viết về nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Đối tương được ủy quyền quyết toán thuế

Theo mục 3 Công văn 636 /TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế) quy định:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Quy định về nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online

Cần lưu ý những gì khi tự quyết toán thuế TNCN qua mạng?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, theo quy định hiện hành, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoàn toàn có thể thực hiện trên máy tính có kết nối internet.
Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện kê khai, nộp thuế trực tuyến hoặc thông qua các ứng dụng hỗ trợ trên các website của cơ quan thuế.
Hồ sơ quyết toán thuế cần chuẩn bị sẽ gồm những hạng mục sau: 

Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN

Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ.

 Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua mạng

Hiện nay, cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công có thể thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN thông qua phương thức điện tử theo một trong hai hình thức:

Nộp hồ sơ quyết toán thuế, kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN qua ứng dụng HTKK

Lưu ý, chỉ áp dụng đối với cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan Thuế.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế, kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Với hình thức này, cá nhân nộp thuế sẽ thực hiện Khai tờ khai 02/QTT-TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3 bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1:

Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Bước 2:

Tại mục Quyết toán thuế/ Kê khai trực tuyến, chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Thực hiện kê khai trực tuyến tờ khai 02/QTT-TNCN, nhập đầy đủ thông tin trên tờ khai 02/QTT-TNCN. Gửi bản chụp tài liệu kèm theo theo quy định (nếu có).
Nhập mã xác thực (OTP) gửi đến số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Bước 3:

Sau khi hoàn thành nộp hồ sơ Quyết toán thuế, trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử qua địa chỉ thư điện tử và tin nhắn SMS đến số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Thời hạn nhận Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử từ Tổng Cục thuế là trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Hình thức: qua địa chỉ thư điện tử và tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế.     

Gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN qua ứng dụng HTKK

Với hình thức này, người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu tờ khai 02/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK.

Tiếp đó, kết xuất tờ khai theo định dạng XML và đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn.

Lưu ý, cá nhân phải có tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được đăng ký với cơ quan Thuế.

Kế đến, ấn chọn mục Quyết toán thuế/ Gửi tờ khai quyết toán thuế để đính kèm Tờ khai 02/QTT-TNCN kèm theo bản chụp các tài liệu kèm theo theo quy định.

Thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế theo 3 bước tương tự như hướng dẫn tại mục 2.1.

Thời hạn kê khai quyết toán thuế TNCN

Tổ chức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá thời hạn có thể bị xử phạt từ 2-25 triệu tùy mức độ. Vì thế để tránh trễ hạn nộp hồ sơ khi quyết toán thuế online TNCN, các doanh nghiệp cần lưu ý điều sau:

Theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, hạn chót để bạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau:

Đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021.

Đối với trường hợp NLĐ có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định áp dụng Khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thì không bị phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Đối với tổ chức trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 hoặc ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online
nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online

Hướng dẫn quyết toán thuế online thuế TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online

Sự ra đời của các ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế online giúp tiết kiệm đáng kể thời gian. Đồng thời đảm bảo an toàn cho người mỗi cá nhân nhất là trong thời đại dịch covid-19 hiện nay.

Dưới đây, Trường Thành sẽ hướng dẫn quyết toán thuế online thuế TNCN qua 6 bước đơn giản.

Bước 1: Đăng nhập quyết toán thuế online TNCN

Đầu tiên, cá nhân hoặc doanh nghiệp cần truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Giao diện hiện ra tiến hành đăng nhập bằng cách nhập thông tin. Có hai thông tin cần nhập là Mã số thuế và Mã kiểm tra để đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, khách hàng có thể nhấn vào ô đăng ký góc bên để lập tài khoản.

Bước 2: Điền nội dung kê khai trực tuyến

Sau khi đăng nhập thành công, click mục Quyết toán thuế rồi tiếp tục chọn Kê khai trực tuyến. Sau đó hoàn thiện các nội dung được yêu cầu.

Tên người nộp thuế: Điền đầy đủ họ tên của bạn.

Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú.

Điện thoại liên lạc: Nhập thông tin lên liên lạc số điện thoại của bạn.

Địa chỉ email: Điền địa chỉ email cá nhân của bạn.

Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015).

Cục Thuế: Chọn cục thuế tai tình, thành phố thực hiện quyết toán thuế.

Chi Cục thuế: Chọn chi cục thuế tại quận, huyện thực hiện quyết toán thuế.

Loại tờ khai: Bạn chọn Tờ khai chính thức.

Năm quyết toán: Điền năm quyết toán, ví dụ trong hình là năm 2018.

Bước 3: Tiến hành điền tờ khai quyết toán thuế online TNCN

Để hoàn thiện kê khai quyết toàn thuế online TNCN, cần cung cấp đầy đủ những thông tin sau:

Thông tin mục 21 mục đầu trong bảng kê khai quyết toán thuế online TNCN

[01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (Địa chỉ thường trú)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền). Nếu có sai sót xảy ra trong quá trình quyết toán thuế online, cơ quan thuế sẽ liên lạc với bạn qua thông tin này.

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì đánh vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua.

Thông tin mục 22-27 trong bảng kê khai quyết toán thuế online TNCN

[22] Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ.

[23] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam. Nói theo cách khác đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác phát sinh tại Việt Nam.

[24] Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế. Đây là tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế ( không có có thể không điền).

[25] Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định. Khoản này là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác.

[26] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam( không bắt buộc phải điền). Đây là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác phát sinh ngoài Việt Nam.

[27] Số người phụ thuộc. Mục này sẽ được tự động tính khi được kê khai. 

Trường hợp có người phụ thuộc, bạn kéo xuống cuối trang, chọn 02-1/BK-QTT-TNCN để kê khai:

Sau khi chọn 02-1/BK-QTT-TNCN hệ thống sẽ chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc. Sau khi khai xong người phụ thuộc, chọn Tờ khai để quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

Thông tin mục 28-35 trong bảng kê khai quyết toán thuế online TNCN

[28] Các khoản giảm trừ (hệ thống tự động tính).

[29] Giảm trừ cho bản thân cá nhân (hệ thống tự động tính).

[30] Cho những người phụ thuộc được giảm trừ (hệ thống tự động tính).

[31] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Khoản chi đóng hóp các quỹ từ thiện, khuyến học, nhân đao,… (không có thì không điền.

[32] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Một số ngành tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Tổng các khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá 3 triệu đồng/tháng (không có thì không điền).

[34] Tổng thu nhập tính thuế (hệ thống tự động tính).

[35] Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ (hệ thống tự động tính).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn online và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035